Visa sökträffar för 'TFA'

Fora är försäkringsförmedlare. Läs mer om vårt uppdrag.

 • Vid arbetsskada - TFA-KL

  Ibland händer det tyvärr att anställda skadar sig på jobbet. Då är det skönt för dig som arbetsgivare och dina anställda att veta att de är försäkrade genom Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL).

  Vid arbetsskada - TFA-KL

 • Vid arbetsskada - TFA och Premiebefrielse-försäkring

  Ibland händer det tyvärr att anställda skadar sig på jobbet. Då är det skönt för dig som arbetsgivare och dina anställda att veta att de är försäkrade genom Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA).

  Vid arbetsskada - TFA och Premiebefrielse-försäkring

 • Företag inom kommunikation, fastigheter, spårtrafik, energi och telecom

  Avtalsförsäkringar för företag inom kommunikation, fastigheter, spårtrafik, energi och telecom.

  Företag inom kommunikation, fastigheter, spårtrafik, energi och telecom

 • 2011 års premier


  2011 års premier

 • 2017 års premier

  Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Minimipremien för grundavtalet (privat sektor) och för Kommun- och landstingssektorn (offentlig och privat) är 200 kr per kalenderår. Premiesatserna fastställs normalt för ett år i taget.

  2017 års premier

 • 2012 års permier

  Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Minimipremien för grundavtalet är 450 kronor per kalenderår. Minimipremien för Kommun- och landstingssektorn (offentlig och privat) är 200 kr per kalenderår. Premiesatserna fastställs normalt för ett år i taget.

  2012 års permier

 • 2016 års premier

  Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Minimipremien för grundavtalet är 450 kronor per kalenderår. Minimipremien för Kommun- och landstingssektorn (offentlig och privat) är 200 kr per kalenderår. Premiesatserna fastställs normalt för ett år i taget.

  2016 års premier

 • 2015 års premier

  Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Minimipremien för grundavtalet är 450 kronor per kalenderår. Minimipremien för Kommun- och landstingssektorn (offentlig och privat) är 200 kr per kalenderår. Premiesatserna fastställs normalt för ett år i taget.

  2015 års premier

 • 2013 års premier

  Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Minimipremien för grundavtalet är 450 kronor per kalenderår. Minimipremien för Kommun- och landstingssektorn (offentlig och privat) är 200 kr per kalenderår. Premiesatserna fastställs normalt för ett år i taget.

  2013 års premier

 • ...en anställd / egenföretagare skadar sig på jobbet?

  En anställd/företagare som blir skadad i arbetet eller på väg till eller från jobbet kan få ersättning. Detsamma gäller om den anställde skulle drabbas av arbetssjukdom.

  ...en anställd / egenföretagare skadar sig på jobbet?

 • pdf

  About Collective Insurances BF000221

 • 2014 års premier

  Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Minimipremien för grundavtalet är 450 kronor per kalenderår. Minimipremien för Kommun- och landstingssektorn (offentlig och privat) är 200 kr per kalenderår. Premiesatserna fastställs normalt för ett år i taget.

  2014 års premier

 • 2010 års premier

  Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Minimipremien är 450 kronor per kalenderår. Premiesatserna fastställs normalt för ett år i taget.

  2010 års premier

 • 2009 års premier

  Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Minimipremien är 250 kronor per kalenderår. Premiesatserna fastställs normalt för ett år i taget.

  2009 års premier

 • 2005 års premier

  Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Premiesatserna fastställs normalt för ett år i taget.

  2005 års premier

 • 2004 års premier

  Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Premiesatserna fastställs normalt för ett år i taget.

  2004 års premier

 • pdf

  Försäkringsanmälan - Tillfällig verksamhet BL000141

  Anmälan för dig som bedriver verksamhet som inte är näringsverksamhet men som tillfälligt gör dig till arbetsgivare.

 • pdf

  Försäkringsvillkor TFA F7139

 • 2006 års premier

  Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Premiesatserna fastställs normalt för ett år i taget.

  2006 års premier

 • Företag inom teater, scen & film

  Avtalsförsäkringar för företag inom teater, scen och film.

  Företag inom teater, scen & film

 • Kommun- och landstingssektorn - offentlig och privat

  Anställda i kommuner, landsting/regioner, företag anslutna till Pacta, KFS och Fastigo samt i Svenska kyrkan omfattas genom avtalet med Fora av Avtalsgrupp-sjukförsäkring (AGS-KL), Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) och Avgiftsbefrielseförsäkringen.

  Kommun- och landstingssektorn - offentlig och privat

 • AFA-försäkringarna - kommun och landstingssektorn

  Anställda i kommuner, landsting, regioner, företag anslutna till Pacta, KFS och Fastigo samt i Svenska kyrkan är genom försäkringsavtal med Fora försäkrade vid sjukdom eller arbetsskada.

  AFA-försäkringarna - kommun och landstingssektorn

 • pdf

  Om arbetssjukdom och TFA/TFA-KL F6114

 • 2008 års premier

  Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Minimipremien är 250 kronor per kalenderår. Premiesatserna fastställs normalt för ett år i taget.

  2008 års premier

 • pdf

  Welcome to Fora

 • pdf

  Försäkringsvillkor AGS-KL, TFA-KL och Avgiftbefrielseförsäkring F6270

 • pdf

  Försäkringsbesked Kommuner, landsting och svenska kyrkan F6026

 • AFA-försäkringarna - privat sektor

  AFA-försäkringarna ger dina anställda extra trygghet i jobbet. AFA-försäkringarna utgör tillsammans med Avtalspension SAF-LO de så kallade avtalsförsäkringarna. Även du som är företagare kan teckna vissa AFA-försäkringar.

  AFA-försäkringarna - privat sektor

 • 2007 års premier

  Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Premiesatserna fastställs normalt för ett år i taget.

  2007 års premier

 • Företag inom KFO

  Företag som är medlemmar i Arbetsgivarföreningen KFO och som endast omfattas av KTP1 för sina tjänstemän ska teckna försäkringsavtal om Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA och betala avgift till TRR Trygghetsrådet genom Fora.

  Företag inom KFO