Vi använder cookies för att du som besökare lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om cookies. Stäng

Fora

Logga in på Mina sidor

Du väntar eller har fått barn

Genom din anställning har du försäkringar som kan ge dig ersättning under graviditet eller föräldraledighet. Din familj kan också få ekonomisk ersättning om du skulle dö.

Om du är föräldraledig och tar ut föräldrapenning innan ditt barn har fyllt 18 månader, eller fram till 18 månader efter adoption, kan du få föräldrapenningtillägg.

När du är föräldraledig får du ingen lön från arbetsgivaren. Då görs heller inte några inbetalningar till din tjänstepension Avtalspension SAF-LO. Men du kan ändå få pengar inbetalda till din tjänstepension genom premiebefrielseförsäkringen.

I det här skedet av livet är det också läge att fundera på hur familjens ekonomi påverkas om du dör. Är familjen beroende av din inkomst är det viktigt att se över vilket ekonomiskt skydd de har.

Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för olika typer av skydd som ger ekonomisk ersättning till dina efterlevande när du dör. Genom Avtalspension SAF-LO kan du ansöka om återbetalningsskydd och familjeskydd. I din anställning ingår en livförsäkring som heter Tjänstegrupplivförsäkring, TGL. Den ger dina efterlevande ett engångsbelopp om du dör innan du har gått i pension.

Vad gäller när jag är föräldraledig?

Not available in other languages.

Checklista för dig som väntar eller har fått barn

Se över familjens ekonomi

Hur påverkas familjens ekonomi om du dör - är familjen beroende av din inkomst? Läs i så fall på om de olika efterlevandeskydd - återbetalningsskydd och familjeskydd - som du kan ansöka om till din Avtalspension SAF-LO. 

I din anställning ingår en livförsäkring som heter Tjänstegrupplivförsäkring, TGL. Den ger dina efterlevande ett engångsbelopp om du dör innan du har gått i pension.

Lägg till/ta bort efterlevandeskydd

På Mina sidor kan du se om du redan har återbetalningsskydd eller familjeskydd. Om du vill teckna något av skydden är det också på Mina sidor som du gör det.

Välj till återbetalningsskydd utan hälsodeklaration

När du väljer till återbetalningsskydd måste du fylla i en hälsodeklaration. Syftet är att avgöra om du kan teckna återbetalningsskydd. Har du en allvarlig sjukdom kanske du inte får göra det.

Vid familjehändelse - du gifter dig, blir sambo eller får barn - har du tolv månader på dig att välja till återbetalningsskydd utan att behöva lämna hälsodeklaration.

Se över dina förmånstagare

Förmånstagare till efterlevandeskydden i Avtalspension SAF-LO är i första hand make/maka/registrerad partner/sambo, i andra hand dina barn. Du kan ändra på ordningen genom att fylla i den här blanketten.  

Vill du ändra på ordningen av förmånstagare till din Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, fyller du i en blankett som du hämtar hos AFA Försäkring. 

Anmäl föräldraledighet till AFA Försäkring

Ansök om föräldrapenningtillägg hos AFA Försäkring. När du ansöker om det, ansöker du automatiskt om premiebefrielseförsäkring. Den gör att du får pengar inbetalda till din Avtalspension SAF-LO, trots att du inte jobbar. 

Du kan ha rätt till premiebefrielseförsäkringen även om du inte har rätt till föräldrapenningtillägg. Därför ska du kontakta AFA Försäkring även om du inte ansöker om föräldrapenningtillägg. 

Så påverkas din Avtalspension SAF-LO

Är du föräldraledig får du ingen lön från din arbetsgivare. Då görs det inte heller några inbetalningar till din tjänstepension. Men genom en försäkring som heter premiebefrielseförsäkring kan du ändå få pengar inbetalda till Avtalspension SAF-LO. 

Vid graviditet eller föräldraledighet i samband med barns födelse kan försäkringen täcka inbetalningar till Avtalspension SAF-LO under den tid du får graviditets- eller föräldrapenning från Försäkringskassan. Premien betalas under högst 390 dagar per födsel (eller adoption).

Gör en anmälan till AFA Försäkring

För att det ska göras inbetalningar från premiebefrielseförsäkringen till din Avtalspension SAF-LO måste du själv göra en anmälan till AFA Försäkring.

Det är även AFA Försäkring som beslutar om du har rätt till ersättning från försäkringen.

  • De pengar som redan har betalats in till din Avtalspension SAF-LO ligger kvar hos din pensionsförvaltare under din föräldraledighet. Även dina tidigare val av efterlevandeskydd ligger kvar. 
  • Har du familjeskydd kanske din årliga pensionspremie inte blir tillräckligt hög för att täcka kostnaden för skyddet.

E-signering

Sist du var här så laddade du ner en blankett som du kan signera via vår tjänst för e-signering


Vill du ladda upp den ifyllda blanketten nu?

Din beställning har registrerats.
Rulla längst ned på sidan för att sluföra din order

Tillbaka till toppen