Logga in på Mina sidor

Försäkringsskydd för egenföretagare

När du blir kund hos Fora tecknar företaget ett grundavtal . Som företagare omfattas du då av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Om du har anställd personal eller senare anställer personal omfattas de automatiskt av hela försäkringspaketet i grundavtalet, läs mer på sidan Företag inom privat sektor.

Stärk skyddet med Företagares egen försäkring

Som företagare omfattas du inte av samma skydd som dina anställda. Du kan stärka ditt eget skydd genom att teckna Företagares egen försäkring. Är du egen företagare inom kommun- och landstingssektorn kan du läsa mer här.

Du väljer själv ditt försäkringsskydd

I tabellen nedan ser du vad som ingår i grundavtalet för dig som företagare och vad som är tillval genom Företagares egen försäkring. Försäkringen kan du även teckna för din make eller registrerad partner som är verksam i företaget. I vissa fall kan även sambo till företagare teckna Företagares egen försäkring.

Försäkringar för företagare Ingår i grundavtalet Tillval i Företagares egen försäkring
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)    
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)  
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)    
Avtalspension SAF-LO  
Premiebefrielseförsäkring  

Vad kostar det?

Om du inte har några anställda kostar grundavtalet 450 kr/år. Om du har anställda hittar du mer information om kostnaden för grundavtalet på sidan Företag inom privat sektor

Försäkringspremierna för Företagares egen försäkring baseras på din inkomst. Beräknad och faktisk inkomst rapporterar du själv till oss, läs mer under fliken Rapportering. Aktuella premier hittar du på fliken Premier, avgifter och faktura.

Hur tecknar jag försäkring?

Anmälningsblanketterna för grundavtalet och Företagares egen försäkring hittar du längst ned på sidan. Skriv ut blanketterna och skicka in till oss. Adressen står på blanketten. Om ditt företag är bundet av kollektivavtal kan du läsa vad som gäller på den här sidan. Om du redan har grundavtal behöver du enbart fylla i blanketten för Företagares egen försäkring.

När börjar avtalet att  gälla?

Avtalet börjar gälla och premien betalas från det datum som anmälan kommer till Fora.

Kan jag säga upp avtalet?

För grundavtalet gäller olika regler beroende på om företaget är bundet av kollektivavtal eller inte. Uppsägning av Företagares egen försäkring gäller från den sista i månaden efter den månad som Fora tar emot uppsägningsblanketten. Blanketten hittar du längst ned på sidan.