Visa sökträffar för 'Rapportering'

Fora är försäkringsförmedlare. Läs mer om vårt uppdrag.

 • Korrigera rapportering

  Om du upptäcker att något har blivit fel eller saknas när du får fakturan med årsavräkningen behöver du korrigera den slutliga lönerapporten.

  Korrigera rapportering

 • Avtal med Livsarbetstidspension

  Ni räknar själva ut premien innan rapportering, alltid i hela krontal. Information om premiens storlek och beräkningsperiod finns i kollektivavtalet. Pensionspremier ska ingå i underlaget för beräkning av särskild löneskatt.

  Avtal med Livsarbetstidspension

 • Kontroll av premiefil


  Kontroll av premiefil

 • Kontroll av premiefil inför rapportering

  Här kan du säkerställa att din premiefil har rätt format och att den uppfyller övriga krav i rapporteringstjänsten.

  Kontroll av premiefil inför rapportering

 • Information till lönesystemsleverantörer

  När ska rapporteringen göras? Här kan du läsa om uppgifterna som ska rapporteras till Fora.

  Information till lönesystemsleverantörer

 • Kontroll av lönefil inför rapportering

  Här kan du säkerställa att din lönefil har rätt format och att den uppfyller övriga krav i lönerapporteringstjänsten.

  Kontroll av lönefil inför rapportering

 • Rapportering

  Slutliga och preliminära löner, kompletterande pensionspremier och nyanställd personal rapporteras i e-tjänster på Mina sidor.

  Rapportering

 • Rapportera gruvpension för arbetare under jord

  Omfattar förare som arbetar mer än 50 procent under jord.

  Rapportera gruvpension för arbetare under jord

 • Rapportera kompletterande pensionspremier

  Kompletterande pensionspremier betalas in genom flera olika typer av avtal.

  Rapportera kompletterande pensionspremier

 • Lönerapporteringen öppnar 2 januari

  Rapporteringen av slutliga löner för 2016 öppnar den 2 januari 2017. Vi behöver er rapport senast den 31 januari 2017.

  Lönerapporteringen öppnar 2 januari

 • Kontroll av lönefil


  Kontroll av lönefil

 • Rapportera slutliga löner

  Fora behöver uppgifter om era slutliga löner  varje år i januari eller när ni har sagt upp försäkringsavtalet. Ni får ett brev som talar om när det är dags att lönerapportera.

  Rapportera slutliga löner

 • Rapportera preliminära löner

  De slutliga löner ni rapporterar i januari är efter uppräkning preliminärt underlag för fakturan från Fora under året. Om ni har tecknat ett försäkringsavtal under innevarande år är det lönerna som ni lämnade i samband med försäkringsanmälan som är preliminärt underlag för fakturan.

  Rapportera preliminära löner

 • Dags att rapportera för Livsarbetstids- och Arbetstidspension

  Om ditt företag har anställda som omfattas av avtal om Livsarbetstids- och Arbetstidspension är det dags att rapportera in premier för de anställda som har valt avsättning av extra pensionspremier.

  Dags att rapportera för Livsarbetstids- och Arbetstidspension

 • Avtal med Arbetstidspension


  Avtal med Arbetstidspension

 • Löne- och premierapporteringstjänster


  Löne- och premierapporteringstjänster

 • Vad ska ingå i lönen?


  Vad ska ingå i lönen?

 • Preliminära underlaget

  Det preliminära underlaget räknas upp i december för nästkommande år. Faktorn baseras på konjunkturrapporter från Konjunkturinstitutet och fastställs av Försäkringsnämnden för arbetsmarknadsförsäkringar.

  Preliminära underlaget

 • Företag med enbart arbetare samt både arbetare och tjänstemän

  Privatanställda arbetare omfattas genom avtal med Fora av Avtalspension SAF-LO och AFA-försäkringarna. Premierna och avgifterna baseras på utbetald lön. För att ditt företag ska få en korrekt faktura för dessa trygghetsförsäkringar behöver du rapportera in ditt företags löneuppgifter till oss. För anställda arbetare behöver vi utbetald bruttolön och personuppgifter för samtliga individer.

  Företag med enbart arbetare samt både arbetare och tjänstemän

 • Företag inom KFO

  Företag som är medlemmar i Arbetsgivarföreningen KFO och som endast omfattas av KTP1 för sina tjänstemän ska teckna försäkringsavtal om Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA och betala avgift till TRR Trygghetsrådet genom Fora.

  Företag inom KFO

 • Slutlig rapportering


  Slutlig rapportering

 • Rapportera anställda arbetare

  När du har anställt nya arbetare ska du rapportera in dessa personer till Fora genom att logga in på Mina sidor och använda tjänsten Anställda arbetare. Här rapporterar du endast nyanställda arbetare som har fyllt 25 år*, inte tjänstemän.

  Rapportera anställda arbetare

 • Vad ska ingå i lönesummorna

  Här kan du läsa om vilka lönetyper som ska tas med respektive inte tas med i lönesummorna du rapporterar till Fora.

  Vad ska ingå i lönesummorna

 • Rapportera underlag för deltidspension i januari

  Är ert företag bundet av kollektivavtal där den nya deltidspensionen ingår? Då behöver ni rapportera underlag för denna pensionspremie i samband med den ordinarie lönerapporteringen i januari. Premien faktureras från och med februari 2015.

  Rapportera underlag för deltidspension i januari

 • Företag utan anställda

  Även om ditt företag inte har några anställda kan du behöva lämna en lönerapport till Fora.

  Företag utan anställda

 • Företag med enbart tjänstemän

  Tjänstemän omfattas av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) genom avtalet med Fora. Premien för försäkringen baseras på utbetald lön. För att ditt företag ska få en korrekt faktura för denna försäkring behöver du rapportera in ditt företags löneuppgifter till oss.

  Företag med enbart tjänstemän

 • Rapportera kompletterande pensionspremier via fil

  Om företaget har många anställda att rapportera kan det vara smidigt att lämna premierapporten genom att skicka en fil.

  Rapportera kompletterande pensionspremier via fil

 • Filmer om rapportering och fakturan

  Här hittar du korta filmer om bland annat  lönerapportering och fakturan.

  Filmer om rapportering och fakturan

 • Beräkna retroaktivt belopp

  Om deltidspensionsavsättning nyligen tillkommit i ert kollektivavtal kommer ni att få ett retroaktivt belopp att betala vid första faktureringstillfället. Beräkna beloppet med hjälp av vårt exempel.

  Beräkna retroaktivt belopp

 • Extra pensionsavsättning - tidigare års premier

  Premien för extra pensionsavsättning fastställs varje år. Här finns tidigare års premier.

  Extra pensionsavsättning - tidigare års premier