Visa sökträffar för 'TFA'

Fora är försäkringsförmedlare. Läs mer om vårt uppdrag.

 • Vid arbetsskada - TFA-KL

  Ibland händer det tyvärr att anställda skadar sig på jobbet. Då är det skönt för dig som arbetsgivare och dina anställda att veta att de är försäkrade genom Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL).

  Vid arbetsskada - TFA-KL

 • Vid arbetsskada - TFA och Premiebefrielse-försäkring

  Ibland händer det tyvärr att anställda skadar sig på jobbet. Då är det skönt för dig som arbetsgivare och dina anställda att veta att de är försäkrade genom Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA).

  Vid arbetsskada - TFA och Premiebefrielse-försäkring

 • Företag inom kommunikation, fastigheter, spårtrafik, energi och telecom

  Avtalsförsäkringar för företag inom kommunikation, fastigheter, spårtrafik, energi och telecom.

  Företag inom kommunikation, fastigheter, spårtrafik, energi och telecom

 • 2011 års premier


  2011 års premier

 • 2018 års premier

  Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Minimipremien för privat sektor och för Kommun- och landstingssektorn (offentlig och privat) är 200 kr per kalenderår.

  2018 års premier

 • 2017 års premier

  Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Minimipremien för grundavtalet (privat sektor) och för Kommun- och landstingssektorn (offentlig och privat) är 200 kr per kalenderår. Premiesatserna fastställs normalt för ett år i taget.

  2017 års premier

 • 2016 års premier

  Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Minimipremien för grundavtalet är 450 kronor per kalenderår. Minimipremien för Kommun- och landstingssektorn (offentlig och privat) är 200 kr per kalenderår. Premiesatserna fastställs normalt för ett år i taget.

  2016 års premier

 • 2015 års premier

  Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Minimipremien för grundavtalet är 450 kronor per kalenderår. Minimipremien för Kommun- och landstingssektorn (offentlig och privat) är 200 kr per kalenderår. Premiesatserna fastställs normalt för ett år i taget.

  2015 års premier

 • 2013 års premier

  Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Minimipremien för grundavtalet är 450 kronor per kalenderår. Minimipremien för Kommun- och landstingssektorn (offentlig och privat) är 200 kr per kalenderår. Premiesatserna fastställs normalt för ett år i taget.

  2013 års premier

 • 2012 års permier

  Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Minimipremien för grundavtalet är 450 kronor per kalenderår. Minimipremien för Kommun- och landstingssektorn (offentlig och privat) är 200 kr per kalenderår. Premiesatserna fastställs normalt för ett år i taget.

  2012 års permier

 • ...en anställd / egenföretagare skadar sig på jobbet?

  En anställd/företagare som blir skadad i arbetet eller på väg till eller från jobbet kan få ersättning. Detsamma gäller om den anställde skulle drabbas av arbetssjukdom.

  ...en anställd / egenföretagare skadar sig på jobbet?

 • 2014 års premier

  Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Minimipremien för grundavtalet är 450 kronor per kalenderår. Minimipremien för Kommun- och landstingssektorn (offentlig och privat) är 200 kr per kalenderår. Premiesatserna fastställs normalt för ett år i taget.

  2014 års premier

 • 2010 års premier

  Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Minimipremien är 450 kronor per kalenderår. Premiesatserna fastställs normalt för ett år i taget.

  2010 års premier

 • 2009 års premier

  Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Minimipremien är 250 kronor per kalenderår. Premiesatserna fastställs normalt för ett år i taget.

  2009 års premier

 • 2005 års premier

  Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Premiesatserna fastställs normalt för ett år i taget.

  2005 års premier

 • 2004 års premier

  Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Premiesatserna fastställs normalt för ett år i taget.

  2004 års premier

 • 2006 års premier

  Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Premiesatserna fastställs normalt för ett år i taget.

  2006 års premier

 • Företag inom teater, scen & film

  Avtalsförsäkringar för företag inom teater, scen och film.

  Företag inom teater, scen & film

 • Kommun- och landstingssektorn - offentlig och privat

  Anställda i kommuner, landsting/regioner, företag anslutna till Pacta, KFS och Fastigo samt i Svenska kyrkan omfattas genom avtalet med Fora av Avtalsgrupp-sjukförsäkring (AGS-KL), Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) och Avgiftsbefrielseförsäkringen.

  Kommun- och landstingssektorn - offentlig och privat

 • AFA-försäkringarna - kommun och landstingssektorn

  Anställda i kommuner, landsting, regioner, företag anslutna till Pacta, KFS och Fastigo samt i Svenska kyrkan är genom försäkringsavtal med Fora försäkrade vid sjukdom eller arbetsskada.

  AFA-försäkringarna - kommun och landstingssektorn

 • 2008 års premier

  Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Minimipremien är 250 kronor per kalenderår. Premiesatserna fastställs normalt för ett år i taget.

  2008 års premier

 • AFA-försäkringarna - privat sektor

  AFA-försäkringarna ger dina anställda extra trygghet i jobbet. AFA-försäkringarna utgör tillsammans med Avtalspension SAF-LO de så kallade avtalsförsäkringarna. Även du som är företagare kan teckna vissa AFA-försäkringar.

  AFA-försäkringarna - privat sektor

 • 2007 års premier

  Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Premiesatserna fastställs normalt för ett år i taget.

  2007 års premier

 • Företag inom KFO

  Företag som är medlemmar i Arbetsgivarföreningen KFO och som endast omfattas av KTP1 för sina tjänstemän ska teckna försäkringsavtal om Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA och betala avgift till TRR Trygghetsrådet genom Fora.

  Företag inom KFO

 • Företag med enbart tjänstemän

  Tjänstemän omfattas av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) genom avtalet med Fora. Premien för försäkringen baseras på utbetald lön. För att ditt företag ska få en korrekt faktura för denna försäkring behöver du rapportera in ditt företags löneuppgifter till oss.

  Företag med enbart tjänstemän

 • Anställda som tjänstgör utomlands

  Anmäl alltid till Fora att du har anställda som tjänstgör utomlands och som är eller kommer att bli utförsäkrade från svensk socialförsäkring. Då fortsätter avtalsförsäkringarna att gälla även när rätten till svensk sjukpenning upphör.

  Anställda som tjänstgör utomlands

 • Kommun- och landstingssektorn

  Anställda i kommuner, landsting, regioner, företag anslutna till Pacta, KFS och Fastigo samt i Svenska kyrkan är genom försäkringsavtal med Fora försäkrade vid sjukdom eller arbetsskada.

  Kommun- och landstingssektorn

 • Frågor och svar om fakturan

  Här får du svar på några vanliga frågor om fakturan. Om du inte hittar det du söker här är du välkommen att höra av dig till vår kundservice på telefon 08-787 40 10 med din fråga.

  Frågor och svar om fakturan

 • Så här ser fakturan ut

  Peka på de blå fälten så får du en förklaring.

  Så här ser fakturan ut

 • ...jag anställer ny personal?

  Förändringar i personalstyrkan kan påverka de premier ditt företag ska betala för avtalsförsäkringarna. Därför är det viktigt att du som arbetsgivare löpande rapporterar förändringar i företagets löner till oss.

  ...jag anställer ny personal?