Logga in på Mina sidor

Vid sjukdom - AGS och Premiebefrielseförsäkring

Sjukfrånvaro märks direkt i lönekuvertet. Genom Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS) kan din anställde få ersättning för en del av inkomstbortfallet.

AGS gäller:

… för den som är sjuk och har rätt till sjukpenning eller vid sjukersättning/aktivitetsersättning

 … både vid längre och kortare sjukskrivningar

… från dag 15 till och med dag 360 av sjukskrivningen

… för anställda som har varit anställda i minst 90 dagar när sjukskrivningen började.

AGS omfattar anställda arbetare . Även du som är företagare kan teckna AGS. Läs mer om Företagares egen försäkring på sidan Försäkringsskydd för egenföretagare.

Premiebefrielseförsäkring

En anställd som får sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning omfattas även av Premiebefrielseförsäkringen. Det innebär att försäkringen kan överta arbetsgivarens inbetalning av premierna till Avtalspension SAF-LO under den anställdes frånvaro. Försäkringen gäller även vid arbetsskada och i samband med föräldraledighet.

Skadeanmälan gör du hos AFA Försäkring

AFA Försäkring är försäkringsgivare för AGS och Premiebefrielseförsäkringen. Det är hit du vänder dig med skadeanmälan. Här kan du även få fördjupad information om försäkringen. 

Den försäkrade måste själv anmäla sin sjukskrivning till AFA Försäkring. Din roll som arbetsgivare är att intyga anställningen. Enklast anmäler den försäkrade via AFA Försäkrings kundwebb.

Om företaget ännu inte är anslutna till AFA Försäkrings kundwebb kan du göra anmälan på deras webbplats