Visa sökträffar för område 'Dödsfall '

Fora är försäkringsförmedlare. Läs mer om vårt uppdrag.

 • pdf

  Villkor AFA-försäkringarna och Avtalspension SAF-LO F0265

  Nya räntevillkor från den 1 januari 2018: Räntan på premier som betalas tillbaka till en arbetsgivare efter beräkningen av slutliga premier sänks till 0 procent. Om arbetsgivaren istället ska betala mer efter den slutliga beräkningen utgår även i fortsättningen en ränta på detta belopp. Räntan regleras i 14 § i de gemensamma villkoren. Ändringen är en marknadsanpassning av räntan.

 • pdf

  Försäkringsvillkor TGL vid tjänstepension F6502

 • pdf

  Försäkringsvillkor TGL Fortsättningsförsäkring F6507

 • pdf

  Försäkringsvillkor TGL-försäkring för samtliga anställda, TGL/SA F6510

 • pdf

  TGL-ansökan Fortsättningsförsäkring BL000196

 • pdf

  TGL-anmälan vid tjänstepension BL000195

 • pdf

  Broschyr om försäkring vid dödsfall, TGL F6100