Du är säsongsanställd

Även vid en kortare anställning är du försäkrad. Du kan till exempel få ersättning om du blir skadad på väg till eller från jobbet, eller under själva arbetet.

Vilka försäkringar du kan få ersättning från beror på hur lång din anställning är och hur många timmar i veckan du arbetar. Från vissa försäkringar kan du få ersättning från första anställningsdagen, medan andra ger ersättning först när du varit anställd en tid.

Även vid en kortare anställning tjänar du in pengar till din tjänstepension Avtalspension SAF-LO, om du har fyllt 25 år. I vissa branscher börjar du tjäna in till tjänstepensionen före 25 års ålder. Vill du vara säker på vad som gäller för just dig, ska du fråga din arbetsgivare.

Checklista för dig som är säsongsanställd

Läs på om dina försäkringar

För att veta hur ditt försäkringsskydd ser ut och vilka försäkringar som kan ge ersättning vid en kortare anställning, ska du kontakta AFA Försäkring.

Läs på om Avtalspension SAF-LO

När din arbetsgivare rapporterat in din anställning till Fora, skickar vi ut information om Avtalspension SAF-LO till dig, och vilka val du kan göra.