Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag

ESA

Faktureringsrutiner

Månadsrapportering – start 2024

Övergången till månatlig hantering av de kollektiv­avtalade försäkringarna innebär månatlig löne­rapportering, fakturering och överföring av pensions­premier till arbetares pensions­bolag.

Den stegvisa övergången innebär en period med parallella års- och månadsrutiner med skilda fakturor för arbetare och tjänste­män.

Övergången innebär att arbetsgivare med anställda som omfattas av Avtals­pension SAF-LO får en månadsfaktura med verklig kostnad istället för en faktura varannan månad med preliminärt beräknad kostnad.

Från och med 2024 fakturerar Fora från två olika system, vilket innebär att vissa företag under övergångsperioden kommer att få:

Nytt: En månadsfaktura för Avtals­pension SAF-LO och övriga försäkringar för arbetare, skickas varje månad med start tidigast i april. Om Deltids­pensions­avsättning, Extra pensions­avsättning och kollektiv­avtalade avgifter ingår i kollektiv­avtalet faktureras dessa varannan månad på månadsfakturan.

Oförändrat: En faktura varannan månad för försäkringar för tjänste­män.

 

Betala fakturan till rätt konto!

Månadsfakturan ska betalas till ett annat bankgironummer än övriga fakturor från Fora. Säkerställ att Fora finns upplagt som två betalningsmottagare med olika bankgironummer i reskontran.

Kontoinformation

Se till att det finns två separata betalningsmottagare inlagda enligt:

Faktura BG-nummer IBAN-nummer
Nytt:
Månadsfakturan från Fora
5043-5726 SE07 8000 0832 7969 4585 8063
Oförändrat:
Övriga fakturor från Fora
991-3500 SE 8280 00 08901 19937419498

Så påverkas faktureringen

Från och med januari 2024 och tills månads­rapportering införs för tjänste­männens löner gäller följande:

Kostnad Då görs faktureringen
Avtals­pension SAF-LO och övriga försäkringar för arbetare. Nytt: Slutlig kostnad faktureras varje månad.
Kompletterande pensions­premier och kollektiv­avtalade avgifter för arbetare. Nytt: Slutlig kostnad faktureras varannan månad för Deltids­pensions­avsättning, Extra pensions­avsättning och kollektiv­avtalade avgifter.
Oförändrat: Livsarbetstids­pension, Arbetstids­pension och Extra pensions­premie faktureras efter gjord rapportering.
 
Försäkringar för tjänste­män. Oförändrat: Preliminär kostnad faktureras varannan månad, slutligt överskott/underskott regleras i februari efterföljande år. 
Kollektiv­avtalade avgifter för tjänste­män. Oförändrat: Preliminär kostnad faktureras varannan månad, slutligt överskott/underskott regleras i februari efterföljande år. 

Frågor och svar

Här finns svar på de frågor som ställs om bland annat upp­märkning, löne­rapportering och fakturan från Fora, i samband med övergången till månatlig rapportering av arbetares löner.  Du kan även skicka in en fråga som du saknar svaret på.

Hjälpte den här sidan dig?