Du jobbar utomlands

Om du är anställd hos en svensk arbetsgivare och arbetar utomlands på arbetsgivarens uppdrag, har du samma försäkringsskydd som om du jobbade i Sverige.

Vill du veta mer om ditt försäkringsskydd vid utlandsarbete, ska du vända dig till AFA Försäkring.