Byt sektion
Sök
Sökhjälpen
Vanliga sökord som kan hjälpa dig att hitta rätt snabbare.
ESA hängavtalsmallen försäkringsunderlag
Logga in

Logga in i ESA för att:

  • Söka i avtalsregistret
  • Se gällande kollektivavtal
  • Se medlemskap i arbetsgivarorganisation
Du är på Parter
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag
Toggle
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Företag med kollektivavtal

Privatägda företag som har kollektivavtal genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund, eller har tecknat kollektivavtal direkt med ett fackförbund (hängavtal).

Företag utan kollektivavtal

Privatägda företag som saknar kollektivavtal men har, eller vill teckna, försäkringsavtal hos Fora.

Kommun- och landstingssektorn

Kommuner, landsting, regioner, företag anslutna till Sobona och Fastigo samt Svenska kyrkan.

Företag som vill anställa med stöd från myndighet

Information för företag när försäkringsavtal hos Fora är ett krav från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Foreign companies with temporary operations in Sweden

Companies, with or without a collective agreement, that intend to run temporary operations in Sweden.

Privat
Toggle
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Gå till Privat

Har du fått ett pensionsbesked?

I pensionsbeskedet från Fora finns bland annat uppgifter om hur värdet av din Avtalspension SAF-LO har förändrats det senaste året, hur mycket pengar som betalats in i år, vilka pensionsförvaltare du har och om du har något efterlevandeskydd.

Om Fora

Fora är den oberoende valcentralen för Avtalspension SAF-LO som guidar företag och anställda rätt i sin kollektivavtalade pensions- och försäkringslösning.

För arbetsmarknadens parter

Här finns avtalsregistret ESA, information om hur hängavtal tecknas och filmer som svarar på de vanligaste frågorna.

För pensionsbolag

Information och villkor för anslutning till Avtalspension SAF-LO, valbara pensionsförvaltare, statistik och kontaktinformation.

För leverantörer av lönesystem

Information, uppmärkningskoder och instruktioner gällande de uppgifter som ska rapporteras till Fora.

För journalister & press

I pressrummet finns pressmeddelanden, bilder, filmer och presskontakter.

Självservice

I den här sektionen hittar du blanketter, e-tjänster, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

I dag måndag 24 juni gör vi om delar på fora.se/privat. Det kan därför förekomma störningar med exempelvis länkar som inte fungerar. 

Teckna hängavtal

När ett hängavtal tecknas har du som ombudsman vissa åtaganden gentemot Fora. Tänk därför på följande vid nytecknande.

Behörig firmatecknare

För att ett hängavtal ska vara giltigt som försäkringsanmälan måste hängavtalet från företagets sida vara underskrivet av behörig firmatecknare. Finansinspektionens tillsyn har skärpts på detta område och som försäkringsförmedlare är detta ett viktigt område att efterleva. Fora är dessutom bundet av de krav som följer av gällande penningtvättsregler.

Hängavtalsmallen

Enligt samarbets- och leveransavtalet mellan Fora och LO-förbunden måste hängavtalet innehålla en specifik text som anger att arbetsgivaren samtidigt tecknar försäkringsavtal med Fora. 

De hängavtal som inte innehåller skrivningen om tecknande av försäkringsavtal från samarbets- och leveransavtalet godkänns inte av Fora utan skickas tillbaka för komplettering till förbundskontoret.

För att kontrollera att er nuvarande hängavtalsmall följer samarbets- och leveransavtalet, vänligen kontakta oss.

Försäkringsunderlag

När ett hängavtal tecknas behöver Fora din hjälp med att förmedla blanketten Försäkringsunderlag till arbetsgivaren. Detta på grund av att Fora behöver uppgifter om företagets löner och personnummer på de anställda.

De lönesummor som anges på blanketten ligger till grund för beräkning av försäkringspremier. Personuppgifterna används för att skicka ut valbrev till de anställda arbetare som omfattas av Avtalspension SAF-LO.