Logga in på Mina sidor

Vilka ingår i FTP-planen?

Tjänstemän i försäkringsbranschen omfattas av FTP 08.

Arbetsgivare som är medlemmar i Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation, FAO, är skyldiga att tillämpa FTP-planen. De är genom sitt medlemskap i FAO bundna av kollektivavtalen mellan FAO och FTF respektive FAO och Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer om FTP.

FTP-planen är en minimiplan och det betyder att man inte får avtala om sämre förmåner.

En arbetsgivare måste också tillämpa FTP-planen om arbetsgivaren och arbetstagaren i ett enskilt anställningsavtal kommit överens om att FTP-planen ska tillämpas.

Fora är valcentral för pensionsplanen (t.o.m. 2011) och Skandia Liv riskförsäkringsgivare för den premiebestämda avdelningen och för familjeskyddet i den förmånsbestämda avdelningen.