Byt sektion
Självservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag

ESA

Du är på För leverantörer av lönesystem
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag

Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag.
Välj vilken typ av företag du företräder

Sänkt ålder för Avtalspension SAF-LO 2021

Svenskt Näringsliv och LO har träffat en överenskommelse om att successivt sänka åldern för intjänande till Avtalspension SAF-LO från dagens 25 år, med start 2021.

Information med anledning av Coronaviruset

Vi får många frågor med anledning av Coronaviruset och har samlat den viktigaste informationen. Hittar du inte svar på dina frågor där, kan du vända dig till Foras kundservice.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Kontroll av premiefil

Premiefilen behöver ha rätt format för att kunna laddas upp i premierapporteringstjänsten. I Foras tjänst för kontroll av premiefiler säkerställs att filen har rätt format för att kunna laddas upp i premierapporteringstjänsten. 

Det är en generell kontroll som inte tar hänsyn till särskilda villkor för ett visst kollektivavtal. Uppgifterna i lönefilen sparas inte i Foras system efter avslutad kontroll.

Programmet utför följande kontroller:

  • Att antalet poster är rätt och ligger på rätt plats.
  • Att filen har formatet textfil.
  • Att endast ett rapporteringsår förekommer per fil.
  • Att endast ett avtalnummer förekommer per fil.
  • Att pensionsöverenskommelsekoden är korrekt.
  • Att formatet på alla personnummer är korrekt, inklusive personnumrets kontrollsiffra.
  • Att ett personnummer endast förekommer en gång i filen.
  • Att premiebeloppet inte saknas och att det enbart innehåller siffror.

Testa din premiefil här