Byt sektion
Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag

ESA

Du är på Om Fora
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag

Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag.
Välj vilken typ av företag du företräder

Aktuellt på Fora

Månadsmöten med allt från order till tjänstepension

9 november 2022

På Telos Telemontage obligatoriska månadsmöten för all personal tar man upp såväl projektstatus som aktuella frågor om försäkringar och tjänstepension. Utöver det mejlas tips och nyheter som rör pension till alla medarbetare.

Kundservice

I Foras kundservicesektioner hittar du bland annat:

  • Blanketter och instruktioner
  • Situationsguider och frågor & svar
  • Kontaktvägar till Fora

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Samarbete och gemensam kompetens viktigast

10 februari 2022

Den 14 januari tillträdde Elisabeth Wisén som tillförordnad vd på Fora. Med sin omfattande erfarenhet inom försäkringsbranschen och it blir hon ett viktigt stöd i den operativa driften och pågående transformationen fram tills en ny ordinarie vd är på plats.

Elisabeth Wisen_mobil2_beskuren.jpg

Elisabeth Wisén kommer närmast från Afa Försäkring där hon har rollen som vice vd och chef för försäkringshantering och it, ett uppdrag hon operativt tar en paus ifrån. Att få vara med och bidra till Foras förflyttning från ett traditionellt administrationsbolag till ett modernt digitalt serviceföretag är en uppgift hon ser fram emot.

- Fora är ett bolag med en oerhört viktig funktion och uppdrag i det kollektivavtalade systemet. Hela organisationen tar sitt uppdrag på största allvar, det är ett stort engagemang och en vilja hos medarbetarna att bidra till verksamheten. Här finns gott om kompetens och det ska bli mycket roligt att få vara en del av Foras fortsatta resa, säger Elisabeth.

Spännande förflyttning

Elisabeth har arbetat inom försäkringsbranschen under många år och känner den kollektivavtalade sfären väl genom Afa Försäkring. Dessutom har hon ansvarat för it-verksamheter och arbetat med den omställning som digitaliseringen förde med sig på försäkringsbolaget If och på Afa Försäkring.

- Fora är mitt i en spännande förflyttning, där stora delar av verksamheten anpassas och avgörande affärssystem byts ut, parallellt med den dagliga driften. Detta kräver engagemang och bibehållet fokus under lång tid och jag imponeras av hur man löser det på Fora. Jag tror att jag med min bakgrund kan bidra i de frågeställningar som Fora står inför, och det var också ett av skälen till att jag tackade ja till uppdraget som tillförordnad vd, säger Elisabeth.

- Under den närmaste tiden kommer mitt fokus vara att sätta mig in i transformationen och att vi tillsammans säkrar en god framdrift. I mitt uppdrag ingår också att bygga sunda processer och strukturer för att vi ska uppfylla vårt grunduppdrag, säkerställa en god utvecklingsagenda och se till att alla medarbetare trivs och kommer till sin rätt så att vi når de målsättningar som vi har framför oss för 2022 och även för framtiden, säger Elisabeth, som betonar vikten av att samverka och samarbeta.

Samarbete är det viktigaste

- Det viktigaste för mig är samarbetet, nyttjandet av våra gemensamma kompetenser och att vi strävar mot att bidra till ett bättre och kollektivavtalat system som helhet. En verksamhetsmodernisering och omställning av den här omfattningen drivs inte framåt av en enskild person, utan av alla i hela organisationen tillsammans. Jag tror på att kroka arm, att vi alla bidrar med våra kompetenser inom de centrala frågeställningarna, och det känner jag mig mycket trygg med när det gäller Fora, avslutar Elisabeth.

2 december 2022

Rapportera Företagares egen försäkring redan i januari

Nästa år öppnar tjänsten för att rapportera slutliga löneuppgifter för Företagares egen försäkring redan i januari. Fora behöver din rapport senast den 30 april 2023.

25 november 2022

Intjänandeåldern sänks till 22 år

Från 1 januari 2023 börjar arbetare tjäna in till sin tjänstepension när de fyller 22 år. Det här är den tredje och sista sänkningen av intjänandeåldern som görs på lika många år.

24 november 2022

Ny försäkringsgivare för Folksam Ömsesidig Livförsäkring

Folksam Ömsesidig Livförsäkring har bytt försäkringsgivare till Folksam Tjänstepension AB inom Avtalspension SAF-LO.

18 november 2022

Nya villkor och priser som gäller från den 1 oktober 2022

Från 1 oktober gäller nya villkor och priser för Försäkring för avgångsbidrag, AGB för arbetare och Trygghetsfonden TSL. Även villkoren för TRR Trygghetsrådet och Trygghetsrådet TRS ändras.

9 november 2022

Månadsmöten med allt från order till tjänstepension

På Telos Telemontage obligatoriska månadsmöten för all personal tar man upp såväl projektstatus som aktuella frågor om försäkringar och tjänstepension. Det finns också en mapp på servern som innehåller all personalinformation. Utöver det mejlas tips och nyheter som rör pension till alla medarbetare. Häromveckan kom tipset om en pensionsskola på nätet.

av 19
>