Byt sektion
Sök
Sökhjälpen
Vanliga sökord som kan hjälpa dig att hitta rätt snabbare.
pensionsbesked återbetalningsskydd försäkringar säsongsanställd
Logga in

Logga in på Mina sidor för att:

  • Välja pensionsförvaltare
  • Se vilken pensionsförvaltare du har
  • Lägga till eller ta bort efterlevandeskydd
  • Flytta ditt pensionskapital
  • Se vilken arbetsgivare som betalat in pengar till din Avtalspension SAF-LO
Du är på Privat
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag
Toggle
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Företag med kollektivavtal

Privatägda företag som har kollektivavtal genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund, eller har tecknat kollektivavtal direkt med ett fackförbund (hängavtal).

Företag utan kollektivavtal

Privatägda företag som saknar kollektivavtal men har, eller vill teckna, försäkringsavtal hos Fora.

Kommun- och landstingssektorn

Kommuner, landsting, regioner, företag anslutna till Sobona och Fastigo samt Svenska kyrkan.

Företag som vill anställa med stöd från myndighet

Information för företag när försäkringsavtal hos Fora är ett krav från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Foreign companies with temporary operations in Sweden

Companies, with or without a collective agreement, that intend to run temporary operations in Sweden.

Privat
Toggle
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Gå till Privat

Om Fora

Fora är den oberoende valcentralen för Avtalspension SAF-LO som guidar företag och anställda rätt i sin kollektivavtalade pensions- och försäkringslösning.

För arbetsmarknadens parter

Här finns avtalsregistret ESA, information om hur hängavtal tecknas och filmer som svarar på de vanligaste frågorna.

För pensionsbolag

Information och villkor för anslutning till Avtalspension SAF-LO, valbara pensionsförvaltare, statistik och kontaktinformation.

För leverantörer av lönesystem

Information, uppmärkningskoder och instruktioner gällande de uppgifter som ska rapporteras till Fora.

För journalister & press

I pressrummet finns pressmeddelanden, bilder, filmer och presskontakter.

Självservice

I den här sektionen hittar du blanketter, e-tjänster, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Du separerar

Har du tecknat något efterlevandeskydd till din Avtalspension SAF-LO, är det en god idé att se över dem om du separerar.

Beroende på hur din nya familjesituation ser ut, kan det vara aktuellt för dig att ta bort återbetalningsskydd och/eller familjeskydd. Väljer du att behålla skydden, bör du se över vilka som är förmånstagare till dem.

Checklista för dig som ska separera

Se efter vilka efterlevandeskydd du har

Toggle

Börja med att se efter om du har något efterlevandeskydd - återbetalningsskydd och/eller familjeskydd - kopplat till din Avtalspension SAF-LO. Det ser du enklast på Mina sidor.

Ta ställning till om du ska ha återbetalningsskydd

Toggle

Har du återbetalningsskydd betalas din tjänstepension ut till din familj när du dör. Om du separerar och inte har barn, finns ingen efterlevande som kan få dina pengar. Därför kan det vara en bra idé att säga upp återbetalningsskyddet vid en separation. Har du barn kan det finnas anledning att behålla skyddet - men tänk på att din egen pension minskar om du har återbetalningsskydd.

Ta ställning till om du ska ha familjeskydd

Toggle

Familjeskydd är en livförsäkring som betalas ut till din familj om du dör innan du fyllt 65 år. Om du separerar och inte har barn, finns ingen efterlevande som kan få pengarna. Därför kan det vara en bra idé att säga upp familjeskyddet vid en separation.
Har du barn kan det finnas anledning att behålla skyddet - men tänk på att din egen pension minskar om du har familjeskydd.

Se över dina förmånstagare

Toggle

Förmånstagare till efterlevandeskydden i Avtalspension SAF-LO är i första hand make/maka/registrerad partner/sambo, i andra hand dina barn. Du kan ändra på ordningen genom att fylla i en blankett.

Vill du ändra på ordningen av förmånstagare till din Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, fyller du i en blankett som du hämtar hos AFA Försäkring.