Visa sökträffar för område 'Avtalspension SAF-LO '

Fora är försäkringsförmedlare. Läs mer om vårt uppdrag.

 • pdf

  Om din Avtalspension SAF-LO

  Informationsblad om Avtalspension SAF-LO

 • pdf

  About SAF-LO Collective Pension - information for employees

 • pdf

  Villkor AFA-försäkringarna och Avtalspension SAF-LO F0265

  Nya räntevillkor från den 1 januari 2018: Räntan på premier som betalas tillbaka till en arbetsgivare efter beräkningen av slutliga premier sänks till 0 procent. Om arbetsgivaren istället ska betala mer efter den slutliga beräkningen utgår även i fortsättningen en ränta på detta belopp. Räntan regleras i 14 § i de gemensamma villkoren. Ändringen är en marknadsanpassning av räntan.