Visa sökträffar för 'TFA'

Fora är försäkringsförmedlare. Läs mer om vårt uppdrag.

 • Vid arbetsskada - TFA och Premiebefrielse-försäkring

  Ibland händer det tyvärr att anställda skadar sig på jobbet. Då är det skönt för dig som arbetsgivare och dina anställda att veta att de är försäkrade genom Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA).

  Vid arbetsskada - TFA och Premiebefrielse-försäkring

 • Företag inom kommunikation, fastigheter, spårtrafik, energi och telecom

  Avtalsförsäkringar för företag inom kommunikation, fastigheter, spårtrafik, energi och telecom.

  Företag inom kommunikation, fastigheter, spårtrafik, energi och telecom

 • Vid arbetsskada - TFA-KL

  Ibland händer det tyvärr att anställda skadar sig på jobbet. Då är det skönt för dig som arbetsgivare och dina anställda att veta att de är försäkrade genom Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL).

  Vid arbetsskada - TFA-KL

 • 2017 års premier

  Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Minimipremien för grundavtalet (privat sektor) och för Kommun- och landstingssektorn (offentlig och privat) är 200 kr per kalenderår. Premiesatserna fastställs normalt för ett år i taget.

  2017 års premier

 • 2012 års permier

  Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Minimipremien för grundavtalet är 450 kronor per kalenderår. Minimipremien för Kommun- och landstingssektorn (offentlig och privat) är 200 kr per kalenderår. Premiesatserna fastställs normalt för ett år i taget.

  2012 års permier

 • ...en anställd / egenföretagare skadar sig på jobbet?

  En anställd/företagare som blir skadad i arbetet eller på väg till eller från jobbet kan få ersättning. Detsamma gäller om den anställde skulle drabbas av arbetssjukdom.

  ...en anställd / egenföretagare skadar sig på jobbet?

 • 2018 års premier

  Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Minimipremien för privat sektor och för Kommun- och landstingssektorn (offentlig och privat) är 200 kr per kalenderår.

  2018 års premier

 • 2011 års premier


  2011 års premier

 • 2009 års premier

  Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Minimipremien är 250 kronor per kalenderår. Premiesatserna fastställs normalt för ett år i taget.

  2009 års premier

 • 2013 års premier

  Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Minimipremien för grundavtalet är 450 kronor per kalenderår. Minimipremien för Kommun- och landstingssektorn (offentlig och privat) är 200 kr per kalenderår. Premiesatserna fastställs normalt för ett år i taget.

  2013 års premier

 • 2016 års premier

  Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Minimipremien för grundavtalet är 450 kronor per kalenderår. Minimipremien för Kommun- och landstingssektorn (offentlig och privat) är 200 kr per kalenderår. Premiesatserna fastställs normalt för ett år i taget.

  2016 års premier

 • 2015 års premier

  Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Minimipremien för grundavtalet är 450 kronor per kalenderår. Minimipremien för Kommun- och landstingssektorn (offentlig och privat) är 200 kr per kalenderår. Premiesatserna fastställs normalt för ett år i taget.

  2015 års premier

 • 2010 års premier

  Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Minimipremien är 450 kronor per kalenderår. Premiesatserna fastställs normalt för ett år i taget.

  2010 års premier

 • 2014 års premier

  Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Minimipremien för grundavtalet är 450 kronor per kalenderår. Minimipremien för Kommun- och landstingssektorn (offentlig och privat) är 200 kr per kalenderår. Premiesatserna fastställs normalt för ett år i taget.

  2014 års premier

 • 2007 års premier

  Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Premiesatserna fastställs normalt för ett år i taget.

  2007 års premier

 • 2008 års premier

  Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Minimipremien är 250 kronor per kalenderår. Premiesatserna fastställs normalt för ett år i taget.

  2008 års premier

 • AFA-försäkringarna - kommun och landstingssektorn

  Anställda i kommuner, landsting, regioner, företag anslutna till Pacta, KFS och Fastigo samt i Svenska kyrkan är genom försäkringsavtal med Fora försäkrade vid sjukdom eller arbetsskada.

  AFA-försäkringarna - kommun och landstingssektorn

 • Företag inom KFO

  Företag som är medlemmar i Arbetsgivarföreningen KFO och som endast omfattas av KTP1 för sina tjänstemän ska teckna försäkringsavtal om Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA och betala avgift till TRR Trygghetsrådet genom Fora.

  Företag inom KFO

 • 2005 års premier

  Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Premiesatserna fastställs normalt för ett år i taget.

  2005 års premier

 • 2004 års premier

  Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Premiesatserna fastställs normalt för ett år i taget.

  2004 års premier

 • Kommun- och landstingssektorn - offentlig och privat

  Anställda i kommuner, landsting/regioner, företag anslutna till Pacta, KFS och Fastigo samt i Svenska kyrkan omfattas genom avtalet med Fora av Avtalsgrupp-sjukförsäkring (AGS-KL), Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) och Avgiftsbefrielseförsäkringen.

  Kommun- och landstingssektorn - offentlig och privat

 • Företag inom teater, scen & film

  Avtalsförsäkringar för företag inom teater, scen och film.

  Företag inom teater, scen & film

 • 2006 års premier

  Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Premiesatserna fastställs normalt för ett år i taget.

  2006 års premier

 • AFA-försäkringarna - privat sektor

  AFA-försäkringarna ger dina anställda extra trygghet i jobbet. AFA-försäkringarna utgör tillsammans med Avtalspension SAF-LO de så kallade avtalsförsäkringarna. Även du som är företagare kan teckna vissa AFA-försäkringar.

  AFA-försäkringarna - privat sektor

 • ...en tjänsteman blir arbetare

  Att anställda får förändrade arbetsuppgifter är en förändring i personalstyrkan som kan påverka de premier ditt företag ska betala för avtalsförsäkringarna. Därför är det viktigt att du som arbetsgivare löpande rapporterar förändringar i företagets löner till oss.

  ...en tjänsteman blir arbetare

 • ...jag som tidigare inte har haft anställda nu anställer personal?

  Förändringar i personalstyrkan kan påverka de premier ditt företag ska betala för avtalsförsäkringarna. Därför är det viktigt att du som arbetsgivare löpande rapporterar förändringar i företagets löner till oss.

  ...jag som tidigare inte har haft anställda nu anställer personal?

 • ...jag anställer ny personal?

  Förändringar i personalstyrkan kan påverka de premier ditt företag ska betala för avtalsförsäkringarna. Därför är det viktigt att du som arbetsgivare löpande rapporterar förändringar i företagets löner till oss.

  ...jag anställer ny personal?

 • Kommun- och landstingssektorn

  Anställda i kommuner, landsting, regioner, företag anslutna till Pacta, KFS och Fastigo samt i Svenska kyrkan är genom försäkringsavtal med Fora försäkrade vid sjukdom eller arbetsskada.

  Kommun- och landstingssektorn

 • Företag med enbart tjänstemän

  Tjänstemän omfattas av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) genom avtalet med Fora. Premien för försäkringen baseras på utbetald lön. För att ditt företag ska få en korrekt faktura för denna försäkring behöver du rapportera in ditt företags löneuppgifter till oss.

  Företag med enbart tjänstemän

 • Företag med antroposofiskt orienterad verksamhet

  Avtalsförsäkringar för företag som bedriver antroposofiskt orienterad verksamhet i Sverige.

  Företag med antroposofiskt orienterad verksamhet