Visa sökträffar för 'Uppsägning av försäkringsavtal BL000197'

Fora är försäkringsförmedlare. Läs mer om vårt uppdrag.

 • Uppsägning av försäkringsavtal

  För att säga upp försäkringsavtalet hos Fora används blanketten "Uppsägning av försäkringsavtal".

  Uppsägning av försäkringsavtal

 • E-signering

  Ett urval av våra blanketter kan laddas upp här för e-signering med BankID.

  E-signering

 • Kommun- och landstingssektorn

  Anställda i kommuner, landsting, regioner, företag anslutna till Pacta, KFS och Fastigo samt i Svenska kyrkan är genom försäkringsavtal med Fora försäkrade vid sjukdom eller arbetsskada.

  Kommun- och landstingssektorn

 • Frågor och svar om fakturan

  Här får du svar på några vanliga frågor om fakturan. Om du inte hittar det du söker här är du välkommen att höra av dig till vår kundservice på telefon 08-787 40 10 med din fråga.

  Frågor och svar om fakturan

 • Utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige

  Utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige kan också teckna försäkringsavtal genom Fora.

  Utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige

 • ...jag vill teckna försäkringsavtal?

  Avtalet om försäkringar med Fora ser olika ut för olika typer av företag.

  ...jag vill teckna försäkringsavtal?

 • Företag som inte är bundna av kollektivavtal

  När ditt företag blir kund hos Fora tecknar ni ett grundavtal. Grundavtalet är ett paket av försäkringar, ni kan alltså inte välja bort någon av försäkringarna som ingår.

  Företag som inte är bundna av kollektivavtal

 • Nya regler för nystartsjobb

  Reglerna för nystartsjobb ändras från den 1 februari 2017. De nya reglerna innebär bland annat att du som arbetsgivare måste ha kollektivavtal, eller att du kan erbjuda lön och förmåner som i huvudsak följer kollektivavtalet i branschen. Reglerna omfattar alla beslut om nystartsjobb som tas från 1 februari och påverkar alltså inte redan fattade beslut.

  Nya regler för nystartsjobb

 • Företag med antroposofiskt orienterad verksamhet

  Avtalsförsäkringar för företag som bedriver antroposofiskt orienterad verksamhet i Sverige.

  Företag med antroposofiskt orienterad verksamhet

 • Företagares egen försäkring inom kommun- och landstingssektorn

  Nu kan företagare inom kommun- och landstingssektorn teckna egen försäkring som gäller vid sjukdom.

  Företagares egen försäkring inom kommun- och landstingssektorn

 • Återbetalning av 2004 års premier för AGS

  Hade ni försäkringsavtal hos Fora 2004? Då kan ni vara berörda av återbetalningen av premier för Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS/AGS-KL).

  Återbetalning av 2004 års premier för AGS

 • Försäkringsskydd för egenföretagare

  Företagare har inte samma skydd som anställda genom försäkringsavtalet. Förstärk ditt skydd genom att välja de försäkringar som passar dig.

  Försäkringsskydd för egenföretagare

 • Företag som är bundna av kollektivavtal

  Om företaget är medlem i ett arbetsgivarförbund och därmed har tecknat kollektivavtal, eller om ni har tecknat kollektivavtal med ett fackförbund är ni skyldiga att teckna kollektivavtalade försäkringar för era anställda genom Fora, ett så kallat grundavtal.

  Företag som är bundna av kollektivavtal

 • Fakturan

  Fakturan från Fora är en samlingsfaktura för de försäkrings- och pensionspremier och eventuella kollektivavtalade avgifter som gäller för ert försäkringsavtal. Om du tecknat Företagares egen försäkring finns även dessa premier på fakturan.

  Fakturan

 • Rapportera slutliga löner

  Fora behöver uppgifter om era slutliga löner  varje år i januari eller när ni har sagt upp försäkringsavtalet. Ni får ett brev som talar om när det är dags att lönerapportera.

  Rapportera slutliga löner

 • Så här ser fakturan ut

  Peka på de blå fälten så får du en förklaring.

  Så här ser fakturan ut

 • Företag inom KFO

  Företag som är medlemmar i Arbetsgivarföreningen KFO och som endast omfattas av KTP1 för sina tjänstemän ska teckna försäkringsavtal om Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA och betala avgift till TRR Trygghetsrådet genom Fora.

  Företag inom KFO

 • Vid sjukdom - AGS och Premiebefrielseförsäkring

  Sjukfrånvaro märks direkt i lönekuvertet. Genom Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS) kan den försäkrade få ersättning för en del av inkomstbortfallet.

  Vid sjukdom - AGS och Premiebefrielseförsäkring

 • Beräkna retroaktivt belopp

  Om deltidspensionsavsättning nyligen tillkommit i ert kollektivavtal kommer ni att få ett retroaktivt belopp att betala vid första faktureringstillfället. Beräkna beloppet med hjälp av vårt exempel.

  Beräkna retroaktivt belopp

 • Beräkna retroaktivt belopp

  Om Extra pensionsavsättning nyligen tillkommit i ert kollektivavtal kommer ni att få ett retroaktivt belopp att betala vid första faktureringstillfället. Beräkna beloppet med hjälp av vårt exempel.

  Beräkna retroaktivt belopp

 • Rapportera preliminära löner

  De slutliga löner ni rapporterar i januari är efter uppräkning preliminärt underlag för fakturan från Fora under året. Om ni har tecknat ett försäkringsavtal under innevarande år är det lönerna som ni lämnade i samband med försäkringsanmälan som är preliminärt underlag för fakturan.

  Rapportera preliminära löner

 • 2006 års premier

  Premierna beräknas i procent av den lönesumma som lämnats till Fora. Premiesatserna fastställs normalt för ett år i taget.

  2006 års premier

 • Premier, avgifter och faktura

  Beroende på hur ditt kollektivavtal eller ditt försäkringsavtal med oss ser ut så betalar du olika avgifter och premier.

  Premier, avgifter och faktura

 • Rapportera och informera de säsongsanställda

  Många företagare har säsongsanställda under sommaren och det är viktigt att både den anställde och du som arbetsgivare känner till hur avtalsförsäkringarna fungerar. Glöm därför inte bort att rapportera och informera dina tillfälligt anställda.

  Rapportera och informera de säsongsanställda

 • Myndighetskrav för anställda med arbetstillstånd och anställningsstöd

  Om ni har tecknat försäkringsavtal hos Fora för att få anställa en person med anställningsstöd från Arbetsförmedlingen eller arbetstillstånd från Migrationsverket ska försäkringsavtalet gälla under hela anställningsperioden, utan några som helst uppehåll i avtalsperioden.

  Myndighetskrav för anställda med arbetstillstånd och anställningsstöd

 • ...jag vill anställa en person med lönebidrag

  Viktigt att tänka på är att försäkringsavtalet du tecknar med Fora omfattar samtliga anställda på ditt företag, inte enbart personen med lönebidrag.

  ...jag vill anställa en person med lönebidrag

 • Hur ska filerna se ut?

  Filerna ska vara i textformat. Vi tar endast emot teckenuppsättning ANSI vid rapportering via fil.

  Hur ska filerna se ut?

 • Anställda som tjänstgör utomlands

  Anmäl alltid till Fora att du har anställda som tjänstgör utomlands och som är eller kommer att bli utförsäkrade från svensk socialförsäkring. Då fortsätter avtalsförsäkringarna att gälla även när rätten till svensk sjukpenning upphör.

  Anställda som tjänstgör utomlands

 • Rapportering

  Slutliga och preliminära löner, kompletterande pensionspremier och nyanställd personal rapporteras i e-tjänster på Mina sidor.

  Rapportering

 • AFA-försäkringarna - kommun och landstingssektorn

  Anställda i kommuner, landsting, regioner, företag anslutna till Pacta, KFS och Fastigo samt i Svenska kyrkan är genom försäkringsavtal med Fora försäkrade vid sjukdom eller arbetsskada.

  AFA-försäkringarna - kommun och landstingssektorn