Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor

Välj sektion att logga in på:

Privat

Företag

ESA

Oskar är handläggaren som gillar mötet med kunderna

Publicerad oktober 2023

Oskar Lilliehorn arbetar som senior handläggare på Fora. I sin roll tar han hand om företagskunder som hör av sig med invändningar i hur deras ärende har hanterats. Han jobbar även med fall där felaktigheter upptäcks i Foras register. Jobbet är varierande och handlar om att lösa allt från lönefrågor till tvister. Och det gillar han.

Oskar-Lilliehorn.png

– Det bästa med mitt jobb är att det är stor bredd på de frågor jag jobbar med. Det innehåller allt från enklare uppgifter som att lösa praktiska rapporteringsfrågor för företag till mer utmanande uppgifter som att ta fram underlag för tvist, utredningar och regeltolkningar, säger Oskar.

Började om konsult under studierna

Oskar började på Fora som konsult 2013 samtidigt som han studerade juridik vid Uppsala universitet. I januari 2014 blev han fast anställd som inkassohandläggare och är idag senior handläggare inom kundvårdsteamet som ansvarar för kundservice och kontakten med kunderna. Tio år på Fora har gett Oskar gedigen kunskap om Foras verksamhet och affärsflöden. Bland annat var han en av dem som byggde Foras inkassoprocess i dess nuvarande form. Som senior handläggare sitter han även med som rådgivare i exempelvis Foras regelrådsutskott, som är ett stöd till cheferna. Dessutom känner han de flesta på Fora och det har han nytta av i arbetet.

– Jag kan snabbt hämta in information jag behöver, likväl som andra kan ta hjälp av mig. Det här förenklar också mitt arbete för att kunna hjälpa kunderna med svar, oavsett hur svår frågan är. Det är en härlig känsla att kunna hjälpa andra, säger Oskar.

En samhällsviktig funktion

Den svenska modellen och Foras roll i samhället är viktig för Oskar. Att det är parterna, arbetsgivar­organisationerna och fackförbunden, som förhandlar fram de avtal och villkor som ska gälla. Och att hanteringen av premier och avgifter som företagen ska betala för kollektiv­avtalade tjänste­pensioner och försäkringar görs av oberoende, icke vinstdrivande företag som Fora.

– Foras uppdrag är en samhällsviktig funktion och det känns jättebra att få vara med och driva den. Jag tror på den reglering av arbetsmarknaden som vi har i Sverige. Kollektiv­avtal är skräddarsydda för varje enskilt verksamhetsområde, säger Oskar.

Oskar berättar att många av människorna som han möter i sin vardag inte förstår arbetsmarknaden och dess försäkringslösningar.

– Att kunna hjälpa våra kunder ger glada möten i telefon och per e-post. De mötena ger mig ständig positiv push och en större insikt och förståelse för kunden. Det har jag stor nytta av i svåra frågor och vid utredningar, säger Oskar Lilliehorn.

Viktigt att möta kunderna på deras villkor

För Oskar handlar det om att vara både förstående och professionell i mötet med kunderna. Han tycker att han har stor användning av sin jurist­utbildning, framför allt i svårare ärenden.

– Som jurist är jag utbildad i att kunna förstå och ta olika parters synsätt. Det gör att jag både kan vara empatisk och samtidigt koppla loss mig själv lite och kliva in i den professionella rollen, säger Oskar.

Utöver rollen som senior handläggare har Oskar flera interna engagemang på Fora. Han är både kassör i personalföreningen, ordförande i Akademikerföreningen och kassör i Konstföreningen.

Oskars tips till den som vill söka sig till Fora

– Det finns många utmaningar med att möta allas förväntningar på försäkringsmarknaden, både individer och företagare. Vi på Fora möter dessa utmaningar dagligen, vilket kräver att vi kan anpassa oss och vara flexibla. På Fora värnar vi om varandra och den anställdes balans mellan privatliv och arbetsliv.

Oskar Lilliehorn, senior handläggare

Utbildning: Har studerat juridik vid Uppsala universitet.
Tidigare erfarenheter: Arbetade under studierna på Söderberg & Partners.
Personlig pryl: Gillar gröna växter och byter gärna sticklingar med kollegor.