Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

 • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
 • Rapportera nyanställda arbetare
 • Se företagets fakturor och saldon
 • Lägga upp fler administratörer

Företaget har anställda på utlandstjänstgöring

Anställda som är utsända för att tjänstgöra utomlands omfattas av försäkringarna och tjänste­­pensionen även när rätten till svensk a-kassa och sjukpenning upphör.

För att försäkringarna ska fortsätta gälla när rätten till sjukpenning upphör ska vissa förutsättningar vara uppfyllda:

 • Den anställde omfattades av svensk a-kassa och sjukpenning innan utlandstjänstgöringen påbörjades.
 • Den anställde har en svensk arbetsgivare.
 • Utlandstjänstgöringen sker på uppdrag av den svenske arbetsgivaren.

Checklista när anställda är utsända på utlandstjänstgöring

Anmäl till Fora

Rapportera lönen i januari

Rapportera lön på särskild blankett

Särskilda förmåner för den anställde

Toggle

Särskilda förmåner

Anställda som är utsända på utlandstjänstgöring får särskilda förmåner, utöver de vanliga försäkringarna och tjänste­­pensionen.

Kompensation för bortfall av allmän pension

Arbetare får kompensation för bortfall av allmän ålders­pension genom att arbetsgivaren gör en extra inbetalning till Avtals­pension SAF-LO.

Ersättning vid förlust av svensk sjukpenning

Vid sjukdom får arbetare en ersättning som motsvarar sjukpenningen de skulle ha fått från Försäkringskassan om de arbetade i Sverige. Ersättningen betalas ut genom Avtalsgrupp­sjuk­försäkring (AGS).

Utökad arbetsskade­försäkring

Trygghets­försäkring vid arbetsskada (TFA) omfattar vid utlandstjänstgöring även skadefall som beror på sjukdom och olycksfall som kan ha orsakats av speciella miljöförhållanden och risker i utlandet. TFA omfattar arbetare och tjänste­män.

Kostnad för arbetsgivaren

Toggle

För företag med anställda som är utsända på utlandstjänstgöring tillkommer vissa premier och avgifter:

 • Extra inbetalning till Avtals­pension SAF-LO
 • Efterlevande­pensions­avgift
 • Tillägg till premien för Avtalsgrupp­sjuk­försäkring (AGS)
 • Om läkekostnads­försäkring (LFU) saknas, och företaget har tjänste­män eller saknar kollektiv­avtal, betalas en särskild tilläggspremie för Trygghets­försäkring vid arbetsskada (TFA).

Lönerna för anställda som är utsända på utlandstjänstgöring ska rapporteras på en särskild blankett i januari. Kostnaderna för de tillkommande premierna och avgifterna beräknas på blanketten. Lönerna ska även tas med i den vanliga rapporteringen av slutliga löner i januari.