Logga in på Mina sidor

Löneskatten ser du på Mina sidor

Löneskatten för företagets pensionskostnader ska redovisas i deklarationen. Fora hjälper dig att beräkna löneskatten.

Som arbetsgivare betalar du Särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) på företagets kostnader för pensionsförmåner till de anställda. Här ingår premierna till Avtalspension SAF-LO , Premiebefrielseförsäkringen och Avgiftsbefrielseförsäkringen för KAP-KL. Du redovisar skatten i deklarationen.

Egenföretagare betalar också löneskatt

Även du som är egenföretagare eller handelsbolagsdelägare/kommanditdelägare och har tecknat Avtalspension SAF-LO i Företagares egen försäkring betalar löneskatt på de premier som du har betalat in. Du redovisar då löneskatten i din egen inkomstdeklaration.

Löneskatten finns uträknad på Mina sidor

Fora hjälper ditt företag med uträkningen av löneskatten. När vi har fått den slutliga lönerapporten från ditt företag beräknar er löneskatt. Du hittar uppgiften på Mina sidor under fliken "Ekonomi".

Nytt för i år är att du kan få uppgiften på en pdf som du kan spara eller skriva ut.