Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

 • Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
 • Se företagets fakturor och saldon
 • Lägga upp fler administratörer

Tips!
 - Rapportera eller justera löner för 2023
 - Instruktioner månadsrapportering

Uppmärkning av anställda inom detaljhandelsområdet

Månadsrapportering – start 2024

Den här informationen vänder sig till företag inom detaljhandelsområdet som behöver stöd vid upp­märkningen av sina anställda i samband med Foras övergång till månads­rapportering för arbetare. I detta sammanhang tillhör ett företag detaljhandelsområdet om det omfattas av kollektiv­avtal Detaljhandels­avtalet, ensamt eller i kombination med andra kollektiv­avtal.

Inom detaljhandelsområdet ska anställda som normalt betraktas som tjänste­män i vissa fall hanteras som arbetare vid upp­märkning och rapportering.

 • Anställda som ska hanteras som arbetare ska tilldelas ny upp­märkning och månadsrapporteras från och med 2024. De omfattas av försäkringar för arbetare och Avtals­pension SAF-LO.
 • Anställda som inte ska hanteras som arbetare ska inte tilldelas ny upp­märkning eller månadsrapporteras. De omfattas av försäkringar för tjänste­män och den totala lönesumman för dessa anställda ska fortsatt rapporteras en gång per år.

Vilka anställda inom detaljhandelsområdet som ska hanteras som arbetare framgår i tabellen nedan. Det som avgör är vilket eller vilka kollektiv­avtal företaget omfattas av.

Kollektiv­avtal Upp­märkningsalternativ inom kollektiv­avtal
detaljhandel.png

Mitt företag har endast:
Kollektiv­avtal Detaljhandel (Detaljhandels­avtalet)

Alla anställda - både arbetare och tjänste­män - på företaget (hela den juridiska personen) ska hanteras som arbetare. Alla anställda omfattas av Foras försäkringar för arbetare och ska märkas upp och månadsrapporteras. Inga tjänste­män ska rapporteras årligen. Samtliga anställda på företaget ska märkas upp med något av följande alternativ och därefter rapporteras varje månad:

 • FOK300877 Arbetare - Kollektiv­avtal Detaljhandel
  Alla arbetare i butik, arbetare i lagerenhet som är belägen inom butik eller betjänar endast en butik samt chaufförer som betjänar sådant lager eller butik.
 • FOK301194 Tjänsteman i butiksfastighet - Kollektiv­avtal Detaljhandel
  Alla tjänste­män i butiksfastighet, till exempel kontorspersonal i samma fastighet. 
 • FOK301195 Tjänsteman ej i butiksfastighet - Kollektiv­avtal Detaljhandel
  Alla tjänste­män som inte arbetar i butiksfastigheten, till exempel kontorspersonal på ett separat kontor.
 • FOK301151 Arbetare, med arbetsuppgifter utanför kollektiv­avtal
  För företag med den här kombinationen av kollektiv­avtal gäller: Används för arbetare som inte omfattas av Detaljhandels­avtalets tillämpningsområde.
detaljhandel.png

 

tjm detaljhandel.png

Mitt företag har både:
Kollektiv­avtal Detaljhandel (Detaljhandels­avtalet) och Kollektiv­avtal Tjänste­män inom Detaljhandeln (DT-avtalet)

 

Samtliga anställda i företaget som till övervägande del (mer än 50 procent) utför tjänstemannauppgifter räknas som tjänste­män. Deras totala lönesumma ska fortsatt rapporteras årligen. Dessa tjänste­män ska inte märkas upp och månadsrapporteras. Övriga anställda på företaget ska märkas upp med något av följande alternativ och därefter rapporteras varje månad:

 • FOK300877 Arbetare - Kollektiv­avtal Detaljhandel
  Alla arbetare i butik, arbetare i lagerenhet som är belägen inom butik eller betjänar endast en butik samt chaufförer som betjänar sådant lager eller butik.
 • FOK301151 Arbetare, med arbetsuppgifter utanför kollektiv­avtal
  För företag med den här kombinationen av kollektiv­avtal gäller: Används för arbetare som inte omfattas av Detaljhandels­avtalets tillämpningsområde.

detaljhandel.png

 

handel-tjm.png

Mitt företag har:
Kollektiv­avtal Detaljhandel (Detaljhandels­avtalet) och Kollektiv­avtal Handelns tjänstemanna­avtal


Tjänste­män som arbetar utanför butiksfastigheten (exempelvis ett separat kontor) ska inte hanteras som arbetare utan som tjänste­män. De omfattas därmed inte av Foras försäkringar för arbetare. Dessa tjänste­män ska inte märkas upp och månadsrapporteras utan företaget ska årligen rapportera totala årslönesumman för dessa anställda till Fora.

 

Arbetare och tjänste­män som arbetar i butiksfastigheten ska hanteras som arbetare. De omfattas av Foras försäkringar för arbetare och ska märkas upp och månadsrapporteras. Dessa anställda ska märkas upp med något av följande alternativ.

 • FOK300877 Arbetare - Kollektiv­avtal Detaljhandel
  Alla arbetare i butik, arbetare i lagerenhet som är belägen inom butik eller betjänar endast en butik samt chaufförer som betjänar sådant lager eller butik.
 • FOK301194 Tjänsteman i butiksfastighet - Kollektiv­avtal Detaljhandel
  Alla tjänste­män i butiksfastighet, till exempel kontorspersonal i samma fastighet. 
 • FOK301151 Arbetare, med arbetsuppgifter utanför kollektiv­avtal
  För företag med den här kombinationen av kollektiv­avtal gäller: Används för arbetare som inte omfattas av Detaljhandels­avtalets tillämpningsområde.

 

detaljhandel.png

 

lager-e-handel.png

Mitt företag har:
Kollektiv­avtal Detaljhandel (Detaljhandels­avtalet) och Lager och e-handels­avtalet

 

Tjänste­män som arbetar utanför butiksfastigheten (exempelvis ett separat kontor eller på lagerenhet) ska inte hanteras som arbetare utan som tjänste­män. De omfattas därmed inte av Foras försäkringar för arbetare. Dessa tjänste­män ska inte märkas upp och månadsrapporteras utan företaget ska årligen rapportera totala årslönesumman för dessa anställda till Fora.

 

Arbetare och tjänste­män som arbetar i butiksfastigheten ska hanteras som arbetare. De omfattas av Foras försäkringar för arbetare och ska märkas upp och månadsrapporteras. Arbetare på lagerenhet ska också hanteras som arbetare och omfattas av Foras försäkringar för arbetare. Dessa anställda ska märkas upp med något av följande alternativ.

 

 • FOK300877 Arbetare - Kollektiv­avtal Detaljhandel
  Alla arbetare i butik, arbetare i lagerenhet som är belägen inom butik eller betjänar endast en butik samt chaufförer som betjänar sådant lager eller butik.
 • FOK301194 Tjänsteman i butiksfastighet - Kollektiv­avtal Detaljhandel
  Alla tjänste­män i butiksfastighet, till exempel kontorspersonal i samma fastighet
 • FOK356803 Arbetare - Kollektiv­avtal Lager och E-handel
  Alla arbetare inom Lager- och E-handel (till exempel lagerarbetare och chaufförer).
 • FOK301151 Arbetare, med arbetsuppgifter utanför kollektiv­avtal
  För företag med den här kombinationen av kollektiv­avtal gäller: Används för arbetare som inte omfattas av tillämpningsområdet i företagets kollektiv­avtal.
detaljhandel.png

 

optiker.png

Mitt företag har endast:
Kollektiv­avtal Detaljhandel (Detaljhandels­avtalet) och Kollektiv­avtal Optiker.

 

Anställda som omfattas av Optiker­avtalet ska inte hanteras som arbetare utan som tjänste­män. De omfattas därmed inte av Foras försäkringar för arbetare. Dessa tjänste­män ska inte märkas upp och månadsrapporteras utan företaget ska årligen rapportera totala årslönesumman för dessa anställda till Fora.

 

Övriga anställda på företaget (med undantag för de som omfattas av Optiker­avtalet) såväl tjänste­män som arbetare ska hanteras som arbetare. De omfattas därmed av Foras försäkringar för arbetare och ska märkas upp och månadsrapporteras. Dessa anställda ska märkas upp med något av följande alternativ.

 • FOK300877 Arbetare - Kollektiv­avtal Detaljhandel
  Alla arbetare i butik, arbetare i lagerenhet som är belägen inom butik eller betjänar endast en butik samt chaufförer som betjänar sådant lager eller butik.
 • FOK301194 Tjänsteman i butiksfastighet - Kollektiv­avtal Detaljhandel
  Alla tjänste­män i butiksfastighet, till exempel kontorspersonal i samma fastighet. Dock ej optiker om Optiker­avtalet är gällande.
 • FOK301195 Tjänsteman ej i butiksfastighet - Kollektiv­avtal Detaljhandel
  Alla tjänste­män som inte arbetar i butiksfastigheten, till exempel kontorspersonal på ett separat kontor.
 • FOK301151 Arbetare, med arbetsuppgifter utanför kollektiv­avtal
  Används för arbetare som inte omfattas av Detaljhandels­avtalets tillämpningsområde.

detaljhandel.png

 

lager-e-handel.png

 

handel-tjm.png

 

 

Mitt företag har:
Kollektiv­avtal Detaljhandels­avtalet, Lager- och E-handels­avtalet samt Handelns tjänstemanna­avtal

Tjänste­män som arbetar utanför butiksfastigheten (exempelvis ett separat kontor eller på ett lager) ska inte hanteras som arbetare utan som tjänste­män. De omfattas därmed inte av Foras försäkringar för arbetare. Dessa tjänste­män ska inte märkas upp och månadsrapporteras utan företaget ska årligen rapportera totala årslönesumman för dessa anställda till Fora.

 

Arbetare och tjänste­män som arbetar i butiksfastigheten ska hanteras som arbetare. De omfattas av Foras försäkringar för arbetare och ska märkas upp och månadsrapporteras. Arbetare på lagerenhet ska också hanteras som arbetare och omfattas av Foras försäkringar för arbetare. Dessa anställda ska märkas upp med något av följande alternativ.

 • FOK300877 Arbetare - Kollektiv­avtal Detaljhandel
  Alla arbetare i butik, arbetare i lagerenhet som är belägen inom butik eller betjänar endast en butik samt chaufförer som betjänar sådant lager eller butik.
 • FOK356803 Arbetare - Kollektiv­avtal Lager och E-handel
  Arbetare inom Lager- och E-handel (till exempel lagerarbetare och chaufförer)
 • Eventuellt FOK301151 Arbetare, med arbetsuppgifter utanför kollektiv­avtal
  Används för arbetare som inte omfattas av Detaljhandels­avtalets eller Lager- och E-handels­avtalets tillämpningsområde.
 • FOK301194 Tjänsteman i butiksfastighet - Kollektiv­avtal Detaljhandel
  Alla tjänste­män i butiksfastighet, till exempel kontorspersonal i samma fastighet. 
Notera: Bilderna behöver inte överensstämma med den senaste version av kollektiv­avtalets framsida.

Om ni har en annan kombination av kollektiv­avtal

Informationen i tabellen visar hur anställda som omfattas av kollektiv­avtal inom detaljhandelsområdet ska märkas upp vid vissa kombinationer av kollektiv­avtal. Har ni en annan kombination av kollektiv­avtal finns ytterligare upp­märkningsalternativ. Du hittar ert företags samtliga upp­märkningsalternativ på Mina sidor.

 

Hjälp vid val av upp­märkningsalternativ

Företagets upp­märkningsalternativ finns på Mina sidor. Er huvud­­administratör får ett e-postmeddelande när ni kan logga in och se era upp­märkningar.

Du kan få stöd i val av upp­märkning hos arbetsgivar­förbundet Svensk Handel eller hos ert fackförbund, i det fall ni har tecknat häng­avtal.