Visa sökträffar för 'Familjeskydd'

Fora är försäkringsförmedlare. Läs mer om vårt uppdrag.

 • pdf

  Hälsodeklaration - blankett

  Hälsodeklaration fylls i när du ansöker om återbetalningsskydd och/eller familjeskydd. Kom i håg att du även behöver skicka in en fullmakt tillsammans med hälsodeklarationen.

 • pdf

  Hälsodeklaration och fullmakt - blankett

  När du ansöker om återbetalningsskydd och/eller familjeskydd, måste du fylla i en hälsodeklaration och fullmakt och skicka in.

 • ...en anställd skulle avlida?

  Om en av dina anställda skulle avlida kan den avlidnes förmånstagare få ersättning från två håll - både från Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och Avtalspension SAF-LO.

  ...en anställd skulle avlida?

 • pdf

  Ändring av förmånstagare - blankett

  Blankett för att ändra ordningen på dina förmånstagare för återbetalningsskydd och/eller familjeskydd. Observera att du bara kan ändra förmånstagare om du har återbetalningsskydd eller familjeskydd för din Avtalspension SAF-LO.

 • pdf

  Ditt pensionsval - folder

  I broschyren kan du läsa mer om hur du väljer sparform och pensionsförvaltare för Avtalspension SAF-LO, hur du väljer till efterlevandeskydd för dina närmaste och vad som händer om du inte gör något val.

 • ...en anställd ska få barn?

  Vid föräldraledighet finns det två försäkringar som den anställde kan utnyttja, FPT och Premiebefrielseförsäkringen.

  ...en anställd ska få barn?

 • pdf

  Kostnad för familjeskydd 2017

  PDF med kostnad för familjeskydd. Din årliga kostnad för familjeskydd beror på din ålder, utbetalningstid och antal prisbasbelopp som du väljer.

 • pdf

  Fullmakt till hälsodeklaration - blankett

  Fullmakt fylls i när du ansöker om återbetalningsskydd och/eller familjeskydd. Kom i håg att du även behöver skicka in en hälsodeklaration tillsammans med fullmakten.

 • pdf

  Om din Avtalspension SAF-LO

  Informationsblad om Avtalspension SAF-LO

 • Anställda som tjänstgör utomlands

  Anmäl alltid till Fora att du har anställda som tjänstgör utomlands och som är eller kommer att bli utförsäkrade från svensk socialförsäkring. Då fortsätter avtalsförsäkringarna att gälla även när rätten till svensk sjukpenning upphör.

  Anställda som tjänstgör utomlands

 • Pensionsbeskedet: Det ska dina anställda tänka på

  I dagarna har pensionsbeskedet från Fora börjat dyka upp i brevlådan hos 2,5 miljoner privatanställda arbetare.

  Pensionsbeskedet: Det ska dina anställda tänka på

 • pdf

  Om anställda som tjänstgör utomlands

 • Avtalspension SAF-LO

  Avtalspension SAF-LO är tjänstepensionen för privatanställda arbetare. Den har förhandlats fram mellan Svenskt Näringsliv och LO.

  Avtalspension SAF-LO

 • pdf

  Försäkringar du har genom ditt arbete - för arbetare (ftg med kollektivavtal) BF000192

  Informationsblad med kortfattad beskrivning av det försärkingsskydd som du har genom ditt arbete. Gälller för dig som är arbetare och jobbar på privatägt företag med kollektivavtal.

 • pdf

  Försäkringar du kan ha genom ditt arbete - för arbetare (ftg utan kollektivavtal) BF000193

  Informationsblad med kortfattad beskrivning av det försärkingsskydd som du har genom ditt arbete. Gälller för dig som är arbetare och jobbar på privatägt företag utan kollektivavtal.

 • pdf

  Valstatistik 20130331.pdf

 • pdf

  Valstatistik 20140331.pdf

 • pdf

  Valstatistik 20130630.pdf

 • pdf

  Valstatistik 20130930.pdf

 • pdf

  Hur kan du påverka din tjänstepension?

  Broschyren skickas ut under hösten 2017 till dem som inte gjort något aktivt val av penionsförvaltare.

 • pdf

  Valstatistik 2016 Q2.pdf

 • pdf

  2013 Valstatstik Helar.pdf

 • pdf

  Valstatistik 20121231.pdf

 • pdf

  Valstatistik 2015 Helår.pdf

 • pdf

  Valstatistik 2015 Q2.pdf

 • pdf

  Valstatistik 2015 Q3.pdf

 • pdf

  Valstatistik 2016 Q3.pdf

 • pdf

  Valstatistik 2016 Q4.pdf

 • pdf

  Valstatistik 2017 Q1.pdf

 • pdf

  Valstatistik 20120630.pdf