Visa sökträffar för område 'Avtalspension SAF-LO '

Fora är försäkringsförmedlare. Läs mer om vårt uppdrag.

 • pdf

  Om din Avtalspension SAF-LO

  Informationsblad om Avtalspension SAF-LO

 • pdf

  Första pensionsvalet - blankett

  Om du gör ditt val inom 30 dagar från det att du fått valinformation från Fora ska du använda den här blanketten.

 • pdf

  Ändring av pensionsval - blankett

  Blankett för att ändra ditt val av pensionsförvaltare. Används också för att lägga till/ta bort återbetalningsskydd och/eller familjeskydd.

 • pdf

  Hälsodeklaration och fullmakt - blankett

  När du ansöker om återbetalningsskydd och/eller familjeskydd via Mina sidor, måste du fylla i en hälsodeklaration och fullmakt och skicka in.

 • pdf

  Kostnad för familjeskydd 2018

  Sammanställning över vad familjeskydd kostar beroende på din ålder, antal utbetalningsår och antal prisbasbelopp som ska betalas ut.

 • pdf

  Ändring av förmånstagarförordnande - blankett

  Blankett för att ändra ordningen på dina förmånstagare för återbetalningsskydd och/eller familjeskydd. Observera att du bara kan ändra förmånstagare om du har återbetalningsskydd eller familjeskydd för din Avtalspension SAF-LO. Vill du ha blanketten skickad till din folkbokföringsadress kan du beställa den här på fora.se

 • pdf

  Flytt av pensionskapital och ändring av pensionsval - blankett

  Det pensionskapital som du har tjänat in till Avtalspension SAF-LO kan du flytta från en pensionsförvaltare till en annan. En kapitalflytt innebär också att du väljer ny pensionsförvaltare. Enklast görs flytten via Mina sidor. Vill du ha blanketten skickad till din folkbokföringsadress kan du beställa den här på fora.se

 • pdf

  Avbryta kapitalflytt - blankett

  Har du påbörjat en flytt av kapital men vill avbryta den, gör du det enklast på Mina sidor. Har du inte möjlighet att logga in där med e-legitimation, kan du skriva ut den här blanketten och skicka in till Fora.

 • pdf

  Flyttavgifter

  Flyttar du ditt pensionskapital från en pensionsförvaltare, tas det vanligtvis ut en avgift. Hur mycket, beror på vilken pensionsförvaltare du flyttar från.

 • pdf

  Kompletterande inkomstuppgifter från Skatteverket - blankett

  Används om din arbetsgivare inte rapporterar in din inkomst till Fora, inte längre bedriver verksamhet eller inte längre har ett gällande avtal hos Fora AB, och du därför inte fått några pengar inbetalda till din Avtalspension SAF-LO. Skickas in tillsammans med kontrollluppgiften KU10, som du beställer från Skatteverket.

 • pdf

  Ditt pensionsval - folder

  I broschyren kan du läsa mer om hur du väljer sparform och pensionsförvaltare för Avtalspension SAF-LO, hur du väljer till efterlevandeskydd för dina närmaste och vad som händer om du inte gör något val.

 • pdf

  About SAF-LO Collective Pension - information for employees

 • pdf

  Villkor AFA-försäkringarna och Avtalspension SAF-LO F0265

  Nya räntevillkor från den 1 januari 2018: Räntan på premier som betalas tillbaka till en arbetsgivare efter beräkningen av slutliga premier sänks till 0 procent. Om arbetsgivaren istället ska betala mer efter den slutliga beräkningen utgår även i fortsättningen en ränta på detta belopp. Räntan regleras i 14 § i de gemensamma villkoren. Ändringen är en marknadsanpassning av räntan.

 • pdf

  Form for pension selections