Byt sektion
Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag

ESA

Du är på Omprövning
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag

Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag.
Välj vilken typ av företag du företräder

Aktuellt på Fora

Aktuellt

Utbetalning AGS

4 oktober 2021

Afa Sjukförsäkring har beslutat att utbetala konsolideringsmedel som finns inom Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS. Utbetalningen görs till företag som hade ett gällande försäkringsavtal den 15 december 2020 samt tidigare fått återbetalning av AGS-premier för åren 2004-2008.

Aktuellt

Eva Ottne ny HR-chef

25 oktober 2021

År 2019 utsågs Eva Ottne till Årets HR-direktör. Nu börjar hon som HR-chef på Fora och tar plats i företagets ledningsgrupp.

Aktuellt

Höstens pensionsbesked skickas ut

20 oktober 2021

Närmare 250 000 personer får nu sitt pensionsbesked från Fora. Under hösten skickas pensionsbesked ut till dem som inte fick något i våras. Till exempel kan det ha saknats någon uppgift från pensionsförvaltare.

Aktuellt

Utbetalning till bankkonto för enskild firma

22 september 2021

Nu förenklar vi för dig som har enskild firma. Genom att ansöka om att lägga till kontonummer kan du få kredit-utbetalningar från Fora direkt till bankkonto istället för på avi, något som gör utbetalningen både enklare och säkrare.

Kundservice

I Foras kundservicesektion hittar du bland annat blanketter, instruktioner, vanliga frågor och kontaktvägar.

Information med anledning av Coronaviruset

Vi får många frågor med anledning av Coronaviruset och har samlat den viktigaste informationen. Hittar du inte svar på dina frågor där, kan du vända dig till Foras kundservice.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Begära omprövning

Det finns möjlighet att begära omprövning av utbetalningen i vissa fall. Detta måste prövas enligt ett regelverk som beslutats av Afa Sjukförsäkring. För att göra det fyller du i blanketten som finna att ladda ner längre ner på den här sidan.

En arbetsgivare som fått utbetalning kan begära omprövning. Även en arbetsgivare som inte fått utbetalning men som anser sig ha rätt till det kan begära omprövning.

Arbetsgivare som anges nedan kan vara kvalificerad för utbetalning men måste begära omprövning för att en sådan prövning ska göras:

  • Arbetsgivare som vid tidpunkten för utbetalningen upphört att existera (på grund av avslutad konkurs, avslutad likvidation, avslutat dödsbo, upphörd verksamhet eller på grund av avregistrering).
  • Arbetsgivare som den 15 december 2020 hade giltigt försäkringsavtal med Afa Sjukförsäkring avseende AGS och som genom fusion helt övertagit en arbetsgivare som tidigare fått en AGS-återbetalning avseende åren 2004-2008.

Det är en förutsättning för omprövning att alla nödvändiga handlingar och uppgifter är kompletta i er begäran om omprövning när den lämnas in till Fora.

Omprövningsperioden startar den 1 november och pågår till och med den 29 april 2022. Det går bra att skicka in ansökan tidigare än så. För företag som får sin ansökan beviljad kommer en utbetalning att ske under våren 2022.

Fora administrerar begäran om omprövning och Afa Försäkring tar beslutet.

Så går omprövningen till

När Fora har mottagit en komplett ansökan om omprövning granskar vi blanketten och bifogade handlingar. Därefter tas beslut av Afa Försäkring. Ni kommer då att få ett skriftligt beslut per post.

Handlingar som ska bifogas vid omprövning

Begäran om omprövning ska undertecknas av behörig firmatecknare. Om det inte är behörig firmatecknare som undertecknar blanketten måste ni bifoga fullmakt från behörig firmatecknare.

Beroende på orsaken till omprövning ska följande dokument bifogas:

Arbetsgivare som har gått i konkurs eller försatts i likvidation efter den 15 december 2020 och där konkursen eller likvidationen avslutats innan tidpunkten för utbetalning
- Fullmakt som styrker behörighet för konkursförvaltare eller likvidator.

Arbetsgivare som avlidit efter den 15 december 2020 och där dödsboet är avslutat vid utbetalningstidpunkten
- Bouppteckning.
- Eventuell fullmakt av dödsbodelägarna, av en av rätten förordnad boutredningsman, av en testamentsexekutor eller av socialförvaltningen.

Arbetsgivare som genom fusion helt övertagit en arbetsgivare som tidigare fått en AGS-återbetalning avseende åren 2004-2008
- Officiella handlingar som styrker fusionen.

 

Ladda ner blankett

Skriv ut blanketten,fyll i och skicka till den adress som står på blanketten.

Omprövning av utbetalning - BL000216
Ladda ner (pdf)