Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag

ESA

Checklista till de över tre miljonerna som fått Foras pensionsbesked

1 juli 2022

Under våren har Foras årliga pensions­besked skickats till alla som via sin anställning tjänat in pengar till sin tjänste­pension Avtals­pension SAF-LO. Det gäller både de som har tjänat in pengar någon gång och privatanställda arbetare som tjänade in pengar till sin tjänste­pension under år 2021.

Om du är en av dem som fått pensions­besked från Fora, tipsar vi här om Foras checklista som hjälper dig att enkelt förstå ditt pensions­besked. Hela checklistan och mer information finns här.

Lön och premie. På sidan "Årsavstämning" visas vilka löneuppgifter som din/dina arbetsgivare rapporterat in till Fora för år 2021. Utifrån den lönen räknar Fora ut premien (hur mycket pengar) som ska betalas in till din Avtals­pension SAF-LO.

Beloppet är de pengar du hade i din Avtals¬pension SAF-LO den 31 december 2021. De pengar du tjänade in till Avtals­pension SAF-LO under 2021 är inte inräknade - de kommer med på pensions­beskedet först nästa år, eftersom pengarna betalas in under 2022.

Så här har ditt pensions­kapital utvecklats under 2021 visar bland annat värdeförändring av ditt kapital, premieinbetalningar, avgifter och eventuella korrigeringar.

Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för olika typer av skydd som ger ekonomisk ersättning till dina efterlevande när du dör. I pensions­beskedet ser du om du har valt något efterlevandeskydd.

Pensions­förvaltare är de som har hand om ditt pensions­kapital. Här ser du vem eller vilka det är, samt hur värdet av pengarna har förändrats under året. Du kan själv välja sparform och pensions­förvaltare för din tjänste­pension och det gör du på Mina sidor.

Se hela pensionen Pensions­beskedet från Fora visar bara din Avtals­pension SAF-LO. Du kan ha andra tjänste­pensioner genom tidigare anställningar. På min­Pension finns alla dina pensioner samlade.

27 september 2023

Idag firar vi tjänstepensionens dag!

Idag är det Tjänstepensionens dag. Det vill vi fira och påminner om att se till att du har tjänstepension genom din anställning.

30 juni 2023

Glad sommar!

Nu är sommaren här och vi på Fora vill tacka alla er som varit i kontakt med oss under våren i olika sammanhang. 

20 juni 2023

Checklista för arbetsgivare inför sommaren

Nu är sommaren här och för många företag innebär det några veckor med lugnare tempo medan det för andra är den mest hektiska tiden på året. Oavsett hur det är på ditt företag så är det några saker som kan vara bra att tänka på. Vi har därför tagit fram en checklista med viktiga punkter inför sommaren.

15 juni 2023

Månadsrapportering av arbetare från och med 2024

Fora går över till månadshantering av de kollektivavtalade försäkringarna. Det innebär månadsvis lönerapportering, fakturering och överföring av pensionspremier till arbetares pensionsbolag. Det är Foras ägare Svenskt Näringsliv och LO som tagit beslutet om övergången till månadshantering.

31 maj 2023

Viktigt att ha koll på tjänstepensionen även om pensionen känns avlägsen

Under april till och med juni skickar Fora ut sitt årliga pensionsbesked till alla som via sin anställning tjänat in pengar till sin tjänstepension Avtalspension SAF-LO. Det rör sig om cirka tre miljoner personer. Men hur tas pensionsbeskedet emot? Här är några röster.

av 21
>