Visa sökträffar för 'TFA'

Fora är försäkringsförmedlare. Läs mer om vårt uppdrag.

 • Ordlista: Grundavtal

  Det avtal som företag inom privat sektor tecknar med Fora. Genom grundavtalet omfattas företagaren samt dennes make av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Om företaget har anställda eller senare anställer personal omfattas arbetare av samtliga avtalsförsäkringar och tjänstemän av TFA.


  Ordlista: Grundavtal

 • pdf

  About Collective Insurances BF000221

 • pdf

  Försäkringsvillkor TFA för yrkesfiskare F6109

 • About the insurances

  The purpose of AFA Insurances is to give your employees added security at work.

  About the insurances

 • pdf

  Försäkringsanmälan - Tillfällig verksamhet BL000141

  Anmälan för dig som bedriver verksamhet som inte är näringsverksamhet men som tillfälligt gör dig till arbetsgivare.

 • Ordlista: Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)

  Försäkringen omfattar tre olika kategorier av arbetsskador: - Arbetsolycksfall, det vill säga ett olycksfall som inträffar under arbetstid - Färdolycksfall, som inträffar till eller ifrån arbetet - Arbetssjukdom, som kan uppkomma eller försämras till följd av arbetet.TFA omfattar arbetare, tjänstemän och företagare på företag inom privat sektor samt samtliga anställda inom kommun- och landstingssektorn.

   


  Ordlista: Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)

 • pdf

  Försäkringsvillkor TFA F7139

 • pdf

  Om arbetssjukdom och TFA/TFA-KL F6114

 • pdf

  Welcome to Fora

 • pdf

  Försäkringsvillkor AGS-KL, TFA-KL och Avgiftbefrielseförsäkring F6270

 • pdf

  Försäkringsbesked Kommuner, landsting och svenska kyrkan F6026

 • pdf

  Försäkringsanmälan Kommun- och landstingssektorn BL000193

  Anmälan om försäkringar för anställda i kommuner, landsting, företag anslutna till Pacta, KFS och Fastigo samt i Svenska kyrkan

 • pdf

  Arbetssjukdom from 020701 TFA, TFA-KL, PSA F6214

 • pdf

  Om anställda som tjänstgör utomlands

 • pdf

  Välkommen till Fora - informationsbroschyr

 • pdf

  Villkor AFA-försäkringarna och Avtalspension SAF-LO F0265

 • Så här hanterar Fora personuppgifter

  Här ser du vilka personuppgifter vi hanterar, varför, varifrån vi får uppgifterna, vad vi gör med dem och vilka som får ta del av dem.

  Så här hanterar Fora personuppgifter

 • pdf

  Räkna ut själv - Slutliga premier och avgifter för 2016

 • pdf

  Information for employees at companies with collective agreements BF000192eng

 • pdf

  Information for employees at companies without collective agreements BF000193eng

 • pdf

  Termination of Insurance Agreement - Non-Swedish companies with temporary operations in Sweden AP06

 • pdf

  Försäkringsanmälan - Företag som inte är bundna av kollektivavtal BL000191

  Anmälan om avtalsförsäkringarna (grundavtalet) för företag som inte är bundna av kollektivavtal. 

 • pdf

  Försäkringsnämnden för arbetsmarknadsförsäkringar - Ansökan om godkännande

 • pdf

  Uppsägning försäkringsavtal - Utländska företag med tillfällig verksamhet AP05

  Blankett för uppsägning av avtalsförsäkringarna (grundavtalet) för utländska företag som bedriver tillfällig verksamhet (kortare tid än 12 månader) i Sverige.

 • Temporary operations

  Foreign companies with temporary operations in Sweden.Temporary operations are defined as operations which are intended to be conducted in Sweden for a period of no more than 12 months. The time period is counted from the date on which the company commences operations in Sweden.

  Temporary operations

 • pdf

  Avtalsförsäkringar via jobbet - för arbetare (ftg med kollektivavtal) BF000192

 • pdf

  Avtalsförsäkringar via jobbet - för arbetare (ftg utan kollektivavtal) BF000193

 • pdf

  About special insurance rules BF000222

 • pdf

  Försäkringsanmälan - Företag som är bundna av kollektivavtal BL000202

  Anmälan om avtalsförsäkringarna (grundavtalet) för företag som är bundna av kollektivavtal. 

 • pdf

  Avtalsförsäkringar via jobbet - kommuner, landsting, Svenska kyrkan mfl BF000225