Byt sektion
Självservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Välja pensionsförvaltare
  • Se vilken pensionsförvaltare du har
  • Lägga till eller ta bort efterlevandeskydd
  • Flytta ditt pensionskapital
  • Se vilken arbetsgivare som betalat in pengar till din Avtalspension SAF-LO
Du är på Privat
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag
Toggle
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Företag med kollektivavtal

Privatägda företag som har kollektivavtal genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund, eller har tecknat kollektivavtal direkt med ett fackförbund (hängavtal).

Företag utan kollektivavtal

Privatägda företag som saknar kollektivavtal men har, eller vill teckna, försäkringsavtal hos Fora.

Företag utan anställda

För företag utan anställda, med eller utan kollektivavtal.

Kommun- och regionsektorerna

Kommuner, regioner, företag anslutna till Sobona och Fastigo samt Svenska kyrkan.

Företag som vill anställa med stöd från myndighet

Information för företag när försäkringsavtal hos Fora är ett krav från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Foreign companies with temporary operations in Sweden

Companies, with or without a collective agreement, that intend to run temporary operations in Sweden.

Privat
Toggle
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Gå till Privat

Information med anledning av Coronaviruset

Det kommer många frågor till Fora med anledning av Coronaviruset. Därför har vi samlat den viktigaste informationen. Hittar du inte svar på dina frågor där, kan du vända dig till Foras kundservice.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Återbetalningsskydd - familjen får din pension

Om du har familj kanske du vill att din tjänstepension betalas ut till dem när du dör. Då kan du teckna något som heter återbetalningsskydd.

Återbetalningsskydd gör att din familj (förmånstagare) får de pengar som du har tjänat in till din Avtalspension SAF-LO, när du dör. Hur mycket som betalas ut beror helt enkelt på hur mycket pengar du har tjänat in.

Om du inte är gift/registrerad partenr/sambo och inte har barn, finns det inga förmånstagare som kan få pengarna när du dör. Du kan teckna återbetalningsskydd när din familjesituation ändras.

Det går bra att till en början ha återbetalningsskydd men senare ta bort det, till exempel när barnen flyttat hemifrån eller om du separerar.

Med återbetalningsskydd minskar storleken på din egen tjänstepension, eftersom du går miste om arvsvinster. Arvsvinster betyder att du får  del av andra försäkrades pengar, när de dör.

Se över ditt återbetalningsskydd

Vill du ansöka om, ta bort eller se över ditt återbetalningsskydd, gör du det på Mina sidor.

Din egen pension blir lägre

Väljer du till återbetalningsskydd minskar det storleken på din egen pension. Därför bör du inte teckna återbetalningsskydd om du inte har familj. Ändras din familjesituation kan du välja till återbetalningsskydd då.

Så mycket får familjen

Toggle

Med återbetalningsskydd betalas de pengar som du tjänat in till Avtals­pension SAF-LO ut till din familj när du dör. Ditt pensions­kapital betalas ut månadsvis till dina förmåns­tagare. Hur mycket som betalas ut beror helt på hur mycket du hunnit tjäna in.

Hur länge utbetalningarna görs beror på när du dör.

  • Om du dör innan du själv har börjat ta ut pensionen, betalas pensions­pengarna ut till dina förmånstagare under fem års tid.
  • Dör du sedan du själv börjat ta ut pensionen, övergår resterande utbetalningar till dina förmånstagare under högst tjugo års tid.

Dina förmånstagare

Toggle

Förmånstagare är i första hand make/maka/registrerad partner/sambo och i andra hand dina barn. Det är alltså de som kan få ersättning från försäkringen när du dör.

Du kan ändra ordningen så att det i första hand är dina barn som är förmåns­tagare och i andra hand din sambo. Det är också möjligt att dela lika mellan din make och barnen. Du kan även ha före detta make/registrerad partner/sambo som förmånstagare, liksom styvbarn och fosterbarn.

Vill du ändra på ordningen av förmånstagare måste du skriva ett särskilt förmåns­tagar­­förordnande. Det gör du genom att skriva ut och fylla i en blankett som du skickar in till Fora. Du kan också beställa blanketten till din folkbokföringsadress.

Det är alltid det senast inskickade förmånstagarförordnandet som gäller.

Kostnad för återbetalningsskydd

Toggle

Du betalar ingen fast avgift för återbetalningsskydd, utan en indirekt kostnad genom att du går miste om extra pengar till din egen pension i form av uteblivna arvsvinster.

Arvsvinst betyder att du får del av andra försäkrades pengar, när de dör. När en person som inte har återbetalnings­­skydd dör, får alla som inte har återbetalningsskydd och som är födda samma år som den som har dött, dela på den avlidnes pensions­kapital.

Alla som inte har återbetalnings­skydd får alltså lite extra pengar till sin tjänste­pension, tack vare arvsvinster. Tecknar du återbetalningsskydd minskar storleken på din egen tjänste­­pension.

Gör din egen beräkning

Vill du veta mer om hur efterlevandeskydd (återbetalningsskydd och familjeskydd) påverkar storleken på din egen tjänstepension, kan du räkna ut det på Pensionsguiden på konsumenternas.se.

Så påverkas din egen pension

Toggle

Tecknar du återbetalningsskydd minskar storleken på din egen tjänste­­pension, eftersom du går miste om arvsvinster och den avkastning du skulle ha fått på de pengarna.

Arvsvinst betyder att du får del av andra försäkrades pengar, när de dör. När en person som inte har återbetalnings­­skydd dör, får alla som inte har återbetalningsskydd och som är födda samma år som den som har dött, dela på den avlidnes pensions­kapital. Alla som inte har återbetalnings­skydd får alltså lite extra pengar till sin tjänste­pension, tack vare arvsvinster.

När du är ung är arvsvinsterna små eftersom det är få som dör och det intjänade pensionskapitalet lägre. Men i takt med att du blir äldre växer arvsvinsterna eftersom fler dör och pensionskapitalen är högre. Med andra ord blir pensionsförlusten orsakad av återbetalningsskyddet större ju äldre du blir.

Fundera över om du verkligen är i behov av ett återbetalningsskydd. Om du inte är gift, sambo/registrerad partner, eller saknar barn är det ingen vits att ha återbetalningsskydd, eftersom du inte har någon förmånstagare som kan få pengarna.

Det går bra att till en början ha återbetalningsskyddet men senare välja bort det, exempelvis när barnen flyttat hemifrån och är självförsörjande eller vid skilsmässa.

Gör din egen beräkning

Vill du veta mer om hur efterlevandeskydd (återbetalningsskydd och familjeskydd) påverkar storleken på din egen tjänstepension, kan du räkna ut det på Pensionsguiden på konsumenternas.se.

Hälsodeklaration och fullmakt

Toggle

När du väljer till återbetalningsskydd måste du fylla i en hälsodeklaration och fullmakt. Då svarar du på några frågor om din hälsa och berättar om eventuella sjukdomar, skador, mediciner och behandlingar. Syftet är att avgöra om du kan teckna återbetalningsskydd. Har du en allvarlig sjukdom kanske du inte får göra det.

Det finns två tillfällen då du inte behöver fylla i hälsodeklaration för att teckna återbetalningsskydd:

  • När du ansluts till Avtalspension SAF-LO – antingen genom att du fyller 25 år, eller genom att du får en anställning på en arbetsplats som omfattas av Avtalspension SAF-LO - har du en månad på dig att välja till återbetalningsskydd utan att behöva lämna hälsodeklaration.
  • Vid familjehändelse - du gifter dig, blir sambo eller får barn - har du tolv månader på dig att välja till återbetalningsskydd utan att behöva lämna hälsodeklaration.

Hälsodeklaration och fullmakt

För att Fora ska kunna handlägga din hälsodeklaration och fullmakt, måste du skicka in den på papper. Du skriver själv ut blanketterna. Kom ihåg att skriva under på båda papperen!

Vad är efterlevandeskydd?
Languages
What is survivor protection? Subtitles available in العربية, English, suomi, svenska, polski, русский, español and Türkçe. Start the movie and choose language in the player's settings.