Byt sektion
Självservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

 • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
 • Rapportera nyanställda arbetare
 • Se företagets fakturor och saldon
 • Lägga upp fler administratörer
Du är på Företag med kollektivavtal
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag
Toggle
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Företag med kollektivavtal

Privatägda företag som har kollektivavtal genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund, eller har tecknat kollektivavtal direkt med ett fackförbund (hängavtal).

Företag utan kollektivavtal

Privatägda företag som saknar kollektivavtal men har, eller vill teckna, försäkringsavtal hos Fora.

Företag utan anställda

För företag utan anställda, med eller utan kollektivavtal.

Kommun- och regionsektorerna

Kommuner, regioner, företag anslutna till Sobona och Fastigo samt Svenska kyrkan.

Företag som vill anställa med stöd från myndighet

Information för företag när försäkringsavtal hos Fora är ett krav från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Foreign companies with temporary operations in Sweden

Companies, with or without a collective agreement, that intend to run temporary operations in Sweden.

Privat
Toggle
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Gå till Privat

Information med anledning av Coronaviruset

Det kommer många frågor till Fora med anledning av Coronaviruset. Därför har vi samlat den viktigaste informationen. Hittar du inte svar på dina frågor där, kan du vända dig till Foras kundservice.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Just nu har vi längre handläggningstider än vanligt på grund av förändrade arbetsrutiner med anledning av coronaviruset. Vi ber om överseende med detta. Det rör framförallt handläggning av inkommande blanketter, där handläggningen tar längre tid än vanligt.

Korrigera rapporterade löner

På fakturan som kommer i februari syns de olika lönesummor som används för att beräkna slutliga och preliminära kostnader. 

Kontrollera att uppgifterna på fakturan stämmer. Gör de inte det, kan både slutliga och preliminära lönesummor korrigeras på Mina sidor.

Om pensionspremierna redan har förts över till pensionsförvaltarna kan du behöva kontakta Fora för att justera uppgifterna.

Om något har blivit fel

Arbetare har inte blivit inrapporterad

Toggle

Har ni missat att ta med någon anställd i lönerapporteringen, går det att lägga till personen i efterhand. Det görs då på Mina sidor, i e-tjänsten för slutlig lönerapporting.

Det går att lägga in uppgifter som sträcker sig tio år tillbaka i tiden. Är uppgifterna äldre än så, behöver ni kontakta Fora.

Fel lön har rapporteras in

Toggle

Har en arbetare fått fel lön inrapporterad går det att korrigera lönen i efterhand. Det görs då på Mina sidor, i e-tjänsten för slutlig lönerapporting. Det går att korrigera uppgifter som sträcker sig tio år tillbaka i tiden. Är uppgifterna äldre än så, behöver ni kontakta Fora.

Har personen fyllt 65 år och premien redan har förts över till pensionsförvaltaren går det inte att korrigera lönen nedåt, bara uppåt, eftersom utbetalning av pensionen redan kan ha påbörjats. Det är alltså extra viktigt att uppgifter som om arbetare som fyllt 65 år blir korrekta i lönerapporteringen.

Fel start- eller slutdatum för anställning

Toggle

Har en arbetare börjat eller slutat sin anställning under året och ni har angett fel datum för händelsen, går detta att korrigera i efterhand. Det görs då på Mina sidor, i e-tjänsten för slutlig lönerapporting. Det går att korrigera uppgifter som sträcker sig tio år tillbaka i tiden. Är uppgifterna äldre än så, behöver ni kontakta Fora.

Har personen fyllt 65 år och premien redan har förts över till pensionsförvaltaren, går datumet inte att korrigera.

Arbetare över 65 år har rapporteras in

Toggle

Har en arbetare som fyllt 65 år (och inte längre tjänar in premier till Avtalspension SAF-LO) felaktigt rapporterats, går det att korrigera detta i efterhand. Det görs då på Mina sidor, i e-tjänsten för slutlig lönerapporting.

Lönen kan inte korrigeras om premien redan har förts över till pensionsförvaltaren, eftersom utbetalning av pensionen redan kan ha påbörjats. Det är alltså extra viktigt att uppgifter som om arbetare som fyllt 65 år blir korrekta i lönerapporteringen.

Tjänsteman har blivit inrapporterad som arbetare

Toggle

Om en tjänsteman har rapporterats som arbetare kan ni själva rätta uppgiften på Mina sidor så länge pensionspremien inte är överförd till pensionsförvaltaren. Har premien redan förts över behöver du kontakta Fora för att få hjälp att korrigera uppgiften.

Företagare har blivit inrapporterad som arbetare

Toggle

Om en företagare har rapporterats som arbetare kan ni själva rätta uppgiften på Mina sidor så länge pensionspremien inte är överförd till pensionsförvaltaren. Har premien redan förts över behöver du kontakta Fora för att få hjälp att korrigera uppgiften.

Fel lönesumma för tjänstemännen

Toggle

Har fel lönesumma rapporterats för tjänstemännen, går detta att korrigera i efterhand. Det görs då på Mina sidor, i e-tjänsten för slutlig lönerapporting. Det går att korrigera uppgifter som sträcker sig tio år tillbaka i tiden. Är uppgifterna äldre än så, behöver ni kontakta Fora.

En anställd bestrider rapporteringen av sina uppgifter

Toggle

Om ni inte rapporterar in en anställd, trots att hen har kontaktat er angående detta, kan den anställda be Fora att ändra lönerapporten.

Den anställda skickar då in sin kontrolluppgift och en beskrivning av arbetsuppgifter, yrkestillhörighet och facktillhörighet till Fora. Om uppgifterna stödjer den anställdas krav händer följande:

 • Fora ändrar lönerapporten enligt de nya uppgifterna.
 • Arbetsgivaren får ett brev med information om den ändrade lönerapporten.
 • Fora skickar en faktura med korrigeringen av premier.
 • Arbetsgivaren har möjlighet att bestrida den ändrade lönerapporten hos Fora.

Logga in på Mina sidor för att:

 • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
 • Rapportera nyanställda arbetare
 • Se företagets fakturor och saldon
 • Registrera särskild fakturaadress
 • Lägga upp fler administratörer

Betala alltid fakturan

En faktura från Fora ska alltid betalas, även om ni anser att den inte stämmer. Eventuella justeringar görs på kommande faktura.

En obetald faktura från Fora skickas alltid till inkasso.