Byt sektion
Logga in

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag

ESA

Du är på Om Fora
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Det kan därför ta lite längre tid att komma fram.
Om du har en fråga om fakturan från Fora så kan det finnas svar på din fråga här:

Förstå fakturan från Fora - för företag med kollektivavtal
Förstå fakturan från Fora - för företag utan kollektivavtal

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar
Företag
Toggle
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Företag med kollektivavtal

Privatägda företag som har kollektivavtal genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund, eller har tecknat kollektivavtal direkt med ett fackförbund (hängavtal).

Företag utan kollektivavtal

Privatägda företag som saknar kollektivavtal men har, eller vill teckna, försäkringsavtal hos Fora.

Kommun- och landstingssektorn

Kommuner, landsting, regioner, företag anslutna till Sobona och Fastigo samt Svenska kyrkan.

Företag som vill anställa med stöd från myndighet

Information för företag när försäkringsavtal hos Fora är ett krav från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Foreign companies with temporary operations in Sweden

Companies, with or without a collective agreement, that intend to run temporary operations in Sweden.

Privat
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.

Om Fora

Fora är den oberoende valcentralen för Avtalspension SAF-LO som guidar företag och anställda rätt i sin kollektivavtalade pensions- och försäkringslösning.

För arbetsmarknadens parter

Här finns avtalsregistret ESA, information om hur hängavtal tecknas och filmer som svarar på de vanligaste frågorna.

För pensionsbolag

Information och villkor för anslutning till Avtalspension SAF-LO, valbara pensionsförvaltare, statistik och kontaktinformation.

För leverantörer av lönesystem

Information, uppmärkningskoder och instruktioner gällande de uppgifter som ska rapporteras till Fora.

För journalister & press

I pressrummet finns pressmeddelanden, bilder, filmer och presskontakter.

Självservice

I den här sektionen hittar du blanketter, e-tjänster, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

20 januari 2017

Sänkt kostnad 2017 för Avtalspension SAF-LO

Premien som arbetsgivare betalar för Avtalspension SAF-LO kommer att sänkas även för 2017. Sänkningen genomförs på fakturan senare under våren men gäller från och med 1 januari 2017.

För 2017 kommer du som arbetsgivare att betala 4,25 procent i premie för Avtalspension SAF-LO, mot normalt 4,50 procent, på lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. För år 2017 är 7,5 inkomstbasbelopp 461 250 kr.

Resterande 0,25 procentenheter av premien betalas av det överskott i kapitalet som garanterar den gamla förmånsbestämda pensionsplanen, STP. Premien som överförs till den anställde är alltså oförändrat 4,50 procent.

Överenskommelsen om den här dispositionen av överskottet har gjorts mellan Svenskt Näringsliv och LO och omfattar även dig som har tecknat Företagares egen försäkring.

Sänkningen av premien sker i praktiken senare under våren. Du som är arbetsgivare kommer därför att få en kreditering för årets första månader när sänkningen genomförs.

Aktuellt

30 januari 2019

Kollektivavtalade försäkringar blir ännu billigare

Nu sänks priset på de kollektivavtalade försäkringarna ytterligare. Det är premierna (priset) för Avtalspension SAF-LO som sänks under 2019.

30 januari 2019

Kollektivavtalade försäkringar blir ännu billigare

Nu sänks priset på de kollektivavtalade försäkringarna ytterligare. Det är premierna (priset) för Avtalspension SAF-LO och TRR Trygghetsrådet som sänks under 2019. I båda fallen kan det röra sig om betydande kostnadsbesparingar för företagen.

25 januari 2019

Påverka Foras nya digitala tjänster

Fora utvecklar just nu helt nya digitala tjänster för arbetsgivare. Vi vill göra det ännu enklare att vara kund hos Fora.

2 januari 2019

Rapportera slutliga löner

Tjänsten för att rapportera de slutliga lönerna för 2018 är nu öppen. Den nås genom att logga in på Mina sidor.

1 januari 2019

Premier 2019 för kommun- och landstingssektorn

Premierna för de kollektivavtalade försäkringarna har fastställts för 2019.

  • 1
  • 2
>