Byt sektion
Logga in

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Rapportera nyanställda arbetare
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer
Du är på Företag med kollektivavtal
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag
Toggle
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Företag med kollektivavtal

Privatägda företag som har kollektivavtal genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund, eller har tecknat kollektivavtal direkt med ett fackförbund (hängavtal).

Företag utan kollektivavtal

Privatägda företag som saknar kollektivavtal men har, eller vill teckna, försäkringsavtal hos Fora.

Kommun- och landstingssektorn

Kommuner, landsting, regioner, företag anslutna till Sobona och Fastigo samt Svenska kyrkan.

Företag som vill anställa med stöd från myndighet

Information för företag när försäkringsavtal hos Fora är ett krav från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Foreign companies with temporary operations in Sweden

Companies, with or without a collective agreement, that intend to run temporary operations in Sweden.

Privat
Toggle
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Gå till Privat

Om Fora

Fora är den oberoende valcentralen för Avtalspension SAF-LO som guidar företag och anställda rätt i sin kollektivavtalade pensions- och försäkringslösning.

För arbetsmarknadens parter

Här finns avtalsregistret ESA, information om hur hängavtal tecknas och filmer som svarar på de vanligaste frågorna.

För pensionsbolag

Information och villkor för anslutning till Avtalspension SAF-LO, valbara pensionsförvaltare, statistik och kontaktinformation.

För leverantörer av lönesystem

Information, uppmärkningskoder och instruktioner gällande de uppgifter som ska rapporteras till Fora.

För journalister & press

I pressrummet finns pressmeddelanden, bilder, filmer och presskontakter.

Självservice

I den här sektionen hittar du blanketter, e-tjänster, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Arbetstidspension, AP

Inom vissa branscher finns avtal mellan arbetsgivare och fackförbund om Arbetstidspension. Arbetstid avsätts till en tidsbank, som får innehålla ett visst antal timmar. De överstigande timmarna ska avsättas till pension med motsvarande värde. 

Arbetstidspension, AP, är en kompletterande avsättning av pensionspremier utöver Avtalspension SAF-LO. Det finns ingen undre åldersgräns för när anställda börjar tjäna in premier genom AP.

För anställda som har AP för sitt arbetstidskonto ska det en gång per år rapporteras in en premie. Fora skickar ett brev till företaget när det är dags att rapportera.

Räkna ut premiens storlek

Ni räknar själva ut hur stor premie som ska avsättas för varje anställd. Information om premiens storlek och beräkningsperiod finns i ert kollektivavtal.

Har ni frågor kring premien och hur den räknas ut ska ni kontakta den arbetsgivarorganisation företaget tillhör, alternativt det fackförbund ni har tecknat hängavtal med.

Rapportera på Mina sidor

Premien för AP rapporteras en gång per år på Mina sidor. Huvudadministratör och administratör har behörighet att logga in där.

Du kan ladda upp en fil med alla uppgifter, eller skriva in dem manuellt.

Kollektivavtal med Arbetstidspension

Toggle

Avtalet för gruvindustri

Toggle

Parter: Industriarbetsgivarna (tidigare Gruvornas Arbetsgivareförbund) – IF Metall

Pensionsöverenskommelsekod: 82018

Beräkningsperiod: 2018-04-01 - 2019-03-31

Sista dag för rapportering: 31 mars 2019

Administrationsavgift: 60 kronor dras från den inbetalda premien.

Förpackningsavtalet

Toggle

Parter: Grafiska Företagens förbund och GS-facket

Pensionsöverenskommelsekod: 82035

Beräkningsperiod: 2018-04-01 - 2019-03-31. Saldot för den anställdes intjänade arbetstidsförkortning ska stämmas av den 1 april varje år. Den tid som överstiger 32 timmar ska avsättas till pension med motsvarande värde.

Sista dag för rapportering: 30 maj 2019

Administrationsavgift: 60 kronor (exklusive moms) per anställd. Avgiften läggs på fakturan från Fora.

Infomediaavtalet

Toggle

Parter: Grafiska Företagens förbund och GS-facket

Beräkningsperiod: Saldot för den anställdes intjänade arbetstidsförkortning ska stämmas av den 1 april varje år. Den tid som överstiger 32 timmar ska avsättas till pension med motsvarande värde.

Pensionsöverenskommelsekod: 82034

Sista dag för rapportering: 30 maj 2019

Administrationsavgift: 60 kronor (exklusive moms) per anställd. Avgiften läggs på fakturan från Fora.

Motorbranschavtalet

Toggle

Parter: Motorbranschens Arbetsgivareförbund – IF Metall

Pensionsöverenskommelsekod: 82021

Beräkningsperiod: 2018-01-01 - 2018-12-31. Från Tidbanken kan den anställde avsätta arbetstidsförkortning och övertid till en pensionspremie. Om uttag av pensionspremie medför lägre skattekostnader för arbetsgivaren i förhållandet till uttag av lön ska pensionspremien ökas med mellanskillnaden. Uppräkningstalet för 2017 är 5,76 procent. För övrig information hänvisas till kollektivavtalet.

Sista dag för rapportering: 15 mars 2019

Administrationsavgift: 60 kronor (exklusive moms) per anställd dras från den inbetalda premien. 

Teknikavtalet

Toggle

Parter: Teknikarbetsgivarna, Almega Tjänsteföretagen  – IF Metall

Pensionsöverenskommelsekod: 82020

Beräkningsperiod: 2018-01-01 - 2018-12-31. Från Tidbanken kan den anställde avsätta arbetstidsförkortning och övertid till en pensionspremie. Om uttag av pensionspremie medför lägre skattekostnader för arbetsgivaren i förhållandet till uttag av lön ska pensionspremien ökas med mellanskillnaden. För övrig information hänvisas till kollektivavtalet.

Sista dag för rapportering: 15 februari 2019.

Administrationsavgift: 60 kronor (exklusive moms) per anställd dras från den inbetalda premien.