Byt sektion
Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Rapportera nyanställda arbetare
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer
Du är på Företag med kollektivavtal
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag

Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag.
Välj vilken typ av företag du företräder

Aktuellt på Fora

Månadsmöten med allt från order till tjänstepension

9 november 2022

På Telos Telemontage obligatoriska månadsmöten för all personal tar man upp såväl projektstatus som aktuella frågor om försäkringar och tjänstepension. Utöver det mejlas tips och nyheter som rör pension till alla medarbetare.

Kundservice

I Foras kundservicesektioner hittar du bland annat:

  • Blanketter och instruktioner
  • Situationsguider och frågor & svar
  • Kontaktvägar till Fora

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Extra pensionspremier

Extra pensionspremie innebär att arbetsgivaren gör extra inbetalningar av premier till den anställdes Avtalspension SAF-LO. 

Exempel på extra pensionspremier är bonus eller kompensation för bortfall av pensionspremier till Avtalspension SAF-LO som en följd av att en anställd går i pension tidigare än vid 65 år.

Extra pensionspremier är inte kopplat till något kollektivavtal, utan är en överenskommelse mellan arbetsgivaren och den anställde. Det är också de som kommer överens om hur stor premie som ska betalas in (ibland kan det bestämmas i en förhandling mellan arbetsgivare och facklig organisation).

Om företaget har överenskommelser om extra pensionspremier väljer ni själva när ni vill rapportera in premier.

Rapportera på Mina sidor

Extra pensionspremier rapporteras på Mina sidor i e-tjänsten Extra pensionspremier. Huvudadministratör och administratör har behörighet att logga in där.

Det går att ladda upp en fil med alla uppgifter, eller skriva in dem manuellt. Felaktigt rapporterade uppgifter kan korrigeras i efterhand, men inte för den som redan påbörjat sin pensionsutbetalning (möjligt från 55 års ålder).

Om extra pensionspremier rapporteras in för en anställd mer än en gång under året ska premierna räknas ihop och rapporteras som en total premie.  

Arbetare över 65 år

  • Rapporteras det felaktigt in premier för arbetare över 65 år i tjänsten Extra pensionspremier, går de inte att korrigera i efterhand och ingen återbetalning kan genomföras.
  • I e-tjänsten Extra pensionspremier rapporteras även Deltidspensionsavsättning och Extra pensionsavsättning för arbetare som fyllt 65 år och som inte har en överenskommmelse om fortsatt intjänade till Avtalspension SAF-LO.