Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

 • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
 • Se företagets fakturor och saldon
 • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Anmäl huvudadministratör

E-tjänst

Mina sidor är företagets egna sidor. Där finns e-tjänster för till exempel rapportering av löner och nyanställda arbetare. Det går också att se vad som ingår i försäkrings­avtalet samt företagets fakturor och saldon. Inloggning görs med e-legitimation.

För att få tillgång till Mina sidor behöver företaget anmäla en huvud­­administratör. Det görs via den här e-tjänsten. Huvud­­administratören kan därefter lägga till flera administratörer via Mina sidor.

Så här anmäler ni huvud­­administratör

Enklaste sättet är att använda e-tjänsten Anmäl huvud­­administratör. Den är tillgänglig för företag som har organisationsnummer och firmatecknare i officiella register*. Du kan använda e-tjänsten för att anmäla dig själv eller någon annan som huvud­­administratör.

Du behöver ange företagets kundnummer hos Fora i e-tjänsten (finns på försäkringsbekräftelse och fakturor).

Den som anmäls som huvud­­administratör via e-tjänsten måste ha ett svenskt personnummer. 

Anmälan ska signeras av firmatecknare med BankID. Om det är flera firmatecknare så blir anmälan klar så snart samtliga har signerat. 

E-tjänst Anmäl huvud­­administratör

Anmälan av huvud­­administratör kräver underskrift av behörig firmatecknare. Du kan starta e-tjänsten utan att själv vara firmatecknare och sedan bjuda in en eller flera firmatecknare att signera anmälan med BankID.

Tjänsten är öppen
Alla dagar: 00-24

Det här behöver du:

 • BankID för att starta tjänsten.
 • Företagets kundnummer (finns på försäkringsbekräftelse och fakturor).
 • Huvudadminstratörens namn, svenskt personnummer, mobiltelefonnummer och e-postadress.
 • E-postadress eller mobilnummer till firmatecknare som ska signera med BankID.
 • Säkerställa att din webbläsare tillåter pop-up-fönster.

* Vi jobbar på att göra e-tjänsten tillgänglig för alla, men i nuläget behöver huvud­­administratör anmälas via blankett i följande fall:

 • Företaget har bolagsformen enkelt bolag.
 • Ideella föreningar, stiftelser och fonder som behöver styrka firmateckningsrätten.
 • Firmatecknare har inte svenskt personnummer.

Inloggningsalternativ

Toggle
 • Om huvud­­administratör och administratörer har svenskt personnummer görs inloggning med BankID, mobilt BankID eller Telia e-legitimation.
 • För personer som saknar svenskt personnummer görs inloggning med e-legitimationen ExpiTrust EasyID som beställs via Expisoft.
 • Om företaget i stället för personlig e-legitimation vill använda e-tjänstelegitimation kan det beställas via Expisoft. 

Huvudadministratörens ansvar

Toggle

Huvud­­administratören är ansvarig mot Fora för företagets användande av Mina sidor och för företagets administration av försäkrings­avtalet på Mina sidor.

Huvud­­administratören kan registrera fler administratörer, men är också ansvarig för att ta bort administratörer som inte längre ska ha behörighet till Mina sidor.

Det är i första hand företagets huvud­­administratör som får viktig information via e-post från Fora, så se till att alltid ha en huvud­­administratör med giltig e-postadress.

Om en huvud­­administratör tar bort sig själv måste en ny anmälas, via e-tjänst eller blankett.

Allmänna villkor för Mina sidor

Toggle

Tekniska krav

Toggle

Rekommendation kring webbläsare

Vi rekommenderar att du använder någon av de webbläsare som är standard på marknaden, exempelvis från Microsoft, Google, Apple eller Mozilla.

Om du upplever några problem rekommenderar vi dig att uppgradera din webbläsare till en senare version.

Smarta telefoner och läsplattor

Fora.se och vissa e-tjänster är anpassade för smarta telefoner och läsplattor. Mina sidor generellt är ännu inte anpassat. Om en viss funktion är svår att utföra via telefon eller platta, så rekommenderar vi att du använder en dator.

Pdf-filer

Vi rekommenderar att du använder programmet Adobe Acrobat Reader för att läsa blanketter och broschyrer i pdf-format. Om du saknar programmet laddar du ner det gratis på Adobes webbplats. Följ instruktionerna och installera programmet. Efter att installationen är klar kan du återvända till Foras webbplats.

Frågor & svar

Vem kan vara huvud­­administratör?

Vilket ansvar har en huvud­­administratör?

Varför behöver vi en huvud­­administratör?

Kan vi ha flera huvud­­administratörer?

Kan någon som inte arbetar på företaget vara registerad som huvud­­administratör eller administratör, exempelvis en redovisningskonsult?

Hur ändrar vi huvud­­administratör?

Hur vet vi vem som är registrerad som huvud­­administratör eller administratör för vårt företag?

Jag är anmäld som huvud­­administratör men kan inte logga in. Varför?

Vår huvud­­administratör har slutat - hur lägger vi då till fler administratörer?

Vad är det för skillnad på en huvud­­administratör och en administratör?

Varför kan jag inte logga in på Mina sidor?