Visa sökträffar för 'Löneskatt'

Fora är försäkringsförmedlare. Läs mer om vårt uppdrag.

 • Särskild löneskatt

  Arbetsgivare betalar särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP). Skatten betalas på företagets kostnader för pensionsförmåner till de anställda, till exempel avsättningar till pensionsstiftelser eller köp av pensionsförsäkringar.

  Särskild löneskatt

 • Avtalspension SAF-LO

  Avtalspension SAF-LO är tjänstepensionen för privatanställda arbetare. Den har förhandlats fram mellan Svenskt Näringsliv och LO.

  Avtalspension SAF-LO

 • Avtal med Arbetstidspension


  Avtal med Arbetstidspension

 • Sänkning av 2010 års premier för AFA-försäkringarna

  Parterna inom avtalsområde Svenskt Näringsliv – LO har kommit överens om att sänka årets premie för Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) respektive Premiebefrielseförsäkring till 0 kronor. Parterna inom avtalsområde Kommuner och Landsting samt medlemmar i Pacta har kommit överens om en sänkning av årets premie för Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och Avgiftsbefrielseförsäkring till 0 kronor.

  Sänkning av 2010 års premier för AFA-försäkringarna

 • Sänkning av 2011 års premier för AFA-försäkringarna


  Sänkning av 2011 års premier för AFA-försäkringarna

 • Beskrivning av premiesänkningarna 2009

  Här följer en beskrivning av hur premierna utvecklats under 2009. De aktuella premierna för 2009 hittar du på sidan "2009 års premier".

  Beskrivning av premiesänkningarna 2009

 • Avtal med Livsarbetstidspension

  Ni räknar själva ut premien innan rapportering, alltid i hela krontal. Information om premiens storlek och beräkningsperiod finns i kollektivavtalet. Pensionspremier ska ingå i underlaget för beräkning av särskild löneskatt.

  Avtal med Livsarbetstidspension