Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
  • Rapportera nyanställda arbetare
  • Se företagets fakturor och saldon
  • Lägga upp fler administratörer

Information med anledning av Coronaviruset

Här har vi samlat information till företag med anledning av de ekonomiska effekterna av Coronaviruset.

Uppdatera företagets preliminära löner

Om företaget betalar ut lägre lönesummor till följd av coronakrisen bör ni justera de preliminära lönerna. Då kommer fakturorna från Fora att ligga i linje med det ni ska betala för helåret. I januari nästa år gör ni den slutliga löne­­rapporteringen som ligger till grund för den slutliga fakturan.

Rapportera lön vid korttidsarbete

För anställda som omfattas av korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) ska hela lönen, inklusive den del som staten betalar, rapporteras till Fora. De anställdas tjänste­pension Avtals­pension SAF-LO beräknas på den lön som betalas ut, inklusive den del som staten betalar.

Försäkringar för anställda när företag säger upp personal

Anställda på företag som har försäkrings­avtal hos Fora kan få stöd om företaget behöver säga upp personal. Vilka anställda som omfattas av vilka försäkringar beror bland annat på kollektiv­avtal, försäkrings­avtal och de anställdas arbetsuppgifter.

Försäkring om avgångsbidrag, AGB

För privatanställda arbetare över 40 år som blir uppsagda på grund av arbetsbrist. Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp när anställningen har upphört. Hur stort beloppet blir bestäms av den uppsagdas ålder och ordinarie arbetstid.

Anmälan till AFA Försäkring ska göras inom två år efter det att anställningen upphörde.

Trygghetsfonden TSL

För privatanställda arbetare på företag med kollektiv­avtal, som vid arbetsbrist kan få hjälp att hitta ett nytt arbete eller en utbildning.

TRR Trygghetsrådet

Personlig rådgivning vid uppsägning på grund av arbetsbrist, samt i vissa fall även ekonomiskt stöd. För tjänste­män på företag som är med i ett arbetsgivareförbund inom Svenskt Näringsliv, eller är medlemmar i Idea, samt tjänste­män på företag som tecknat häng­avtal med fackförbund inom PTK.

Trygghetsrådet TRS

Personlig rådgivning vid uppsägning på grund av arbetsbrist, samt i vissa fall även ekonomiskt stöd. För:

  • Medarbetare som är anställda i organisationer anslutna till Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst, Teatercentrum, Danscentrum och Länsmuseernas samarbetsråd omfattas av TRS omställnings­avtal.
  • Tjänste­män i företag anslutna till Sinf (Svensk Industriförening) och KFO.
  • Medarbetare i ett antal säranslutna organisationer (som har så kallade häng­avtal, oftast med Unionen inom Arbetsgivaralliansens område).

Avsluta försäkrings­avtalet

För att avsluta försäkrings­avtalet med Fora behöver du fylla i och skicka in en blankett till oss. Ett företag som har kollektiv­avtal och anställda kan som regel inte avsluta försäkrings­avtalet med Fora. Först när kollektiv­avtalet är uppsagt går det att avsluta försäkrings­avtalet.

Är du ensam firmatecknare för företaget och har BankID kan du ringa Foras kundservice på 08–787 40 10 och avsluta försäkrings­avtalet.

Företag som går i konkurs

Fora får information om att företaget har gått i konkurs från officiella register och tar då kontakt med konkursförvaltaren för att få uppgifter om företagets slutliga löner. Lönerna kan inte rapporteras av företaget på Mina sidor. Konkursförvaltaren meddelas sedan hur stor fordran Fora har på företaget. 

De anställdas pensions­inbetalningar

Om ett företag som har kollektiv­avtal går i konkurs kan de anställda ändå få pensions­inbetalningar till Avtals­pension SAF-LO enligt garantiregler i försäkringsvillkoren. De behöver då själv ansöka om det via en särskild blankett.

Om ett företag som saknar kollektiv­avtal går i konkurs finns ingen garanti för de anställdas pensions­inbetalningar.