Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag

ESA

Frågor och svar

Månadsrapportering – start 2024

Här finns svar på några av de vanligaste frågorna om bland annat upp­märkning, löne­rapportering och fakturan från Fora, i samband med övergången till månatlig rapportering av arbetares löner.

Sidan uppdaterades 2023-10-23. Motsvarande information på engelska.

Allmänna frågor om förändringen

Månatlig hantering av de kollektivavtalade försäkringarna

Toggle

Varför går Fora över till månatlig hantering av de kollektiv­avtalade försäkringarna?

Vad innebär det att Fora går över till månads­rapportering?

Vad är syftet med övergången till månads­rapportering?

Varför sker övergången vid olika tidpunkter för arbetare och tjänste­män?

Vi har både arbetare och tjänste­män anställda, hur blir det för oss?

Vad behöver jag/ vi göra just nu?

Känner vår pensions-/försäkringsadministratör till detta?

Kommer vårt lönesystem att ha stöd för månads­rapportering och upp­märkning?

Känner vår HR-systemsleverantör till den nya upp­märkningen?

När blir det en gemensam rapportering till Fora och Collectum?

Vad blir Avtalats roll i det här?

Mina sidor är alltid trögt att jobba i när det är löne­­rapportering i januari, hur ska det bli nu när alla ska rapportera varje månad?

Vad betyder övergången till månads­rapportering för mig som anställd?

Den nya upp­märkningen

Uppmärkning – vem, när, var och hur?

Toggle

Var hittar jag våra upp­märkningsalternativ?

När får vi våra upp­märkningsalternativ?

När kan jag märka upp företagets arbetare?

Hur lång tid har vi på oss att förbereda upp­märkningen?

Kan vi förbereda upp­märkningen redan nu?

Var genomförs den nya upp­märkningen, hos Fora eller i lönesystemet?

Om jag gör ändringar i upp­märkningen på Mina sidor, uppdateras då informationen även i vårt lönesystem?

Hur vet jag om vårt lönesystem kommer att ha stöd för upp­märkning?

Behöver jag göra om upp­märkningen varje månad?

Varför inför ni en ny upp­märkning?

Ersätter den nya upp­märkningen den upp­märkning vi gör idag?

Vi har redan gjort en upp­märkning hos Fora i samband med årlig löne­­rapportering, räcker inte det?

Uppmärkning – vilken uppmärkning ska jag välja?

Toggle

Hur vet jag vilken upp­märkning jag ska välja för en anställd?

Var vänder jag mig om jag är osäker på vilken upp­märkning jag ska använda?

Vi har häng­avtal. Vad ska vi märka upp arbetarna med?

Hur märker jag upp ägarna/företagarna?

Vi har arbetare som har flera pågående anställningar/går under flera olika kollektiv­avtal/har uppgifter både som arbetare och tjänste­män, hur ska de märkas upp?

Vad händer om en arbetare byter anställning mitt i månaden retroaktivt?

Hur rättar jag en upp­märkning retroaktivt?

Vi har anställda som inte omfattas av de kollektiv­avtal vi har tecknat, hur ska de märkas upp?

Vad händer om vi byter kollektiv­avtal, eller lägger till ett nytt, påverkas upp­märkningen då?

Den nya månads­­rapporteringen av löner

Månadsrapportering – vem, när, var och hur?

Toggle

När ska vi börja rapportera varje månad?

Hur lång tid har vi på oss för varje månadsrapport?

Ska jag undanta någon arbetare från månads­­rapporteringen?

Ska även tjänste­männens uppgifter rapporteras in varje månad?

Ska jag rapportera in lön varje månad oavsett belopp, alltså även om det är en deltidsanställd som får ut ett mycket lågt belopp?

Ska jag månadsrapportera även om jag en månad inte betalat ut någon lön?

Ska jag ta med anställda som en viss månad inte har fått ut någon lön?

Hur gör jag med rapportering av säsongsanställda?

Jag är ensam anställd på företaget och äger företaget, hur blir det för mig?

Vad händer om vi är sena med en lönerapport?

Kan jag skicka in flera organisationsnummer i samma fil?

Kan jag ladda upp filer för flera organisationsnummer samtidigt eller behöver jag logga in på varje företags konto på Mina sidor för att kunna rapportera?

Kan jag löne­rapportera via API från mitt lönesystem?

Kommer vi att kunna ta ut en avstämningsfil liknande den som Collectum har?

Jag rapporterar till Skatteverket varje månad, kan ni inte använda de uppgifterna?

Månadsrapportering – vad ska rapporteras?

Toggle

Hur beräknas gränsen för 7,5 IBB från och med 2024, fortsatt per år eller per månad?

Vad innebär "lön hänförlig till annan månad"?

Hur vet jag om lönen är hänförlig till en annan månad?

Vad händer om lön är hänförlig till ett tidigare år än 2024?

Går det att rapportera negativ lön?

Vad gör jag om en anställd har negativ lön?

Hur korrigerar jag en redan inrapporterad lön?

De nya faktureringsrutinerna

Månadsfakturan från Fora

Toggle

När kommer den första månadsfakturan?

Kan vi få detaljerade uppgifter om kostnad per anställd, per produkt, per period för varje månad?

Kommer man kunna få den nya månadsfakturan eller en specifikation på kostnadsställenivå?

Kommer även kompletterande pensions­premier att faktureras och överföras varje månad?

Varför är det skillnad på olika pensions­premier, allt är ju arbetarnas tjänste­pension?

Hjälpte den här sidan dig?

Vilken fråga saknar du svar på?

Om du inte hittar svaret på din fråga här i "Frågor och svar", eller på de andra sidorna som handlar om månads­rapportering så kan du ställa den via vårt formulär.