Byt sektion
Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag

ESA

Du är på Utbetalning av AGS
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag

Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag.
Välj vilken typ av företag du företräder

Aktuellt på Fora

Aktuellt

Utbetalning AGS

4 oktober 2021

Afa Sjukförsäkring har beslutat att utbetala konsolideringsmedel som finns inom Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS. Utbetalningen görs till företag som hade ett gällande försäkringsavtal den 15 december 2020 samt tidigare fått återbetalning av AGS-premier för åren 2004-2008.

Aktuellt

Eva Ottne ny HR-chef

25 oktober 2021

År 2019 utsågs Eva Ottne till Årets HR-direktör. Nu börjar hon som HR-chef på Fora och tar plats i företagets ledningsgrupp.

Aktuellt

Höstens pensionsbesked skickas ut

20 oktober 2021

Närmare 250 000 personer får nu sitt pensionsbesked från Fora. Under hösten skickas pensionsbesked ut till dem som inte fick något i våras. Till exempel kan det ha saknats någon uppgift från pensionsförvaltare.

Aktuellt

Utbetalning till bankkonto för enskild firma

22 september 2021

Nu förenklar vi för dig som har enskild firma. Genom att ansöka om att lägga till kontonummer kan du få kredit-utbetalningar från Fora direkt till bankkonto istället för på avi, något som gör utbetalningen både enklare och säkrare.

Kundservice

I Foras kundservicesektion hittar du bland annat blanketter, instruktioner, vanliga frågor och kontaktvägar.

Information med anledning av Coronaviruset

Vi får många frågor med anledning av Coronaviruset och har samlat den viktigaste informationen. Hittar du inte svar på dina frågor där, kan du vända dig till Foras kundservice.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Utbetalning gällande Avtalsgruppsjukförsäkring

1 oktober 2021

Afa Sjukförsäkring, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO, har beslutat att utbetala konsolideringsmedel som finns inom AGS-försäkringen. Utbetalningen baseras på tidigare återbetalningar av AGS-premier för åren 2004-2008.

Utbetalningen administreras av Fora och Pensionsvalet och riktar sig till företag som den 15 december 2020 som hade ett gällande försäkringsavtal med Afa Sjukförsäkring avseende Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS, och som tidigare fått en återbetalning av AGS-premier för åren 2004–2008.

De arbetsgivare som berörs av denna utbetalning får ett brev med information runt den 4 oktober. 

Utbetalningen görs mellan den 18 och 25 oktober. Storleken på beloppet som betalas ut beror på vad varje företag tidigare fått återbetalt och i vilken mån företaget har obetalda fakturor från Fora som överlämnats till inkasso. Eventuell utbetalning minskas vid utbetalningstillfället om det finns obetalda fakturor från Fora som överlämnats till inkasso.

Arbetsgivare som tillhör AGS-KL omfattas inte av utbetalningen.

Varför görs en utbetalning?

Svenskt Näringsliv och LO har tillsammans kommit överens om att Afa Sjukförsäkring ska betala ut pengar för Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS. Afa Sjukförsäkring har fattat beslut om att betala ut konsolideringsmedel som finns inom AGS-försäkringen. Anledningen till utbetalningen är att det i dag finns ett överskott av konsolideringsmedel, vilket bland annat beror på god kapitalförvaltning. 

Vilka kan få en utbetalning?

Arbetsgivare (försäkringstagare) som den 15 december 2020 hade ett gällande försäkringsavtal med Afa Sjukförsäkring avseende AGS och som tidigare fått återbetalning, vid ett eller flera tillfällen, avseende AGS-premier inbetalda för 2004-2008 kan få en utbetalning. Utbetalningen minskas vid utbetalningstillfället om det finns obetalda fakturor som överlämnats till inkasso.

Det kan finnas möjlighet att begära omprövning. I vissa fall måste en arbetsgivare begära omprövning, för att en prövning om utbetalning ska göras. Detta måste prövas enligt ett regelverk som beslutas av Afa Försäkring. 

Hur betalas pengarna ut?

Pengarna betalas ut till det bankgiro som finns tillgängligt i officiella register. I annat fall betalas pengarna ut på en avi. Logga in på Mina sidor för att kontrollera vilket bankgiro Fora har registrerat på företaget. Uppgifterna finns under fliken ”Administration”, välj sedan ”Företagsuppgifter” i menyn.

Enskilda firmor kan registrera företagets bankuppgifter på Mina sidor och få utbetalning direkt till bankkonto, i stället för på avi. Detta behöver göras senast den 13 oktober.

Kan AGS-utbetalningen kvittas mot kommande faktura/fakturor?

Tyvärr går det inte att kvitta AGS-utbetalningen mot kommande faktura/fakturor.

Hur ska pengarna bokföras?

Kontakta företagets revisor eller Skatteverket för råd om bokföring och redovisning.

Vad är skillnaden mot de tidigare återbetalningarna?

De tidigare återbetalningarna motsvarade AGS-premier inbetalda under 2004-2008. Storleken på denna utbetalning beror bland annat på vad varje arbetsgivare tidigare fått återbetalt.

Varför är det utbetalade beloppet lägre än det i brevet?

Det belopp som framgick i brevet var en preliminär summa. Utbetalningen minskas om det vid utbetalningstillfället finns obetalda fakturor som överlämnats till inkasso.

Viktiga datum

 • 29 september Brev skickas ut till de företag som berörs av denna utbetalning, når kunder runt 4 oktober.
 • 13 oktober Sista dag för enskilda firmor att registrera kontouppgifter på Mina sidor.
 • 18-25 oktober Utbetalningar görs.
 • 29 april 2022 Komplett ansökan om omprövning ska senast ha inkommit till Fora. 

Registrera bankkonto

Enskilda firmor kan registrera företagets bankuppgifter på Mina sidor och få utbetalning direkt till bankkonto, i stället för på avi. Detta behöver göras senast den 13 oktober.

  Ring oss om du har frågor om utbetalningen

  Helgfria vardagar
  08-787 46 23

  Kontakta oss om du har frågor om utbetalningen. Under hösten kan du ringa detta särskilda nummer och bli kopplad direkt till handläggare som hjälper dig med dina frågor om utbetalningen.

Information om omprövning

Det kan finnas möjlighet att begära omprövning. I vissa fall måste en arbetsgivare begära omprövning, för att en prövning om utbetalning ska göras. Detta måste prövas enligt ett regelverk som beslutats av Afa Försäkring.