Logga in på Mina sidor

Så påverkas du

Avtalsförsäkringarna ger ett ökat skydd. Välj situation och se hur du påverkas.

Vid föräldraledighet

När du är föräldraleding och har ersättning från Försäkringskassan finns det två försäkringar från AFA Försäkring som du kan få ersättning ifrån, föräldrapenningtillägg (FPT) och premiebefrielseförsäkringen.

Föräldrapenningtillägg (FPT)

När du är föräldraledig och får föräldrapenning från Försäkringskassan betalar försäkringen en kompletterande ersättning som motsvarar 10 % av inkomsten upp till 10 prisbasbelopp. För lönedelar över 10 prisbasbelopp motsvarar ersättningen 90 %.

Ersättningen betalas under högst 60 dagar om du varit anställd i minst 12 månader och under högst 180 dagar om du varit anställd i minst 24 månader.

Har du redan fått ersättning (gäller barn födda före 1 januari 2014) från din arbetsgivare minskas ersättningsdagarna från försäkringen med de dagar som din arbetsgivare redan betalat för.

Ersättningen betalas för en sammanhängande föräldraledighetsperiod och som längst till dess att barnet är 18 månader gammalt. Vid adoption räknas 18 månader från adoptionstillfället.

Du ansöker om ersättning hos AFA Försäkring.
Här kan du läsa mer om Föräldrapenningtillägg

Premiebefrielseförsäkring

När du är föräldraleding och har graviditetspenning eller föräldrapenning betalar din arbetsgivare inte in några pengar till din Avtalspension SAF-LO. Då kan du få premierna betalade av Premiebefrielseförsäkringen i stället.

För att du ska få dina premier betalade av försäkringen behöver du ha en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som Försäkringskassan har bestämt. Försäkringen betalar pensionspremien i högst 390 dagar, det vill säga 13 månader per födsel. Adoption räknas som födsel.

När du är föräldraledig har du inget efterskydd. Det betyder att om du tar ut föräldraledighet i olika perioder måste du vid varje periods början ha en anställning där premiebefrielseförsäkringen gäller.

Här kan du läsa mer om Premiebefrielseförsäkring.

Du ansöker om ersättning från AFA Försäkring. Där kan du även läsa mer om försäkringarna
Läs mer om och anmäl försäkring vid graviditetspenning.
Läs mer om och anmäl försäkring vid föräldrapenning.

Du kan lägga till ett extra skydd för din familj

När du får barn är det ett bra tillfälle att se över dina försäkringar. Du kan lägga till ett återbetalningsskydd och ett familjeskydd till din Avtalspension SAF-LO.

Med återbetalningsskyddet får din familj värdet av ditt pensionssparande om du skulle avlida. Om du lägger till återbetalningsskyddet inom ett år från det att du har fått barn behöver du inte göra någon hälsoprövning.

Familjeskyddet är en livförsäkring som ger din familj en extra ersättning om du avlider före 65 års ålder. Vi rekommenderar att du noggrant tar reda på villkor och priser innan du tecknar familjeskyddet.

Både återbetalningsskydd och familjeskydd väljer du genom Fora.

När du är föräldraledig kan pensionspremien betalas av Premiebefrielseförsäkringen