Byt sektion
Självservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag

ESA

Du är på Om Fora
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Privat
Toggle
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Gå till Privat
Företag
Toggle
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Företag med kollektivavtal

Privatägda företag som har kollektivavtal genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund, eller har tecknat kollektivavtal direkt med ett fackförbund (hängavtal).

Företag utan kollektivavtal

Privatägda företag som saknar kollektivavtal men har, eller vill teckna, försäkringsavtal hos Fora.

Företag utan anställda

För företag utan anställda, med eller utan kollektivavtal.

Kommun- och regionsektorerna

Kommuner, regioner, företag anslutna till Sobona och Fastigo samt Svenska kyrkan.

Företag som vill anställa med stöd från myndighet

Information för företag när försäkringsavtal hos Fora är ett krav från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Foreign companies with temporary operations in Sweden

Companies, with or without a collective agreement, that intend to run temporary operations in Sweden.

Dags att lönerapportera 2020

De slutliga lönerna för 2020 rapporteras på Mina sidor mellan 4 och 31 januari 2021.

Läs mer om rapportering

Sänkt ålder för Avtalspension SAF-LO 2021

Svenskt Näringsliv och LO har träffat en överenskommelse om att successivt sänka åldern för
intjänande till Avtalspension SAF-LO från dagens 25 år, med start 2021.

Information med anledning av Coronaviruset

Vi får många frågor med anledning av Coronaviruset och har samlat den viktigaste informationen.
Hittar du inte svar på dina frågor där, kan du vända dig till Foras kundservice.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

10 oktober 2019

Reglerna för kompletterande pensionspremier förtydligas

Nu gör Fora, arbetsgivarförbund och fackförbund ett arbete för att förtydliga vad som gäller kring kompletterande pensionspremier. Bakgrunden är att det under de senaste åren har slutits flera förbundsvisa överenskommelser om kompletterande pensionspremier och det har inte alltid varit helt lätt för företagen att rapportera rätt underlag till Fora.

- Vi arbetar hela tiden med att göra vår lönerapporteringstjänst och information bättre för att underlätta för företagen. Vi har dock i dialog med vissa förbund fått information om att det finns företag som kan ha rapporterat fel och det behöver vi tillsammans korrigera så att rätt person får rätt ersättning, säger Bodil Nelsson, avdelningschef för Partsrelationer och produkt på Fora.

Totalt finns ett 80-tal kompletterande pensionspremier. De kallas extra pensionsavsättning, deltidspensionsavsättning, livsarbetstidspension eller arbetstidspension beroende på vilket avtal de ingår i. Överenskommelserna är på förbundsnivå, mellan fackförbund och arbetsgivarförbund. Under 2018 var det cirka 900 000 personer som fick inbetalningar av kompletterande pensionspremier via Fora.

Kompletterande pensionspremier har blivit vanligare i samband med de senaste avtalsrörelserna. Fora har stöttat företagen genom att bland annat förbättra lönerapporteringstjänsten. Rapporteringen ligger i sin tur till grund för en korrekt fakturering och överföring av pensionspremier.

När reglerna för de olika kompletterande pensionspremierna är genomlysta kan det innebära att Fora gör en korrigering av lönerapporteringen för vissa företag. Då får företaget en retroaktiv fakturering där kostnaden för de kompletterande pensionspremierna justeras. Alla berörda företag får ett brev med mer information. På fora.se finns en lista över alla kompletterande pensionspremier och Fora arbetar med att ytterligare förtydliga informationen till företagen för att underlätta deras rapportering.

Frågor och svar

Vad är en kompletterande pensionspremier?

Det är en överenskommelse om ytterligare avsättningar till tjänstepension. Den kan regleras i förbundsvisa överenskommelser eller direkt mellan en arbetstagare och arbetsgivare.

Det finns ett 80-tal kompletterande pensionspremier.
Läs mer under punkten Kompletterande pensionspremier. Här finns en lista över alla kompletterande pensionspremier som Fora administrerar.

Hur ser den anställde om hen har fått inbetalningar för kompletterande pensionspremier?

Gå in på Mina sidor på fora.se och ladda ned pensionsbeskedet för 2018. Under rubriken Lön och premier framgår det om du har någon kompletterande pensionspremie, det kan då stå exempelvis deltidspension eller livsarbetstidspension beroende på vilket kollektivavtal du omfattas av.

Vill du veta hur det ser ut för tidigare år så ring vår kundservice på 08-787 40 10.

Hur vet arbetsgivaren vilka av medarbetarna som omfattas av kompletterande pensionspremier?

Det framgår av de kollektivavtal som företaget har tecknat och är beroende av vilket kollektivavtal som medarbetarna tillhör.

Aktuellt

4 januari 2021

Sänkt ålder för intjänande till Avtalspension SAF-LO med början 2021

Svenskt Näringsliv och LO har träffat en överenskommelse om att successivt sänka åldern för intjänande till Avtalspension SAF-LO från dagens 25 år till 22 år.

4 januari 2021

Sänkt ålder för intjänande till Avtalspension SAF-LO med början 2021

Svenskt Näringsliv och LO har träffat en överenskommelse om att successivt sänka åldern för intjänande till Avtalspension SAF-LO från dagens 25 år till 22 år.

22 december 2020

Premier och avgifter 2021 för företag med kollektivavtal

Premierna för de kollektivavtalade försäkringarna och Avtalspension SAF-LO har fastställts för 2021.

21 december 2020

Premier 2021 för kommun- och regionsektorerna

Premierna för de kollektivavtalade försäkringarna har fastställts för 2021.

21 december 2020

Premier 2021 för företag utan kollektivavtal

Premierna för de kollektivavtalade försäkringarna och Avtalspension SAF-LO har fastställts för 2021.

av 13
>