Visa sökträffar för område 'Försäkringsvillkor'

Fora är försäkringsförmedlare. Läs mer om vårt uppdrag.

 • pdf

  Villkor AFA-försäkringarna och Avtalspension SAF-LO F0265

  Nya räntevillkor från den 1 januari 2018: Räntan på premier som betalas tillbaka till en arbetsgivare efter beräkningen av slutliga premier sänks till 0 procent. Om arbetsgivaren istället ska betala mer efter den slutliga beräkningen utgår även i fortsättningen en ränta på detta belopp. Räntan regleras i 14 § i de gemensamma villkoren. Ändringen är en marknadsanpassning av räntan.

 • pdf

  Försäkringsvillkor AGS-KL, TFA-KL och Avgiftbefrielseförsäkring F6270

 • pdf

  Försäkringsvillkor Företagares egen AGS-försäkring, AGS/EF F6102

 • pdf

  Försäkringsvillkor Företagares egen TGL-försäkring, TGL/EF F6500

 • pdf

  Försäkringsvillkor TGL vid tjänstepension F6502

 • pdf

  Försäkringsvillkor TGL Fortsättningsförsäkring F6507

 • pdf

  Försäkringsvillkor TGL-försäkring för samtliga anställda, TGL/SA F6510

 • pdf

  Försäkringsvillkor AGB-försäkring för samtliga anställda, AGB/SA F6512

 • pdf

  Försäkringsvillkor TFA F7139

 • pdf

  Försäkringsvillkor Företagares egen AGS-KL försäkring F6280

 • pdf

  Försäkringsvillkor Företagares egen Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL F6281

 • pdf

  Försäkringsbesked Kommuner, landsting och svenska kyrkan F6026