Byt sektion
Självservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

 • Välja pensionsförvaltare
 • Se vilken pensionsförvaltare du har
 • Lägga till eller ta bort efterlevandeskydd
 • Flytta ditt pensionskapital
 • Se vilken arbetsgivare som betalat in pengar till din Avtalspension SAF-LO
Du är på Privat
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag
Toggle
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Företag med kollektivavtal

Privatägda företag som har kollektivavtal genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund, eller har tecknat kollektivavtal direkt med ett fackförbund (hängavtal).

Företag utan kollektivavtal

Privatägda företag som saknar kollektivavtal men har, eller vill teckna, försäkringsavtal hos Fora.

Företag utan anställda

För företag utan anställda, med eller utan kollektivavtal.

Kommun- och regionsektorerna

Kommuner, regioner, företag anslutna till Sobona och Fastigo samt Svenska kyrkan.

Företag som vill anställa med stöd från myndighet

Information för företag när försäkringsavtal hos Fora är ett krav från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Foreign companies with temporary operations in Sweden

Companies, with or without a collective agreement, that intend to run temporary operations in Sweden.

Privat
Toggle
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Gå till Privat

Information med anledning av Coronaviruset

Det kommer många frågor till Fora med anledning av Coronaviruset. Därför har vi samlat den viktigaste informationen. Hittar du inte svar på dina frågor där, kan du vända dig till Foras kundservice.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Ekonomisk trygghet för familjen

I Avtalspension SAF-LO kan du ansöka om återbetalningsskydd och familjeskydd. Båda skydden ger pengar till familjen när du dör, men fungerar på olika sätt.

Det är viktigt att tänka på hur den ekonomiska situationen blir för din familj om en inkomst försvinner på grund av dödsfall. Behovet av återbetalningsskydd och familjeskydd ser olika ut från person till person, därför är det viktigt att göra ett aktivt val. Du kan till exempel behöva något av skydden om du har barn som bor hemma och din familj inte skulle klara sig ekonomiskt om du dör.

Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för olika typer av skydd som ger ekonomisk ersättning till din familj (efterlevande) när du dör. De efterlevandeskydd som finns i Avtalspension SAF-LO heter återetalningsskydd och familjeskydd.

Återbetalningsskydd

Genom att teckna återbetalningsskydd betalas din Avtalspension SAF-LO ut till familjen när du dör.

Familjeskydd

Familjeskydd är en livförsäkring som ger din familj pengar om du dör innan du har fyllt 65 år.

Se vilket skydd som passar dig

Toggle

Behovet av återbetalningsskydd och familjeskydd ser olika ut för olika människor, och vid olika tidpunkter i livet. Här kan du se exempel på hur några personer har gjort i olika situationer.

Eva, 27: Singel, inga barn

 • Återbetalningsskydd
 • Familjeskydd

Eva bor ensam och har inga barn. När hon dör finns ingen som kan få de pengar hon tjänat ihop till sin tjänstepension. Därför finns det ingen anledning för henne att välja återbetalningsskydd. Skulle Evas familjeförhållanden ändras, kan hon välja till återbetalningsskydd då.

Eftersom det bara är en partner eller barn som kan få ersättning från familjeskyddet, har hon ingen efterlevande som kan få ersättning från familjeskydd. Eva kan ansöka om familjeskydd om hon bildar familj, men behöver då fylla i en hälsodeklaration.

Läs mer

Erik, 30: Partner, inga barn

 • Återbetalningsskydd
 • Familjeskydd

Eriks sambo har en låg inkomst och skulle ha svårt att bo kvar i lägenheten om Erik dör. Han väljer därför att ansöka om familjeskydd, som ger sambon pengar om Erik dör. Ersättningen från familjeskyddet betalas ut som en månatlig efterlevandepension. 

Tillsammans med ersättningen från Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, räknar de med att sambon kan klara sig rätt väl om Erik skulle dö.

Eftersom Erik inte tjänat in så mycket pengar till sin tjänstepension ännu, skulle sambon inte få så mycket pengar genom återbetalningsskyddet. Erik avstår därför från att välja till det.

Läs mer

Lotta, 38: Partner, små barn

 • Återbetalningsskydd
 • Familjeskydd

Lottas familj är beroende av hennes inkomst. Hon har en sjukdom som kan göra det svårt att bli beviljad en privat livförsäkring. Därför ansökte hon om familjeskydd när hon var helt ny i Avtalspension SAF-LO och inte behövde lämna hälsodeklaration.

Nu har Lotta både gift sig och fått sitt första barn. Eftersom hon inte behöver lämna hälsodeklaration inom tolv månader från familjehändelse väljer hon också till återbetalningsskydd

Läs mer

Anders, 48: Partner, tonårsbarn

 • Återbetalningsskydd
 • Familjeskydd

Anders har tagit för vana att se över sina efterlevandeskydd regelbundet. Han och hans fru räknar båda med att de skulle klara sig hyfsat väl ekonomiskt om den andra dör, med den ersättning de kan få genom sin Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, i kombination med återbetalningsskydd. 

När barnen var små hade Anders även familjeskydd, men sedan dess har familjens ekonomi blivit bättre så han har tagit bort familjeskyddet.

Läs mer

Eivor, 59: partner och vuxna barn

 • Återbetalningsskydd
 • Familjeskydd

Eivor har barn som flyttat hemifrån.  Utgifterna har sjunkit sedan hon och maken flyttade till en mindre bostad. De bedömer att maken skulle klara sig ekonomiskt om Eivor dör, men att hon behöver höja sin egen pension. Nu när hon är lite äldre kostar återbetalningsskydd mer i  form av uteblivna arvsvinster, så hon tar bort det. Eivor har redan tidigare valt bort familjeskyddet och på så vis ökat inbetalningarna till sin egen tjänstepension.

Läs mer

Frågor & svar

Toggle

Vad är efterlevandeskydd?

Toggle

Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för olika typer av skydd som ger ekonomisk ersättning till dina efterlevande när du dör. I Avtalspension SAF-LO finns två efterlevandeskydd som du kan ansöka om: återbetalningsskydd och familjeskydd. Båda skydden minskar storleken på din egen pension.

Vad är återbetalningsskydd?

Toggle

Återbetalningsskydd gör att din din familj (förmånstagare) får de pengar du har tjänat in du tjänat in till din Avtalspension SAF-LO, när du dör. Hur mycket som betalas ut beror på hur mycket pengar du har tjänat in.

Vad är familjeskydd?

Toggle

Familjeskydd är en livförsäkring som ger din familj (förmånstagare) pengar om du dör innan du fyllt 65 år. Hur mycket som ska betalas ut bestämmer du när du tecknar familjeskydd.

Vad är skillnaden mellan återbetalningsskydd och familjeskydd?

Toggle

Med återbetalningsskydd får din familj (förmånstagare) det pensionskapital du tjänat ihop i Avtalspension SAF-LO när du dör. Hur mycket som betalas ut beror på hur stort pensionskapital du hunnit tjäna ihop.

Familjeskydd är en livförsäkring som ger din familj (förmånstagare) extra pengar om du dör innan du fyllt 65 år. Hur mycket som ska betalas ut bestämmer du när du tecknar familjeskydd.

Båda skydden betalas ut som en månatlig efterlevandepension.

Behöver jag något efterlevandeskydd?

Toggle

Behovet av efterlevandeskydd ser olika ut för olika människor, och vid olika tidpunkter i livet. Skulle din familj skulle få det svårt att klara sig ekonomiskt om du dör, kan det vara idé att ha något efterlevandeskydd (återbetalningsskydd och familjeskydd). Är du ensamstående och inte har barn bör du inte ha något efterlevandeskydd, eftersom det inte finns någon som kan få pengarna när du dör.

Din egen tjänstepension blir mindre om du har något av efterlevandeskydden. Du måste därför själv ta ställning till vad som är viktigast - att maximera din egen pension eller ge familjen ekonomiskt skydd när du dör.

Hur vet jag om jag har något efterlevandeskydd?

Toggle

I Avtalspension SAF-LO finns två efterlevandeskydd som du kan ansöka om: återbetalningsskydd och familjeskydd. Har du aldrig ansökt om dem, har du heller inget av dem.

Är du osäker på om du har återbetalningsskydd eller familjeskydd, kan du logga in på Mina sidor eller titta i ditt senaste pensionsbesked från Fora.

Var ändrar jag på återbetalningsskydd och familjeskydd?

Toggle

Vill du teckna eller ta bort återbetalningsskydd och/eller familejskydd, gör du det enklast på Mina sidor.

Har du inte möjlighet att logga in där, går det också att göra ändringarna på en blankett.

Vad kostar återbetalningsskydd?

Toggle

Du betalar ingen fast avgift för återbetalningsskydd, utan en indirekt kostnad genom att du går miste om arvsvinster. Arvsvinst innebär att när du dör fördelas dina pensionspengar mellan andra sparare som är födda samma år som du, och som inte heller har återbetalningsskydd. På samma sätt kan du få extra pengar till din pension - du får del av andras pensionspengar när de dör, om du inte har återbetalningsskydd. 

Vad händer med mina pensionspengar när jag dör?

Toggle

Har du tecknat återbetalningsskydd får din familj (förmånstagare) de pengar som du har tjänat in till din Avtalspension SAF-LO. när du dör.  Hur mycket som betalas ut beror hur mycket pengar du har tjänat in.

Har du inte tecknat återbetalningsskydd kommer dina pensionspengar att fördelas bland övriga pensionssparare som är födda samma år som du, och som heller inte har återbetalningsskydd. Det kallas arvsvint. Alla som inte har återbetalningsskydd får alltså lite extra pengar till sin tjänstepension, tack vare arvsvinster.

Vad är arvsvinst?

Toggle

När du dör fördelas dina pensionspengar mellan andra sparare som är födda samma år som du, och som inte heller har återbetalningsskydd. På samma sätt kan du få extra pengar till din pension - du får del av andras pensionspengar när de dör, om du inte har återbetalningsskydd.

När du är ung är arvsvinsterna små, eftersom det är få som dör, och det intjänade pensionskapitalet lägre. Arvsvinsterna blir högre med stigande ålder, eftersom fler dör och det intjänade pensionskapitalet vanligtvis högre. Därför kan det vara bra att ta bort återbetalningsskydd om din familj inte längre behöver den ekonomiska tryggheten, för att höja dina egna pensionsutbetalningar.

Vad är förmånstagare?

Toggle

Förmånstagare är den eller de som pengarna betalas ut till när du dör.

Förmånstagare till återbetalningsskydd och familjeskydd är i första hand make/maka/registrerad partner/sambo, i andra hand dina barn. Det är till dem ersättningen betalas ut när du dör.

Du kan ändra ordningen på förmånstagare, genom att skriva ett särskilt förmånstagarförordnande. Du kan till exempel ändra ordningen så att det är dina barn som i första hand står som förmånstagare, i andra hand din partner. Det är också möjligt att dela lika mellan barn och partner. Du kan också ange att ersättningen från försäkringen ska vara enskild egendom.

Se över återbetalningsskydd och familjeskydd

Vill du ansöka om, ta bort eller se över återbetalnings­­skydd­ och/eller familjeskydd gör du det på Mina sidor.

Dina förmånstagare

I första hand är det maka/sambo, i andra hand barn, som får pengarna från återbetalningsskydd och familjeskydd. Du kan ändra på ordningen.

Engångsbelopp till familjen

I din anställning ingår en livförsäkring som heter Tjänstegrupplivförsäkring, TGL. Väg in värdet av försäkringen innan du tecknar återbetalningsskydd eller familjeskydd.

Vad är efterlevandeskydd?
Languages
What is survivor protection? Subtitles available in العربية, English, suomi, svenska, polski, русский, español and Türkçe. Start the movie and choose language in the player's settings.