Byt sektion
Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag

ESA

Du är på Detta gäller vid fusion
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag

Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag.
Välj vilken typ av företag du företräder

Aktuellt på Fora

Aktuellt

Utbetalning AGS

4 oktober 2021

Afa Sjukförsäkring har beslutat att utbetala konsolideringsmedel som finns inom Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS. Utbetalningen görs till företag som hade ett gällande försäkringsavtal den 15 december 2020 samt tidigare fått återbetalning av AGS-premier för åren 2004-2008.

Kundservice

I Foras kundservicesektion hittar du bland annat blanketter, instruktioner, vanliga frågor och kontaktvägar.

Information med anledning av Coronaviruset

Vi får många frågor med anledning av Coronaviruset och har samlat den viktigaste informationen. Hittar du inte svar på dina frågor där, kan du vända dig till Foras kundservice.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Detta gäller vid fusion

I de fall Fora har information om att en fusion har skett kommer en utbetalning att ske till företag som genom fusion övertagit ett eller flera företag som tidigare erhållit en återbetalning av AGS-premier avseende åren 2004-2008.

Berörda företag får ett brev med information i mitten av november. Företag som inte får ett brev i november kan begära omprövning. Det gäller företag som:

  • den 15 december 2020 hade ett giltigt försäkringsavtal med Afa Sjukförsäkring avseende AGS och somsenast den 15 december 2020 genom fusion helt övertagit en arbetsgivare som tidigare fått en AGS-återbetalning avseende åren 2004-2008, 
  • inte hade ett giltigt försäkringsavtal den 15 december 2020 men som därefter genom fusion helt övertagit en arbetsgivare som den 15 december 2020 hade giltigt försäkringsavtal med Afa Sjukförsäkring avseende AGS och som tidigare fått en AGS-återbetalning avseende åren 2004-2008.

Företag som ansöker om omprövning på grund av att en fusion har skett måste vid ansökan bifoga följande handlingar:
- Officiella handlingar som styrker fusionen
- Underlag som styrker att det fusionerade bolaget tidigare har erhållit en återbetalning avseende AGS-premier (till exempel faktura eller bokföringsunderlag).