Logga in på Mina sidor

ESA för LO

Välkommen du som jobbar fackligt! Här hittar du en introduktion till Avtalsregistret ESA - Ett Samlat Avtalsregister. Du får tips om hur du kan hjälpa dina medlemmar att bli aktivare med sina pensionspengar.

Nyhet: Ny försäkring för arbetare 1 januari 2014

Den nya försäkringen Föräldrapenningtillägg (FPT) gäller för arbetare och börjar gälla den 1 januari 2014. Läs mer här.

Ett register med uppgifter om försäkringsavtal

ESA hanteras av Fora. Med ESA får du en snabb och överskådlig bild av företagen. All viktig information är samlad på ett enda ställe.

Tillsammans håller vi ESA uppdaterat

Ett effektivt register måste hela tiden uppdateras. Det gör vi tillsammans. Förbundet skickar in nya hängavtal med försäkringsunderlag och avanmälningar till oss på Fora, så sköter vi registret.

I webbtjänsten för ESA har du tillgång till följande uppgifter:

  • gällande kollektivavtal
  • medlemskap i arbetsgivarorganisation
  • antal anställda
  • löneuppgifter på företagsnivå
  • försäkringsomfattning, andra trygghetsanordningar
  • redovisning av arbetsgivares rapportering och betalning till Fora
  • lokala avtal om avvikelser

När arbetsgivaren och förbundet tecknar hängavtal, tecknar arbetsgivaren samtidigt försäkringsavtal med Fora genom att förbunden skickar in ett original på hängavtalsförbindelsen till Fora.

Det är ombudsmannen som:

  • lämnar allmän information till arbetsgivaren om avtalsförsäkringarna
  • hämtar in uppgifter om företagens alla anställda och deras löner och skickar in uppgifterna till Fora på avsedd blankett. Tänk på att även tjänstemän omfattas av trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA).
  • informerar arbetsgivaren om att det är Fora som administrerar försäkringarna

Relaterade länkar