Så stor bli din tjänstepension

Det är många olika saker som påverkar hur stora utbetalningar du så småningom får från Avtalspension SAF-LO.

Hur stor din tjänstepension blir beror på många olika saker, till exempel: 

  • vid vilken ålder du börjar att jobba
  • vid vilken ålder du väljer att ta ut pensionen
  • om du jobbar mycket deltid istället för heltid
  • hur hög lön du har haft.

Storleken på pensionen beror även på hur värdet av de inbetalade pengarna har förändrats. Det i sin tur beror på hur pengarna har placerats (i en traditionell försäkring eller fondförsäkring). 

Har du något efterlevandeskydd - återbetalningsskydd och/eller familjeskydd - minskar det också storleken på din pension.

Se hela din pension

För att få en samlad bild av storleken på din framtida pension - den allmänna pensionen, tjänstepensionen och eventuellt eget sparande - loggar du in på Minpension.se. Där kan du göra prognoser och bland annat se hur utbetalningstid och pensionsålder påverkar pensionens storlek.