Byt sektion
Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag

ESA

Du är på Omprövning
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag

Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag.
Välj vilken typ av företag du företräder

Aktuellt på Fora

Lediga jobb

Affärsansvarig

8 augusti 2022

I rollen som Affärsansvarig Partsrelationer och produkt ansvarar du bland annat för att förvalta den produktportfölj som Fora...

Aktuellt

Checklista till dig som fått Foras pensionsbesked

1 juli 2022

Under våren har Foras årliga pensionsbesked skickats till alla som via sin anställning tjänat in pengar till sin tjänstepension Avtalspension SAF-LO. Om du är en av dem som fått pensionsbeskedet, tipsar vi här om Foras checklista som hjälper dig att enkelt förstå ditt pensionsbesked

Aktuellt

Elisabeth Wisén blir ordinarie vd för Fora

21 juni 2022

Efter sex månader som Foras tillförordnande vd tillträder nu Elisabeth Wisén som ordinarie vd. Under sina sex månader på Fora har Elisabeth redan gjort avtryck och kunnat bidra med viktiga pusselbitar i Foras utveckling.

Aktuellt

Stopp för handel med Rysslandsfonder

Alla valbara fondbolag inom Avtalspension SAF-LO som har Rysslands- eller Östeuropafonder, har tvingats stänga dessa fonder för handel. Fonderna kan inte kan köpas, säljas eller bytas i dagsläget. Nya pensionspremier kan inte heller placeras i fonderna, och kapitalflytt till eller från fonderna kan inte genomföras.

Vem räknas som företagare?

Olika roller omfattas av olika försäkringar. Ta hjälp av vår guide för att ta reda på om en person räknas som företagare eller inte.

Följ oss på LinkedIn

Följ oss på Linkedin för att få koll på vad som händer på Fora. Där lägger vi upp lediga jobb, intressanta artiklar och undersökningar som rör tjänstepension.

Kundservice

I Foras kundservicesektion hittar du bland annat blanketter, instruktioner, vanliga frågor och kontaktvägar.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Begära omprövning

En arbetsgivare som fått utbetalning kan begära omprövning. Även en arbetsgivare som inte fått utbetalning men som anser sig ha rätt till det kan begära omprövning.

Grundförutsättningar som måste uppfyllas för att få en utbetalning är:

  • att företaget hade ett gällande försäkringsavtal den 15 december 2020 med Afa Sjukförsäkring avseende Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS,
  • att företaget tidigare fått en återbetalning av AGS-premier för åren 2004–2008.

Om företaget uppfyller dessa kriterier ska ni ha fått ett brev med information om utbetalning. Om ni anser att ni uppfyller kriterierna men inte har fått ett brev från Fora kan ni inkomma med en begäran om omprövning.

En begäran om omprövning prövas enligt ett regelverk som beslutats av Afa Sjukförsäkring. För att göra det fyller du i blanketten som finns att ladda ner längre ner på den här sidan.

En arbetsgivare som fått utbetalning kan begära omprövning. Även en arbetsgivare som inte fått utbetalning men som anser sig ha rätt till det kan begära omprövning.

Arbetsgivare som anges nedan kan vara kvalificerad för utbetalning men måste för att få utbetalning begära omprövning för att en prövning ska göras:

  • Arbetsgivare som vid tidpunkten för utbetalningen upphört att existera (på grund av avslutad konkurs, avslutad likvidation, avslutat dödsbo, upphörd verksamhet eller på grund av avregistrering).
  • Företag som genom fusion helt övertagit en arbetsgivare som tidigare fått en AGS-återbetalning avseende åren 2004-2008.
    Läs mer

Det är en förutsättning för omprövning att alla nödvändiga handlingar och uppgifter är kompletta i er begäran om omprövning när den lämnas in till Fora.

Omprövningsperioden startar den 1 november 2021 och pågår till och med den 25 maj 2022. För företag som får sin ansökan beviljad kommer en utbetalning att ske i början av sommaren 2022. En begäran om omprövning som inkommer efter den 25 maj kommer att behandlas under oktober 2022.

Fora administrerar begäran om omprövning och Afa Försäkring tar beslutet.

Så går omprövningen till

När Fora har mottagit en komplett ansökan om omprövning granskar vi blanketten och bifogade handlingar. Därefter tas beslut av Afa Försäkring. Ni kommer då att få ett skriftligt beslut per post.

Handlingar som ska bifogas vid begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska undertecknas av behörig firmatecknare. Om det inte är behörig firmatecknare som undertecknar blanketten måste ni bifoga fullmakt från behörig firmatecknare.

Beroende på orsaken till omprövning ska följande dokument bifogas:

Arbetsgivare som har gått i konkurs eller försatts i likvidation 
- Fullmakt som styrker behörighet för konkursförvaltare eller likvidator.

Arbetsgivare som avlidit - Bouppteckning.
- Eventuell fullmakt av dödsbodelägarna, av en av rätten förordnad boutredningsman, av en testamentsexekutor eller av socialförvaltningen.

Arbetsgivare som genom fusion helt övertagit en arbetsgivare som tidigare fått en AGS-återbetalning avseende åren 2004-2008
- Officiella handlingar som styrker fusionen. 
- Underlag som styrker att det fusionerade bolaget tidigare har erhållit en återbetalning avseende AGS-premier (till exempel faktura eller bokföringsunderlag).

Arbetsgivare som fissionerats
- Handling där övriga deltagande parter i fissionen skriftligen frånsäger sig utbetalning av slutligt fördelningsbelopp till förmån för den part som övertagit en kvalificerad försäkringstagare.

 

Ladda ner blankett

Skriv ut blanketten,fyll i och skicka till den adress som står på blanketten.

Omprövning av utbetalning - BL000216
Ladda ner (pdf)