Visa sökträffar för område 'Arbetsskada '

Fora är försäkringsförmedlare. Läs mer om vårt uppdrag.

 • pdf

  Villkor AFA-försäkringarna och Avtalspension SAF-LO F0265

  Nya räntevillkor från den 1 januari 2018: Räntan på premier som betalas tillbaka till en arbetsgivare efter beräkningen av slutliga premier sänks till 0 procent. Om arbetsgivaren istället ska betala mer efter den slutliga beräkningen utgår även i fortsättningen en ränta på detta belopp. Räntan regleras i 14 § i de gemensamma villkoren. Ändringen är en marknadsanpassning av räntan.

 • pdf

  Försäkringsvillkor TFA F7139

 • pdf

  Arbetssjukdom from 020701 TFA, TFA-KL, PSA F6214

 • pdf

  Broschyr om försäkring vid arbetsskada, TFA F6148

 • pdf

  Om arbetssjukdom och TFA/TFA-KL F6114

 • pdf

  Broschyr om försäkring vid arbetsskada TFA-KL F6119