Byt sektion

Logga in på Mina sidor för att:

  • Välja pensionsförvaltare
  • Se vilken pensionsförvaltare du har
  • Lägga till eller ta bort efterlevandeskydd
  • Flytta ditt pensionskapital
  • Se vilken arbetsgivare som betalat in pengar till din Avtalspension SAF-LO
Du är på Privat
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag
Toggle
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Företag med kollektivavtal

Privatägda företag som har kollektivavtal genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund, eller har tecknat kollektivavtal direkt med ett fackförbund (hängavtal).

Företag utan kollektivavtal

Privatägda företag som saknar kollektivavtal men har, eller vill teckna, försäkringsavtal hos Fora.

Företag utan anställda

För företag utan anställda, med eller utan kollektivavtal.

Kommun- och regionsektorerna

Kommuner, regioner, företag anslutna till Sobona och Fastigo samt Svenska kyrkan.

Företag som vill anställa med stöd från myndighet

Information för företag när försäkringsavtal hos Fora är ett krav från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Foreign companies with temporary operations in Sweden

Companies, with or without a collective agreement, that intend to run temporary operations in Sweden.

Privat
Toggle
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Gå till Privat

Information med anledning av Coronaviruset

Det kommer många frågor till Fora med anledning av Coronaviruset. Därför har vi samlat den viktigaste informationen. Hittar du inte svar på dina frågor där, kan du vända dig till Foras kundservice.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Försäkring vid dödsfall

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Om du dör innan du har slutat att jobba kan dina efterlevande få ett engångsbelopp från en försäkring som heter Tjänstegrupplivförsäkring, TGL.

Försäkringen börjar gälla från dag ett av din anställning. Till skillnad från återbetalningsskydd och familjeskydd betalar du själv inget för TGL, det gör din arbetsgivare.

Tjänstegrupplivförsäkringen kan bestå av tre delar:

Grundbelopp

Toggle
Storleken på grundbeloppet beror på din ålder vid dödsfallet, vilka anhöriga du efterlämnar, dina barns ålder och och arbetstid. Om du dör innan du fyllt 55 år kan grundbeloppet som högst vara 6 prisbasbelopp (283 800 kronor år 2020). Grundbeloppet betalas i första hand till make/maka/registrerad partner/sambo, i andra hand till dina barn.

Barnbelopp

Toggle

Barnbeloppets storlek bestäms också av din arbetstid och av hur gamla barnen är när du dör. Det betalas ut till varje enskilt barn som ännu inte har fyllt 21 år. Det högsta belopp som kan betalas ut är 2 prisbasbelopp (94 600 kronor år 2020).

Begravningshjälp

Toggle

Begravningshjälpen är ett fast belopp på ½ prisbasbelopp (23 650 kronor år 2020) och går direkt till dödsboet.

Så mycket får familjen

Toggle

Här är några exempel som visar hur mycket som kan betalas ut till din familj från Tjänstegrupplivförsäkringen. Hur stor ersättning som betalas ut beror på din ålder, arbetstid, vilka efterlevande som finns och hur gamla barnen är.

Beloppen i våra exempel gäller för dödsfall som inträffar under 2019.

Åsa, 39 år: Man och tre barn, 3, 7 och 12 år

Åsa jobbar heltid.

  • När hon dör får hennes man ett helt grundbelopp, 279 000 kronor.
  • Vart och ett av barnen får ett helt barnbelopp, det vill säga 93 000 kronor var.
  • Dödsboet får begravningshjälp med 23 250 kronor. 
Läs mer

Martin, 47 år: ensamstående med två barn, 16 och 22 år

Martin jobbar heltid. När han dör får det yngsta barnet ett helt barnbelopp, 93 000 kronor. Det äldsta barnet är för gammalt för att få barnbelopp.

Eftersom Martin var ensamstående, går grundbeloppet till båda barnen med lika stora delar. De får alltså 139 500 kronor var. 

Dödsboet får 23 250 kronor i begravningshjälp. 

Läs mer

Lennart, 57 år: sambo, inga barn

Lennart jobbar heltid. När han dör får hans sambo grundbeloppet. Men eftersom Lennart har fyllt 55 år får minskar grundbeloppet något, så sambon får 209 250 kronor.

Dödsboet får 23 250 kronor i begravningshjälp.

Läs mer

Anmälan görs till AFA Försäkring

Toggle

AFA Livförsäkring är försäkringsgivare för TGL. Hos dem kan du se vilka belopp som betalas ut till dina förmånstagare. Det är också dit de vänder sig för att anmäla dödsfall.

Väg in värdet av TGL

Tjänstegrupplivförsäkringt, TGL, är inte en del av Avtalspension SAF-LO. Men väg in värdet av försäkringen innan du tecknar återbetalningsskydd eller familjeskydd till Avtalspension SAF-LO, eftersom de båda minskar storleken på din egen tjänstepension.

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Ger ersättning vid

Toggle

De efterlevande (familjen) får ersättning från försäkringen om en anställd dör.

I försäkringen finns något som heter efterskydd. Det betyder att de anhöriga kan få ersättning från försäkringen, även sedan anställningen har upphört. Efterskyddet upphör när personen fyller 65 år.

Börjar gälla

Toggle

Försäkringen gäller från dag ett av anställningen och så länge en person är anställd.

Företagare som tecknar TGL ska ha varit arbetsför i minst 60 dagar under en 90-dagarsperiod från det att försäkringen tecknades för att den ska gälla.

Information

Toggle

Försäkringen är tecknad hos AFA Försäkring. Det är dit du vänder dig för att få mer information om försäkringen, eller om du har frågor.

Ansökan om ersättning

Toggle

Den avlidnas anhöriga ansöker om ersättning från försäkringen hos AFA Försäkring.

Om dödsfallet orsakats av en arbetsskada, ska de även anmäla det till AFA Försäkring.