Visa sökträffar för 'Blanketter'

Fora är försäkringsförmedlare. Läs mer om vårt uppdrag.

 • pdf

  undantag minoritetsdelägare 110915.pdf

 • Om webbplatsen

  Här finner du information om hur du bäst tillgodogör dig Foras webbplats.

  Om webbplatsen

 • pdf

  Slutliga uppgifter för 2005

  Om du behöver blankett för rapportering av senare år än 2007, kontakta kundservice på 08-787 40 10.

 • pdf

  Slutliga uppgifter för 2007

  Om du behöver blankett för rapportering av senare år än 2007, kontakta kundservice på 08-787 40 10.

 • pdf

  Blankett - Ändring av pensionsval

  Blanketten används om du vill ändra ditt val av pensionsförvaltare, eller om det gått mer än 30 dagar från det att du fått brev med valinformation från Fora.

 • pdf

  Slutliga uppgifter 2006

  Om du behöver blankett för rapportering av senare år än 2007, kontakta kundservice på 08-787 40 10.

 • pdf

  Blankett - Första pensionsvalet

  Den här blanketten använder du om du ska göra ditt första pensionsval och om det görs inom 30 dagar från det att du fått brev med information från Fora.

 • pdf

  Omprövning av återbetalning

 • pdf

  Anmälan - Anställda som tjänstgör utomlands BL000152

 • pdf

  Uppsägning av Företagares egen försäkring BL000144

  Blankett för uppsägning av Företagares egen försäkring som är en tillvalsförsäkring till grundavtalet. 

 • pdf

  Uppsägning försäkringsavtal - Utländska företag med tillfällig verksamhet AP05

  Blankett för uppsägning av avtalsförsäkringarna (grundavtalet) för utländska företag som bedriver tillfällig verksamhet (kortare tid än 12 månader) i Sverige.

 • pdf

  Kompletterande inkomstuppgifter från Skatteverket BL000176

 • pdf

  Blankett - Hälsodeklaration

 • pdf

  Räkna ut själv - Slutliga premier och avgifter för 2016

 • pdf

  Försäkringsanmälan - Tillfällig verksamhet BL000141

  Anmälan för dig som bedriver verksamhet som inte är näringsverksamhet men som tillfälligt gör dig till arbetsgivare.

 • pdf

  Anmälan huvudadministratör Mina sidor

 • pdf

  Uppsägning av försäkringsavtal BL000197

  Blankett för att säga upp avtalsförsäkringarna (grundavtalet).

 • pdf

  Blankett - Fullmakt

 • Så här hanterar Fora personuppgifter

  Här ser du vilka personuppgifter vi hanterar, varför, varifrån vi får uppgifterna, vad vi gör med dem och vilka som får ta del av dem.

  Så här hanterar Fora personuppgifter

 • pdf

  Försäkringsanmälan - Företag som inte är bundna av kollektivavtal BL000191

  Anmälan om avtalsförsäkringarna (grundavtalet) för företag som inte är bundna av kollektivavtal. 

 • pdf

  TGL-ansökan Fortsättningsförsäkring BL000196

 • pdf

  Blankett - Ändring av förmånstagare

  Ladda ner
 • pdf

  TGL-anmälan vid tjänstepension BL000195

 • pdf

  Försäkringsanmälan - Företagares egen försäkring BL000203

  Anmälan om Företagares egen försäkring som är en tillvalsförsäkring till grundavtalet. 

 • pdf

  Försäkringsanmälan - Utländska företag med tillfällig verksamhet BL000194

  Anmälan om avtalsförsäkringarna (grundavtalet) för utländska företag som bedriver tillfällig verksamhet (kortare tid än 12 månader) i Sverige.

 • pdf

  Slutliga löneuppgifter 2016 - Anställda som tjänstgör utomlands och är utförsäkrade BL000163

 • pdf

  Försäkringsanmälan Kommun- och landstingssektorn BL000193

  Anmälan om försäkringar för anställda i kommuner, landsting, företag anslutna till Pacta, KFS och Fastigo samt i Svenska kyrkan

 • pdf

  Slutliga löneuppgifter valfritt år - Anställda som tjänstgör utomlands och är utförsäkrade BL000190

 • pdf

  Försäkringsvillkor Företagares egen Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL F6281

 • pdf

  Försäkringsvillkor AGB-försäkring för samtliga anställda, AGB/SA F6512

  Ladda ner