Byt sektion
Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Rapportera nyanställda arbetare
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer
Du är på Företag med kollektivavtal
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag

Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag.
Välj vilken typ av företag du företräder

Den bästa förmånen

Den 27 september firar vi Tjänstepensionens dag. Alla som arbetar och betalar skatt tjänar in till sin allmänna pension. Tjänstepensionen kommer däremot via arbetsgivaren och är en stor del av den framtida pensionen. Därför är tjänstepension den absolut bästa förmånen arbetsgivare kan erbjuda sina anställda.

Kundservice

I Foras kundservicesektion hittar du bland annat blanketter, instruktioner, vanliga frågor och kontaktvägar.

Sänkt ålder för Avtalspension SAF-LO 2021

Svenskt Näringsliv och LO har träffat en överenskommelse om att successivt sänka åldern för intjänande till Avtalspension SAF-LO från dagens 25 år, med start 2021.

Information med anledning av Coronaviruset

Vi får många frågor med anledning av Coronaviruset och har samlat den viktigaste informationen. Hittar du inte svar på dina frågor där, kan du vända dig till Foras kundservice.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Stöd vid uppsägning

Trygghetsrådet TRS

Medarbetare som blir uppsagda på grund av arbetsbrist kan få stöd att hitta nytt jobb eller starta företag. 

Trygghetsrådet TRS stöd till omställning innehåller två delar:

  • En personlig rådgivare ger stöd på vägen mot nytt jobb. Stödet kan till exempel bestå av rådgivning, coachning, praktik, utbildning eller annat som svarar mot de behov den uppsagde har. Allt stöd är individuellt anpassat.
  • Till den som arbetat sammanhängande minst fem år hos en eller flera anslutna arbetsgivare kan TRS ge ekonomiskt stöd i form av Avgångsersättning (AGE), som kompletterar a-kassan, eller (om du är över 55 år) betala vissa kollektivavtalade försäkringar.

Trygghetsrådet TRS

Gäller för

Toggle

Alla medarbetare som är anställda i organisationer anslutna till Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst, Teatercentrum, Danscentrum och Länsmuseernas samarbetsråd omfattas av TRS omställningsavtal.

Tjänstemän i företag anslutna till Sinf (Svensk Industriförening) och KFO omfattas också av TRS.

Dessutom omfattas medarbetare i ett antal säranslutna organisationer (som har så kallade hängavtal, oftast med Unionen inom Arbetsgivaralliansens område).

Både tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda omfattas.

Börjar gälla

Toggle

Den som arbetar i en TRS-ansluten organisation, är tillsvidareanställd vid uppsägningen och har jobbat minst åtta timmar per vecka samt har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller personliga skäl, om skälet är ohälsa, omfattas av avtalet. Uppsägningen måste gälla minst 20 procent av arbetstiden.

Även den som varit tidsbegränsat anställd kan få stöd. Den personen måste ha arbetat minst 18 månader hos en eller flera TRS-anslutna arbetsgivare under den senaste femårsperioden.

Ger stöd vid

Toggle

Medarbetare som blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller personliga skäl (om skälet är ohälsa), eller avslutar en tidsbegränsad anställning, kan få hjälp från Trygghetsrådet TRS.

Stöd kan ges upp till två år. Ansökan måste ske inom ett år efter sista anställningsdag.

Kostnad

Toggle

För medlemmar i Arbetsgivaralliansen, KFO, Svensk Scenkonst, Sinf och Länsmuseernas Samarbetsråd: Kostnaden är 0,20 procent av och beräknas på hela lönen.

Övriga företag: Kostnaden beräknas på hela lönen och är 0,60 procent.

Ansökan om stöd

Toggle

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist eller ohälsa ansöker arbetsgivaren och den som blivit uppsagd tillsammans om stöd från TRS.

Den som avslutar en tidsbegränsad anställning ansöker på egen hand om stöd från TRS.

Ansökan måste ske inom ett år efter sista anställningsdag.

Mer information

Toggle

Vänd dig till Trygghetsrådet TRS för att få mer information.