Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Företaget säsongsanställer personal

När företaget säsongsanställer personal behöver dessa rapporteras in till Fora. Det är också bra att uppdatera de preliminära lönesummorna, så att fakturan från Fora blir så korrekt som möjligt. 

Säsongsanställd personal omfattas automatiskt av försäkringarna i försäkrings­avtalet. Vilka försäkringar som säsongsanställda kan få ersättning från beror på anställningens längd och omfattning.

Säsongsanställda arbetare som har fyllt 22 år behöver rapporteras  in med personnummer i e-tjänsten "Anställda arbetare" på Mina sidor. Då kan Fora skicka ut information till dem och de kan göra val av vilket pensions­bolag som ska förvalta deras Avtals­pension SAF-LO.

Säsongsanställda arbetare som är under 22 år rapporteras vid den slutliga rapporteringen av löner i januari.