Du byter jobb

När du byter jobb behöver du ta reda på vilken tjänstepension du kommer att få och vilka försäkringar du har genom jobbet.

Ett nytt jobb kan innebära att du fortfarande tjänar in tjänstepension till Avtalspension SAF-LO. Men det kan också betyda att du byter tjänstepension - eller inte får någon tjänstepension alls. Även de försäkringar du har genom ditt jobb kan ändras. Hör med din nya arbetsgivare vad som gäller för dig!

Så påverkas din Avtalspension SAF-LO

Det här händer med din Avtalspension SAF-LO om du byter du jobb och får en annan tjänstepension.

Inbetalningarna upphör

När du inte längre har någon lön upphör inbetalningarna till Avtalspension SAF-LO. De pengar du redan har tjänat in ligger kvar hos din pensionsförvaltare.

Återbetalningsskyddet ligger kvar

Har du återbetalningsskydd för din Avtalspension SAF-LO ligger det kvar. Har du inte hunnit tjäna in så mycket pengar kan det vara idé att fundera på om du ska ha kvar skyddet, eftersom det minskar storleken på din egen pension.

 Vill du ta bort ditt återbetalningsskydd för Avtalspension SAF-LO, gör du det på Mina sidor.

Familjeskyddet kanske sägs upp

Kostnaden för familjeskyddet tas från de pengar som årligen betalas in till din Avtalspension SAF-LO. När du inte längre har någon lön finns heller inga pengar som kan bekosta familjeskyddet. Det kan därför komma att sägas upp.

 Har du lön del av året och det är viktigt att ha kvar familjeskyddet, kanske du kan ha det om du sänker ersättningsnivån. Det gör du i så fall på Mina sidor.