Vi använder cookies för att du som besökare lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om cookies. Stäng

Fora

Logga in på Mina sidor

Så mycket pengar betalas in

Ju högre lön du har, desto mer pengar betalas in till din Avtalspension SAF-LO.

Inbetalningarna till Avtalspension SAF-LO börjar den månad som du fyller 25 år och slutar när du fyller 65 år.

Din arbetsgivare betalar in pengar en gång om året till din Avtalspension SAF-LO. Hur mycket beror helt enkelt på hur mycket du har tjänat under året. Ju högre lön, desto större inbetalning.

  • Arbetsgivaren betalar en summa motsvarande 4,5 procent på lön upp till 468 750 kronor (7,5 inkomstbasbelopp) .
  • För den del av din årslön som överstiger 468 750 kronor betalas en summa motsvarande 30 procent. 

De pengar som betalas in till din pension kallas för pensionspremier. 

Så stor blir premien

Per, 32 år.  Månadslön: 25 000 kronor.
Pers arbetsgivare betalar in en premie som motsvarar 4,5 procent av hans årslön (300 000 kronor). Under 2018 tjänar Per in 13 500 kronor till Avtalspension SAF-LO.

Anna, 45 år. Månadslön: 40 000 kronor.
Annas arbetsgivare betalar in en premie som motsvarar 4,5 procent av hennes årslön upp till 468 750 kronor och 30 procent på resterande 11 250 kronor. Under 2018 tjänar Anna in totalt 24 469 kronor (21 094 + 3 375) till Avtalspension SAF-LO.

Se din inrapporterade lön

På Mina sidor kan du se vilken lön din arbetsgivare har rapporterat in till Fora och hur mycket pengar vi har fört över till din pensionsförvaltare. Där finns också historik över hur mycket som betalats in tidigare år.

Om lönen som rapporterats in till Fora inte stämmer ska du prata med din arbetsgivare. 

Har du inte fått någon premie inbetald alls, eller om företaget du jobbar på gått i konkurs, kan du få pengar inbetalda till tjänstepensionen från Foras garantifond. Kontakta Fora om du inte fått några pengar inbetalda till din Avtalspension SAF-LO.

Räkna ut din pensionspremie

I början av året rapporter din arbets­givare till Fora hur mycket du tjänade förra året. Vi räknar ut hur stor din premie blir och skickar en faktura till din arbets­givare. När vi får in pengarna för vi över dem till din pensions­­förvaltare. För det här arbetet tar Fora ut en förmedlings­­kostnad som är 1,5 procent av din pensions­premie.

Räkna ut din pensionspremie

Fyll i din genomsnittliga månadslön och det inkomstår du vill beräkna premien för. Observera att den premie som räknas ut här är en uppskattning och din slutliga premie kan påverkas av till exempel ob-tillägg och semestertillägg. (Foras förmedlingskostnad på 1,5 procent är bortdragen från den premie som visas).

Genomsnittlig månadslön (före skatt)

= ...  kronor/år

Se din inrapporterade lön

På Mina sidor kan du se vilken lön din arbetsgivare har rapporterat in till Fora och hur mycket pengar vi har fört över till din pensionsförvaltare. Där finns också historik över hur mycket som betalats in tidigare år.

Föräldraledig eller sjuk

Blir du sjukskriven en längre tid, eller om du är föräldraledig, får du ingen lön från din arbetsgivare. Då görs det inte heller några inbetalningar till din tjänstepension.

Men det finns en försäkring som gör att du ändå får pengar inbetalda till tjänstepensionen. Den kallas premie­befrielse­försäkring och gäller för dig som har Avtals­pension SAF-LO.

Gör en anmälan till AFA Försäkring

För att det ska göras inbetalningar från premiebefrielseförsäkringen till din Avtalspension SAF-LO måste du själv göra en anmälan till AFA Försäkring.

Det är även AFA Försäkring som beslutar om du har rätt till ersättning från försäkringen.

Du omfattas av premie­befrielse­försäkringen från och med den månad du fyller 25 år till och med den månad du fyller 65 år. Du måste också ha varit arbetsför till minst 25 procent när din anställning började.

Vid graviditet eller föräldraledighet i samband med barns födelse kan försäkringen täcka inbetalningar till Avtalspension SAF-LO under den tid du får graviditets- eller föräldrapenning från Försäkringskassan. Premien betalas under högst 390 dagar per födsel (eller adoption).

Vid sjukdom/olycksfall kan försäkringen täcka inbetalningar till Avtalspension SAF-LO när du får sjukpenning, sjuk­ersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

Om du har varit anställd i minst 90 dagar och slutar din anställning finns det något som heter efterskydd. Det innebär att om du blir sjuk eller skadar dig inom 90 dagar från det att anställningen upphörde betalas pensionspremien till Avtalspension SAF-LO betalas in.

Kompletterande pensionspremie

Förutom premien till Avtalspension SAF-LO finns det i ett antal branscher olika former av kompletterande pensions­premier, som ger dig mer pengar till din tjänste­pension. Exempel på kompletterande pensions­premier är Livsarbetstids­pension/Arbetstids­pension (LP/AP), deltids­­pension och extra pensions­­avsättning.

Fråga din arbetsgivare

Vill du veta om du har någon form av kompletterande pensionspremie ska du i första hand fråga din arbetsgivare. Ditt fackförbund kan också veta.

I vanliga fall börjar du tjäna in till din Avtalspension SAF-LO när du fyllt 25 år. Men de kompletterande pensions­premierna kan även gälla för dig som är under 25 år, men du har inte möjlighet att ansöka om familje­skydd innan du har fyllt 25 år.

Är du över 25 år och omfattas av någon form av kompletterande pensions­premie behöver du inte göra något. Pengarna placeras hos samma förvaltare som din premie till Avtals­pension SAF-LO.

Är du under 25 år behöver du välja vilken pensions­förvaltare som ska ta hand om din premie. Alternativen är de samma som för Avtals­pension SAF-LO.

Här ser du hur mycket som har betalats in

Hur stor kompletterande pensions­premie som betalats in för dig kan du se på ditt pensions­besked, eller genom att logga in på Mina sidor.

Frågor & svar

Vad är en premie?

En premie är samma sak som en inbetalning till en försäkring. Avtalspension SAF-LO är en pensionsförsäkring och de pengar som din arbetsgivare betalar in för dig kallas därför pensionspremier.

Vad bestämmer storleken på premien?

Premiens storlek är en viss procent av din årslön före skatt. Den pensionspremie du tjänade in under 2017 motsvarar 4,5 procent av din sammanlagda årsinkomst. På de delar av lönen som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 30 procent (1 inkomstbasbelopp var 61 500 kronor år 2017).

Vad gör jag om jag har fått för lite pengar inbetalda?

Prata med din arbetsgivare. När Fora räknar ut hur stor premie som ska betalas in för dig utgår vi från den lön som arbetsgivaren rapporterar in till oss.

Har du inte fått någon premie inbetald alls, eller om företaget du jobbar på gått i konkurs, kan du få pengar inbetalda till tjänstepensionen från Foras garantifond. Kontakta Fora om du inte fått några pengar inbetalda.

Vem har betalat mina premier?

I januari varje år rapporterar din arbetsgivare till Fora hur mycket du tjänade förra året. Vi räknar ut hur stor din premie blir och vad din arbetsgivare ska betala in.

På pensionsbeskedet ser du vilken eller vilka arbetsgivare som har betalat in pensionspremier för förra året.

Vill du se inbetalda premier för tidigare år kan du logga in på Mina sidor.

E-signering

Sist du var här så laddade du ner en blankett som du kan signera via vår tjänst för e-signering


Vill du ladda upp den ifyllda blanketten nu?

Din beställning har registrerats.
Rulla längst ned på sidan för att sluföra din order

Tillbaka till toppen