Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag

ESA

Samarbete och gemensam kompetens viktigast

10 februari 2022

Den 14 januari tillträdde Elisabeth Wisén som tillförordnad vd på Fora. Med sin omfattande erfarenhet inom försäkringsbranschen och it blir hon ett viktigt stöd i den operativa driften och pågående transformationen fram tills en ny ordinarie vd är på plats.

Elisabeth Wisen_mobil2_beskuren.jpg

Elisabeth Wisén kommer närmast från Afa Försäkring där hon har rollen som vice vd och chef för försäkringshantering och it, ett uppdrag hon operativt tar en paus ifrån. Att få vara med och bidra till Foras förflyttning från ett traditionellt administrationsbolag till ett modernt digitalt serviceföretag är en uppgift hon ser fram emot.

- Fora är ett bolag med en oerhört viktig funktion och uppdrag i det kollektiv­avtalade systemet. Hela organisationen tar sitt uppdrag på största allvar, det är ett stort engagemang och en vilja hos medarbetarna att bidra till verksamheten. Här finns gott om kompetens och det ska bli mycket roligt att få vara en del av Foras fortsatta resa, säger Elisabeth.

Spännande förflyttning

Elisabeth har arbetat inom försäkringsbranschen under många år och känner den kollektiv­avtalade sfären väl genom Afa Försäkring. Dessutom har hon ansvarat för it-verksamheter och arbetat med den omställning som digitaliseringen förde med sig på försäkringsbolaget If och på Afa Försäkring.

- Fora är mitt i en spännande förflyttning, där stora delar av verksamheten anpassas och avgörande affärssystem byts ut, parallellt med den dagliga driften. Detta kräver engagemang och bibehållet fokus under lång tid och jag imponeras av hur man löser det på Fora. Jag tror att jag med min bakgrund kan bidra i de frågeställningar som Fora står inför, och det var också ett av skälen till att jag tackade ja till uppdraget som tillförordnad vd, säger Elisabeth.

- Under den närmaste tiden kommer mitt fokus vara att sätta mig in i transformationen och att vi tillsammans säkrar en god framdrift. I mitt uppdrag ingår också att bygga sunda processer och strukturer för att vi ska uppfylla vårt grunduppdrag, säkerställa en god utvecklingsagenda och se till att alla medarbetare trivs och kommer till sin rätt så att vi når de målsättningar som vi har framför oss för 2022 och även för framtiden, säger Elisabeth, som betonar vikten av att samverka och samarbeta.

Samarbete är det viktigaste

- Det viktigaste för mig är samarbetet, nyttjandet av våra gemensamma kompetenser och att vi strävar mot att bidra till ett bättre och kollektiv­avtalat system som helhet. En verksamhetsmodernisering och omställning av den här omfattningen drivs inte framåt av en enskild person, utan av alla i hela organisationen tillsammans. Jag tror på att kroka arm, att vi alla bidrar med våra kompetenser inom de centrala frågeställningarna, och det känner jag mig mycket trygg med när det gäller Fora, avslutar Elisabeth.

27 september 2023

Idag firar vi tjänstepensionens dag!

Idag är det Tjänstepensionens dag. Det vill vi fira och påminner om att se till att du har tjänstepension genom din anställning.

29 augusti 2023

Missa inte ersättning - det här behöver du göra

Den här uppmaningen är till arbetsgivare som betalat avgift till TRR, TRS eller TSL för perioden 1 oktober och 31 december 2022 och ännu inte har registrerat något bankkonto eller bankgiro hos Fora för utbetalning.

30 juni 2023

Glad sommar!

Nu är sommaren här och vi på Fora vill tacka alla er som varit i kontakt med oss under våren i olika sammanhang. 

20 juni 2023

Checklista för arbetsgivare inför sommaren

Nu är sommaren här och för många företag innebär det några veckor med lugnare tempo medan det för andra är den mest hektiska tiden på året. Oavsett hur det är på ditt företag så är det några saker som kan vara bra att tänka på. Vi har därför tagit fram en checklista med viktiga punkter inför sommaren.

15 juni 2023

Månadsrapportering av arbetare från och med 2024

Fora går över till månadshantering av de kollektivavtalade försäkringarna. Det innebär månadsvis lönerapportering, fakturering och överföring av pensionspremier till arbetares pensionsbolag. Det är Foras ägare Svenskt Näringsliv och LO som tagit beslutet om övergången till månadshantering.

av 23
>