Byt sektion
Självservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag

ESA

Du är på Om Fora
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag
Toggle
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Företag med kollektivavtal

Privatägda företag som har kollektivavtal genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund, eller har tecknat kollektivavtal direkt med ett fackförbund (hängavtal).

Företag utan kollektivavtal

Privatägda företag som saknar kollektivavtal men har, eller vill teckna, försäkringsavtal hos Fora.

Företag utan anställda

För företag utan anställda, med eller utan kollektivavtal.

Kommun- och regionsektorerna

Kommuner, regioner, företag anslutna till Sobona och Fastigo samt Svenska kyrkan.

Företag som vill anställa med stöd från myndighet

Information för företag när försäkringsavtal hos Fora är ett krav från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Foreign companies with temporary operations in Sweden

Companies, with or without a collective agreement, that intend to run temporary operations in Sweden.

Privat
Toggle
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Gå till Privat

Information med anledning av Coronaviruset

Det kommer många frågor till Fora med anledning av Coronaviruset. Därför har vi samlat den viktigaste informationen. Hittar du inte svar på dina frågor där, kan du vända dig till Foras kundservice.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

10 oktober 2019

Reglerna för kompletterande pensionspremier förtydligas

Nu gör Fora, arbetsgivarförbund och fackförbund ett arbete för att förtydliga vad som gäller kring kompletterande pensionspremier. Bakgrunden är att det under de senaste åren har slutits flera förbundsvisa överenskommelser om kompletterande pensionspremier och det har inte alltid varit helt lätt för företagen att rapportera rätt underlag till Fora.

- Vi arbetar hela tiden med att göra vår lönerapporteringstjänst och information bättre för att underlätta för företagen. Vi har dock i dialog med vissa förbund fått information om att det finns företag som kan ha rapporterat fel och det behöver vi tillsammans korrigera så att rätt person får rätt ersättning, säger Bodil Nelsson, avdelningschef för Partsrelationer och produkt på Fora.

Totalt finns ett 80-tal kompletterande pensionspremier. De kallas extra pensionsavsättning, deltidspensionsavsättning, livsarbetstidspension eller arbetstidspension beroende på vilket avtal de ingår i. Överenskommelserna är på förbundsnivå, mellan fackförbund och arbetsgivarförbund. Under 2018 var det cirka 900 000 personer som fick inbetalningar av kompletterande pensionspremier via Fora.

Kompletterande pensionspremier har blivit vanligare i samband med de senaste avtalsrörelserna. Fora har stöttat företagen genom att bland annat förbättra lönerapporteringstjänsten. Rapporteringen ligger i sin tur till grund för en korrekt fakturering och överföring av pensionspremier.

När reglerna för de olika kompletterande pensionspremierna är genomlysta kan det innebära att Fora gör en korrigering av lönerapporteringen för vissa företag. Då får företaget en retroaktiv fakturering där kostnaden för de kompletterande pensionspremierna justeras. Alla berörda företag får ett brev med mer information. På fora.se finns en lista över alla kompletterande pensionspremier och Fora arbetar med att ytterligare förtydliga informationen till företagen för att underlätta deras rapportering.

Frågor och svar

Vad är en kompletterande pensionspremier?

Det är en överenskommelse om ytterligare avsättningar till tjänstepension. Den kan regleras i förbundsvisa överenskommelser eller direkt mellan en arbetstagare och arbetsgivare.

Det finns ett 80-tal kompletterande pensionspremier.
Läs mer under punkten Kompletterande pensionspremier. Här finns en lista över alla kompletterande pensionspremier som Fora administrerar.

Hur ser den anställde om hen har fått inbetalningar för kompletterande pensionspremier?

Gå in på Mina sidor på fora.se och ladda ned pensionsbeskedet för 2018. Under rubriken Lön och premier framgår det om du har någon kompletterande pensionspremie, det kan då stå exempelvis deltidspension eller livsarbetstidspension beroende på vilket kollektivavtal du omfattas av.

Vill du veta hur det ser ut för tidigare år så ring vår kundservice på 08-787 40 10.

Hur vet arbetsgivaren vilka av medarbetarna som omfattas av kompletterande pensionspremier?

Det framgår av de kollektivavtal som företaget har tecknat och är beroende av vilket kollektivavtal som medarbetarna tillhör.

Aktuellt

27 oktober 2020

Fora flyttar fram lansering på grund av EU–dom

Fora flyttar fram driftsättningen av försäkringssystemet Inca för de delar som berör individer. Det gör även att lanseringen av nya Mina sidor Privat skjuts upp från det tidigare planerade datumet 23 november 2020. Anledningen är den EU–dom som kom under sommaren och som gör att det i dagsläget är oklart vilka krav myndigheterna uppställer för nyttjande av molntjänster.

15 september 2020

​Flyttjänst för Avtalspension SAF-LO öppnar 1 december

Under hösten kommer Fora lansera nya e–tjänster för privatpersoner. Lanseringen har förskjutits i några veckor och den nya e–tjänsten för kapitalflytt öppnar den 1 december.

5 juni 2020

Nya ledamöter i Foras styrelse

Den 4 juni tillträdde Mattias Dahl och Ingrid Lindquist som nya ledamöter i Foras styrelse. De representerar båda Svenskt Näringsliv.

3 juni 2020

250 000 fler tog emot pensionsbeskedet digitalt

Nu är vårens utskick av pensionsbeskedet för 2019 levererade. Totalt skickade Fora närmare 2,9 miljoner pensionsbesked varav drygt 1,6 miljoner gick via den digitala brevlådan Kivra.

>